Lær å Si Takk på Kinesisk – En Guide

Har du noen gang lurt på hvordan du kan uttrykke takknemlighet på kinesisk? Kanskje du ønsker å lære mer om kinesisk høflighet og de grunnleggende ordene og uttrykkene du kan bruke for å uttrykke takknemlighet i kinesisk kultur. Da er du på rett sted!

I denne guiden vil vi ta deg gjennom en utforskning av takk på kinesisk. Vi vil introdusere deg for kulturelle normer og betydningen av høflighet i kinesisk kultur. Vi vil utforske ulike situasjoner der du kan bruke takk og de forskjellige måtene du kan uttrykke takknemlighet på.

Er du klar til å dykke ned i kinesisk høflighet og lære å si takk på kinesisk? La oss komme i gang!

Nøkkelpunkter:

 • Lære å si takk på kinesisk er en måte å vise takknemlighet i kinesisk kultur.
 • Kinesisk høflighet har sine egne kulturelle normer og situasjoner der man kan uttrykke takk.
 • Det finnes forskjellige måter å si takk på kinesisk avhengig av situasjonen og formellheten.
 • Gester og kroppsspråk spiller en stor rolle i å uttrykke takkfullhet på kinesisk.

Introduksjon til Kinesisk Høflighet

I kinesisk kultur spiller høflighet en viktig rolle i mellommenneskelige interaksjoner. Det er basert på dype kulturelle normer og verdier som er forskjellige fra vestlig kultur. I denne delen vil vi introdusere deg for konseptet med kinesisk høflighet og forklare betydningen av høflighet i kinesisk kultur.

Hva Betyr Høflighet i Kinesisk Kultur

Høflighet i kinesisk kultur handler om respekt, ærbødighet og harmoni i sosiale relasjoner. Det er viktig å være oppmerksom på andres følelser og behov, og uttrykke omtanke og høflighet i alle situasjoner. Kinesisk høflighet er dypt forankret i respekten for autoritet, eldste generasjon, og sosial hierarki.

Grunnleggende Fraser på Kinesisk

Når du ønsker å uttrykke høflighet på kinesisk, er det noen grunnleggende fraser og uttrykk du kan bruke. Disse uttrykkene vil hjelpe deg med å vise respekt og høflighet i forskjellige situasjoner. Her er noen viktige uttrykk:

 • 谢谢 (xièxiè) – takk
 • 请 (qǐng) – vær så snill
 • 对不起 (duìbùqǐ) – unnskyld
 • 不好意思 (bùhǎoyìsi) – unnskyld
 • 您好 (nín hǎo) – god dag (en høflig hilsen)
 • 非常感谢 (fēicháng gǎnxiè) – takker så mye

Disse uttrykkene kan brukes i ulike situasjoner, enten det er i møter, butikker, restauranter eller andre sosiale sammenhenger. Husk å praktisere riktig uttale for å sikre at du formidler høflighet på riktig måte.

Den Generelle Bruken av “Takk” i Kina

Næringsliv og Formelle Situasjoner

I næringslivet og formelle situasjoner i Kina er det viktig å uttrykke takknemlighet på riktig måte. Her er noen kinesiske ord og uttrykk du kan bruke:

 • “Xièxiè” (谢谢) – Dette er det vanligste og mest brukte ordet for “takk” på kinesisk.
 • “Gǎnxiè” (感谢) – Dette er en mer formell måte å uttrykke takknemlighet på og viser en dypere grad av takknemlighet.
 • “Fēicháng gǎnxiè” (非常感谢) – Dette uttrykket betyr “veldig mye takk” og brukes til å uttrykke dyp takknemlighet.

I næringslivet og formelle situasjoner er det også vanlig å uttrykke takknemlighet gjennom gester. En vanlig gest er å gi en lett bue som tegn på respekt og takknemlighet.

Personlige og Uformelle Sammenkomster

I personlige og uformelle sammenkomster er det også viktig å uttrykke takknemlighet. Her er noen kinesiske ord og uttrykk du kan bruke i slike situasjoner:

 • “Xièxiè” (谢谢) – Dette er det vanligste og mest brukte ordet for “takk” på kinesisk, og det kan brukes i både formelle og uformelle situasjoner.
 • “Duō xièxiè” (多谢谢) – Dette uttrykket betyr “takk så mye” og viser ekstra takknemlighet.
 • “Xièxiè nǐ” (谢谢你) – Dette uttrykket betyr “takk deg” og brukes når du vil takke noen spesielt.

I personlige og uformelle sammenkomster er det også vanlig å utveksle gaver som en gest av takknemlighet. Populære gaver inkluderer bøker, te, og røde konvolutter med penger.

Formelle og Uformelle Situasjoner Kinesiske Ord og Uttrykk for “Takk”
Næringsliv og Formelle Situasjoner
 • “Xièxiè” (谢谢)
 • “Gǎnxiè” (感谢)
 • “Fēicháng gǎnxiè” (非常感谢)
Personlige og Uformelle Sammenkomster
 • “Xièxiè” (谢谢)
 • “Duō xièxiè” (多谢谢)
 • “Xièxiè nǐ” (谢谢你)

Ulike Måter å Si “takk på kinesisk”

I denne delen vil vi utforske ulike måter å si “takk” på kinesisk. Vi vil gå gjennom vanlige uttrykk for takk, samt de formelle og høflige formene for takk og de uformelle uttrykkene for takk.

Standard Uttrykk for Takk

Når du vil si “takk” på kinesisk, kan du bruke uttrykk som:

 • Xie Xie (谢谢) – Dette er det vanligste og mest brukte uttrykket for takk på kinesisk.
 • Ganxie (感谢) – Dette er en mer formell og høflig måte å uttrykke takk på.
 • Duōxiè (多谢) – Dette uttrykket brukes til å uttrykke stor takknemlighet.

Formelle og Høflige Former for Takk

I formelle situasjoner eller i næringslivet kan du bruke følgende formelle uttrykk for takk:

 • Zhēndé bùxīe (真的不谢) – Dette uttrykket betyr “du trenger virkelig ikke å takke meg” og er en høflig måte å svare på takk.
 • Zhēn de xūyào xièxiè (真的需要谢谢) – Dette uttrykket betyr “du trenger virkelig å takke meg” og brukes når noen virkelig har gjort noe spesielt for deg.
 • Wǒ yí gālí bù xūyào duō yú (我一点也不需要多于) – Dette uttrykket betyr “jeg trenger ikke mer enn dette” og brukes til å avvise ekstra takknemlighet.

Uformelle Uttrykk for Takk

I uformelle sammenkomster eller blant venner kan du bruke følgende uformelle uttrykk for takk:

 • Bù tíng xiè (不停谢) – Dette uttrykket betyr “takk igjen og igjen” og brukes for å vise stor takknemlighet.
 • Xiè le (谢了) – Dette er en kort og uformell måte å si takk på.
 • Xiè xiè nǐ de yìjù (谢谢你的一举) – Dette uttrykket betyr “takk for hjelpen din” og brukes når noen har gjort noe spesielt for deg.
Uttrykk Betydning
Xie Xie (谢谢) Takk
Ganxie (感谢) Takk
Duōxiè (多谢) Tusen takk
Zhēndé bùxīe (真的不谢) Du trenger virkelig ikke å takke meg
Zhēn de xūyào xièxiè (真的需要谢谢) Du trenger virkelig å takke meg
Wǒ yí gālí bù xūyào duō yú (我一点也不需要多于) Jeg trenger ikke mer enn dette
Bù tíng xiè (不停谢) Takk igjen og igjen
Xiè le (谢了) Takk
Xiè xiè nǐ de yìjù (谢谢你的一举) Takk for hjelpen din

Å Uttrykke Takkfullhet gjennom Gester

I kinesisk kultur er det vanlig å uttrykke takknemlighet gjennom ulike former for kroppsspråk og gestikulasjoner. Disse tradisjonelle kinesiske høflighetsgestusene kan være en effektiv måte å vise respekt og takkfullhet på. Ved å lære noen av disse gestene kan du formidle dine følelser på en dypere og mer meningsfull måte.

Kroppsspråk og Dens Innvirkning

Kroppsspråk spiller en viktig rolle i hvordan man uttrykker takknemlighet i kinesisk kultur. Små bevegelser som ansiktsuttrykk, kroppsholdning og øyekontakt kan formidle dyp takknemlighet og respekt uten ord. Det er viktig å være bevisst på kroppsspråket ditt og hvordan det kan påvirke budskapet ditt.

Når du uttrykker takknemlighet gjennom gester og kroppsspråk, er det viktig å være oppmerksom på kulturelle normer og praksis. Det kan være lurt å observere og tilpasse seg hvordan lokalbefolkningen uttrykker takknemlighet, da det kan variere fra region til region.

Gjennom å uttrykke takknemlighet gjennom gester og kroppsspråk viser du respekt og verdsettelse overfor kinesisk kultur. Det er en måte å bygge positive relasjoner og kommunikasjon med mennesker rundt deg.

Lytteforståelse: Når Noen Sier “Takk” til Deg

I denne delen vil vi fokusere på lytteforståelse når noen sier “takk” til deg på kinesisk. Det er viktig å kunne gjenkjenne og forstå når noen uttrykker takknemlighet på kinesisk, uansett om det er i en formell eller uformell setting. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å forbedre din lytteforståelse:

Hvordan Responsere Riktig

Når noen sier “takk” til deg på kinesisk, er det viktig å kunne respondere på en riktig måte. Her er noen vanlige kinesiske ord og uttrykk du kan bruke som svar:

 • 不客气 (bù kè qì) – Vær så snill
 • 不用谢 (bù yòng xiè) – Ingen årsak
 • 别客气 (bié kè qì) – Ikke vær sjenert

Ved å bruke disse uttrykkene viser du at du setter pris på takken og er villig til å hjelpe eller gjøre tjenester.

Forståelse av Konteksten i Samtaler

Når noen sier “takk” på kinesisk, er det også viktig å forstå konteksten i samtalen for å kunne gi en passende respons. Her er noen faktorer du bør ta hensyn til:

 • Formalitet: Er det en formell eller uformell setting?
 • Relasjoner: Hva er forholdet mellom deg og personen som sier “takk”?
 • Kulturell praksis: Er det noen kulturelle normer eller skikker som påvirker uttrykket for takknemlighet?

Ved å være oppmerksom på disse faktorene kan du tilpasse din respons for å passe til den spesifikke situasjonen mer nøyaktig.

Kinesisk Etikette og Mottakelighet for Takk

I kinesisk kultur spiller etikette og mottakelighet for takk en viktig rolle i mellommenneskelige forbindelser. Kinesere verdsetter høflighet og respekt, og det er viktig å forstå og følge de kulturelle normene når det gjelder å uttrykke takknemlighet.

Kulturens Påvirkning på Språkbruk

Kinesisk etikette reflekterer den dype kulturelle påvirkningen på språkbruk. Når du takker noen på kinesisk, er det viktig å være oppmerksom på språklige nyanser og uttrykke takknemlighet på en passende måte. I kinesisk kultur betyr det å vise respekt og følge etiketten.

Feiltolkninger og Hvordan Unngå Dem

Feiltolkninger kan oppstå når man ikke er klar over de kulturelle forskjellene i etikette og mottakelighet for takk. For å unngå misforståelser, er det viktig å lære de riktige kinesiske ordene og uttrykkene for å uttrykke takknemlighet. Dette vil hjelpe deg med å kommunisere effektivt og unngå potensielle fallgruver. Ved å forstå kinesisk etikette og være mottakelig for takk på riktig måte, kan du bygge sterke og gjensidig respektfulle relasjoner.

Kinesisk Ord eller Uttrykk Betydning
谢谢 (xiè xiè) Takk
非常感谢 (fēi cháng gǎn xiè) Tusen takk
多谢 (duō xiè) Tusen takk
谢谢你的帮助 (xiè xiè nǐ de bāng zhù) Takk for hjelpen din

Konklusjon

I denne avsluttende delen har vi utforsket ulike aspekter av å si takk på kinesisk og uttrykke takknemlighet i kinesisk kultur. Vi har introdusert deg for konseptet med kinesisk høflighet og presentert grunnleggende fraser og uttrykk som du kan bruke for å vise høflighet.

Vi har også sett nærmere på den generelle bruken av “takk” i Kina, både i næringslivet og formelle situasjoner, samt i personlige og uformelle sammenkomster. Du har lært om ulike måter å si “takk” på kinesisk, inkludert standard uttrykk, formelle og høflige former, og uformelle uttrykk.

Videre har vi utforsket karakterene bak “takk” på kinesisk og gitt informasjon om riktig uttale og tonesetting. Vi har også diskutert hvordan du kan uttrykke takkfullhet gjennom gester, inkludert tradisjonelle kinesiske høflighetsgestus og betydningen av kroppsspråk.

Til slutt har vi fokusert på lytteforståelse når noen sier “takk” til deg på kinesisk, og gitt tips om riktig respons og forståelse av konteksten i samtaler. Vi har også diskutert kinesisk etikette og mottakelighet for takk, samt hvordan kulturen påvirker språkbruket.

Vi håper denne guiden har vært nyttig for deg i å lære hvordan du uttrykker takknemlighet på mandarin. Øv deg på å bruke de ulike uttrykkene og vær oppmerksom på kulturelle normer når du kommuniserer på kinesisk. Lykke til!

FAQ

Hvordan sier man takk på kinesisk?

Ordet for “takk” på kinesisk er 谢谢 (xièxiè).

Hva er forskjellen mellom formell og uformell takk i Kina?

I formelle situasjoner, som forretningsmøter eller offentlige arrangementer, kan man bruke uttrykket “谢谢您” (xièxiè nín) for å vise respekt. I uformelle sammenhenger kan man si “谢谢” (xièxiè) eller “多谢” (duōxiè).

Er det viktig å bruke kroppsspråk når man sier takk på kinesisk?

Ja, kroppsspråk spiller en viktig rolle i kinesisk kultur. Når man sier “takk”, kan man bruke en liten nikk eller et smil for å vise takknemlighet.

Hvordan kan man respondere riktig når noen sier takk til deg på kinesisk?

En vanlig måte å svare på er ved å si “不客气” (bù kèqì), som betyr “ikke noe å takke for”. Dette viser ydmykhet og takknemlighet for takken.

Hva er noen vanlige feiltolkninger når det gjelder takk i kinesisk kultur?

En vanlig feiltolkning er å tro at man kan bruke engelske uttrykk som “thank you” i kinesisk. Det er viktig å bruke de riktige kinesiske uttrykkene for å vise respekt og høflighet.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!