Lær å telle på kinesisk: En enkel guide for nybegynnere

Kinesisk telling er en viktig del av språket og kulturen i Kina. Å kunne telle på kinesisk er ikke bare nyttig for å kunne kommunisere med kinesiske mennesker, men det er også en nøkkelkomponent i å forstå den kinesiske kulturen og samfunnet. Kinesisk telling er annerledes enn i mange andre språk, og det er derfor viktig å lære de grunnleggende tallene og frasene for å kunne kommunisere på kinesisk.

De grunnleggende tallene på kinesisk: 一 (yī), 二 (èr), 三 (sān) osv.

De første ti tallene på kinesisk er: 一 (yī), 二 (èr), 三 (sān), 四 (sì), 五 (wǔ), 六 (liù), 七 (qī), 八 (bā), 九 (jiǔ) og 十 (shí). Disse tallene utgjør grunnlaget for all annen telling på kinesisk. Uttalen av tallene kan være litt utfordrende for ikke-kinesiske høyttalere, men med litt øvelse kan man mestre det. Skriftlig representasjon av tallene er også viktig å lære, da de brukes i mange sammenhenger i det kinesiske samfunnet.

Kinesiske fraser for telling: 一共 (yī gòng), 两个 (liǎng gè), 三次 (sān cì) osv.

I tillegg til de grunnleggende tallene, er det også viktig å lære vanlige fraser for telling på kinesisk. Noen eksempler på slike fraser er: 一共 (yī gòng) som betyr “totalt”, 两个 (liǎng gè) som betyr “to stykker” og 三次 (sān cì) som betyr “tre ganger”. Disse frasene brukes ofte i hverdagen for å beskrive antall eller mengde av noe. Det er viktig å lære disse frasene for å kunne kommunisere effektivt på kinesisk.

Telle til ti på kinesisk: 一到十 (yī dào shí)

Å telle til ti på kinesisk er enkelt når man først har lært de grunnleggende tallene. Man teller rett og slett fra én til ti ved å si tallene etter hverandre. Skriftlig representasjon av tallene er også viktig å lære, da de brukes i mange sammenhenger i det kinesiske samfunnet.

Telle til hundre på kinesisk: 一百 (yī bǎi), 二百 (èr bǎi), 三百 (sān bǎi) osv.

Når man skal telle til hundre på kinesisk, bruker man en kombinasjon av tallene fra én til ti og ordet for hundre, som er 百 (bǎi). For eksempel, for å si “hundre” sier man 一百 (yī bǎi), for å si “to hundre” sier man 二百 (èr bǎi) osv. Dette mønsteret gjentar seg for tallene opp til tusen, ti tusen og så videre.

Kinesisk telling med desimaler: 一点五 (yī diǎn wǔ), 二点八 (èr diǎn bā) osv.

Når man skal telle med desimaler på kinesisk, bruker man ordet 点 (diǎn) som betyr “punkt”. For eksempel, for å si “en og en halv” sier man 一点五 (yī diǎn wǔ), for å si “to og åtte tideler” sier man 二点八 (èr diǎn bā) osv. Det er viktig å merke seg at desimaltallene uttales annerledes enn de vanlige tallene, så det kan være lurt å øve på uttalen av disse.

Telle år på kinesisk: 一九九九 (yī jiǔ jiǔ jiǔ), 二零一八 (èr líng yī bā) osv.

Når man teller år på kinesisk, bruker man en kombinasjon av tallene fra én til ti og ordet for år, som er 年 (nián). For eksempel, for å si “1999” sier man 一九九九 (yī jiǔ jiǔ jiǔ), for å si “2018” sier man 二零一八 (èr líng yī bā) osv. Det er viktig å merke seg at det kinesiske tallsystemet for år er annerledes enn det vestlige tallsystemet, så det kan være lurt å øve på uttalen og skriftlig representasjon av årstallene.

Kinesisk telling i hverdagen: å telle penger, antall personer osv.

Kinesisk telling brukes ofte i hverdagen for å telle penger, antall personer og andre ting. For eksempel, når man skal telle penger sier man 一块钱 (yī kuài qián) for “en yuan”, når man skal telle antall personer sier man 两个人 (liǎng gè rén) for “to personer” osv. Det er viktig å kunne disse uttrykkene for å kunne kommunisere effektivt i hverdagen i Kina.

Øv på kinesisk telling med quiz og øvelser

For å øve på kinesisk telling kan man bruke interaktive quiz og øvelser. Det finnes mange ressurser tilgjengelig på nettet som kan hjelpe deg med å lære og øve på kinesisk telling. Disse ressursene gir deg muligheten til å teste kunnskapene dine og få tilbakemelding på hva du trenger å jobbe mer med.

Oppsummering av kinesisk vokabular for telling: 数字 (shù zì), 数量 (shù liàng), 计数 (jì shù) osv.

For å oppsummere er det viktig å lære de grunnleggende tallene og frasene for å kunne kommunisere på kinesisk. Noen viktige ord og uttrykk knyttet til kinesisk telling inkluderer 数字 (shù zì) som betyr “tall”, 数量 (shù liàng) som betyr “mengde” og 计数 (jì shù) som betyr “telling”. Det er også viktig å fortsette å øve og lære for å forbedre ferdighetene dine i kinesisk telling.

Lær å telle på kinesisk er en flott måte å utvide dine språkkunnskaper på. Hvis du ønsker å lære mer om kinesisk grammatikk, kan du sjekke ut denne artikkelen om “Lær hvordan man bruker qilai (起来)” på lcchineseschool.com. Denne artikkelen vil gi deg en dypere forståelse av hvordan man bruker dette verbet i forskjellige sammenhenger. Ta en titt og forbedre dine kinesiske ferdigheter! Les mer her.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!