Lær Deg Mandarin: 10 Essensielle Kinesiske Idiom for Nybegynnere HSK5

Kinesiske idiomer er en viktig del av kinesisk kultur og språklæring. De er uttrykk som består av flere ord, og som har en symbolsk betydning. Disse idiomerne er dypt forankret i kinesisk historie og tradisjon, og de brukes ofte i daglig samtale, litteratur og media. Å lære kinesiske idiomer kan være en utfordring, men det er også en fantastisk måte å forbedre språkferdighetene og forståelsen av kinesisk kultur.

Hva er kinesiske idiomer?

Kinesiske idiomer, også kjent som chengyu, er uttrykk som består av fire tegn eller mer. Disse uttrykkene har en symbolsk betydning som ikke kan forstås bokstavelig. De fleste kinesiske idiomer har sin opprinnelse i historiske hendelser, myter eller filosofi. For eksempel betyr idiomet “一箭双雕yījiànshuāngdiāo” bokstavelig talt “ett skudd, to ørner”, men det betyr faktisk å oppnå to mål med ett trekk.

Det finnes tusenvis av kinesiske idiomer, og mange av dem brukes hyppig i daglig samtale. Noen vanlige eksempler inkluderer “一步一个脚印yībù yīgè jiǎoyìn” (ett skritt om gangen), “知足常乐zhīzú cháng lè” (være fornøyd med det man har) og “一视同仁yīshìtóngrén” (behandle alle likt). Disse idiomene er ikke bare nyttige for å uttrykke seg på kinesisk, men de gir også innsikt i kinesisk kultur og tankegang.

Hvorfor er det viktig å lære kinesiske idiomer?

Å lære kinesiske idiomer har mange fordeler. For det første kan det hjelpe deg med å forbedre språkferdighetene dine. Når du lærer idiomer, blir du kjent med nye ord og uttrykk som du kan bruke i samtaler og skriftlig kommunikasjon. Dette vil gjøre språket ditt mer variert og naturlig.

I tillegg kan læring av kinesiske idiomer hjelpe deg med å forstå kinesisk kultur bedre. Mange idiomer har sin opprinnelse i historiske hendelser eller filosofi, og de gir innsikt i kinesisk tenkemåte og verdier. Ved å forstå disse idiomene kan du få en dypere forståelse av kinesisk kultur og samfunn.

Hvordan lære kinesiske idiomer?

Å lære kinesiske idiomer kan være en utfordring, men det er noen tips og strategier som kan hjelpe deg. For det første er det viktig å lese mye på kinesisk. Jo mer du leser, desto mer eksponering får du for idiomer og andre uttrykk. Du kan lese bøker, artikler, aviser eller til og med se på kinesiske filmer eller TV-serier med undertekster.

En annen måte å lære kinesiske idiomer på er å lytte til samtaler eller se på videoer på kinesisk. Dette vil hjelpe deg med å bli kjent med uttalen og bruken av idiomer i en naturlig kontekst. Du kan også prøve å bruke idiomer i dine egne samtaler eller skriftlige tekster for å øve på å bruke dem riktig.

Det finnes også mange ressurser tilgjengelig for å lære kinesiske idiomer. Du kan bruke ordbøker, lærebøker eller online ressurser som tilbyr idiomer og deres betydning. Det er også nyttig å jobbe med en språklærer eller en språkpartner som kan hjelpe deg med å forstå og bruke idiomer på riktig måte.

Ti essensielle kinesiske idiomer for nybegynnere

1. 一步一个脚印 (Yī bù yī gè jiǎo yìn)
Dette idiomet betyr bokstavelig talt “ett skritt om gangen”. Det brukes for å oppmuntre noen til å ta ting i sitt eget tempo og ikke bli overveldet av store oppgaver. For eksempel kan du si “我知道这个项目很困难,但是我们只能一步一个脚印地前进。Wǒ zhīdào zhège xiàngmù hěn kùnnán, dànshì wǒmen zhǐ néng yībù yīgè jiǎoyìn dì qiánjìn.” (Jeg vet at dette prosjektet er vanskelig, men vi må bare ta det ett skritt om gangen).

2. 知足常乐 (Zhī zú cháng lè)
Dette idiomet betyr bokstavelig talt “være fornøyd med det man har”. Det brukes for å uttrykke takknemlighet og tilfredshet med det man har. For eksempel kan du si “虽然我没有很多钱,但是我知足常乐。Suīrán wǒ méiyǒu hěnduō qián, dànshì wǒ zhīzú cháng lè.” (Selv om jeg ikke har mye penger, er jeg fornøyd med det jeg har).

3. 万事如意 (Wàn shì rú yì)
Dette idiomet betyr bokstavelig talt “må alle ting gå som ønsket”. Det brukes som en lykkeønskning for noen, spesielt i begynnelsen av et nytt år eller ved spesielle anledninger. For eksempel kan du si “祝你新年万事如意。Zhù nǐ xīnnián wànshì rúyì.” (Jeg ønsker deg et godt nytt år og må alle ting gå som ønsket).

4. 一视同仁 (Yī shì tóng rén)
Dette idiomet betyr bokstavelig talt “behandle alle likt”. Det brukes for å uttrykke prinsippet om rettferdighet og likebehandling av alle mennesker. For eksempel kan du si “我们应该一视同仁地对待每个人,不论他们的背景或身份。Wǒmen yīnggāi yīshìtóngrén dì duìdài měi gèrén, búlùn tāmen de bèijǐng huò shēnfèn.” (Vi bør behandle alle likt, uavhengig av deres bakgrunn eller status).

5. 一箭双雕 (Yī jiàn shuāng diāo)
Dette idiomet betyr bokstavelig talt “ett skudd, to ørner”. Det brukes for å beskrive situasjoner der man oppnår to mål med ett trekk. For eksempel kan du si “这个计划不仅可以提高销售额,还可以增加品牌知名度,真是一箭双雕。Zhège jì huá bùjǐn kěyǐ tígāo xiāoshòu é, hái kěyǐ zēngjiā pǐnpái zhīmíngdù, zhēnshi yījiànshuāngdiāo.” (Denne planen kan ikke bare øke salget, men også øke merkekjennskapen, det er virkelig å oppnå to mål med ett trekk).

Idiom: 好习惯是从小养成的 (Hǎo xíguàn shì cóng xiǎo yǎng chéng de)

Dette idiomet betyr bokstavelig talt “gode vaner dannes fra barndommen”. Det brukes for å understreke viktigheten av å utvikle gode vaner og rutiner fra en ung alder. For eksempel kan du si “父母应该教育孩子们好习惯是从小养成的 Fùmǔ yīnggāi jiàoyù háizimen hǎo xíguàn shì cóngxiǎo yǎng chéng de.” (Foreldre bør lære barna at gode vaner dannes fra barndommen).

Idiom: 一步一个脚印 (Yī bù yī gè jiǎo yìn)

Dette idiomet betyr bokstavelig talt “ett skritt om gangen”. Det brukes for å oppmuntre noen til å ta ting i sitt eget tempo og ikke bli overveldet av store oppgaver. For eksempel kan du si “我知道这个项目很困难,但是我们只能一步一个脚印地前进。Wǒ zhīdào zhège xiàngmù hěn kùnnán, dànshì wǒmen zhǐ néng yībù yīgè jiǎoyìn dì qiánjìn.” (Jeg vet at dette prosjektet er vanskelig, men vi må bare ta det ett skritt om gangen).

Idiom: 知足常乐 (Zhī zú cháng lè)

Dette idiomet betyr bokstavelig talt “være fornøyd med det man har”. Det brukes for å uttrykke takknemlighet og tilfredshet med det man har. For eksempel kan du si “虽然我没有很多钱,但是我知足常乐。Suīrán wǒ méiyǒu hěnduō qián, dànshì wǒ zhīzú cháng lè.” (Selv om jeg ikke har mye penger, er jeg fornøyd med det jeg har).

Idiom: 万事如意 (Wàn shì rú yì)

Dette idiomet betyr bokstavelig talt “må alle ting gå som ønsket”. Det brukes som en lykkeønskning for noen, spesielt i begynnelsen av et nytt år eller ved spesielle anledninger. For eksempel kan du si “祝你新年万事如意。Zhù nǐ xīnnián wànshì rúyì.” (Jeg ønsker deg et godt nytt år og må alle ting gå som ønsket).

Idiom: 一视同仁 (Yī shì tóng rén)

Dette idiomet betyr bokstavelig talt “behandle alle likt”. Det brukes for å uttrykke prinsippet om rettferdighet og likebehandling av alle mennesker. For eksempel kan du si “我们应该一视同仁地对待每个人,不论他们的背景或身份。Wǒmen yīnggāi yīshìtóngrén dì duìdài měi gèrén, bùlùn tāmen de bèijǐng huò shēnfèn.” (Vi bør behandle alle likt, uavhengig av deres bakgrunn eller status).

Idiom: 一箭双雕 (Yī jiàn shuāng diāo)

Dette idiomet betyr bokstavelig talt “ett skudd, to ørner”. Det brukes for å beskrive situasjoner der man oppnår to mål med ett trekk. For eksempel kan du si “这个计划不仅可以提高销售额,还可以增加品牌知名度,真是一箭双雕。Zhège jì huá bùjǐn kěyǐ tígāo xiāoshòu é, hái kěyǐ zēngjiā pǐnpái zhīmíngdù, zhēnshi yījiànshuāngdiāo.” (Denne planen kan ikke bare øke salget, men også øke merkekjennskapen, det er virkelig å oppnå to mål med ett trekk).

Konklusjon

Å lære kinesiske idiomer er en viktig del av kinesisk språklæring og kulturell forståelse. Disse uttrykkene gir ikke bare innsikt i kinesisk kultur og tankegang, men de hjelper også med å forbedre språkferdighetene dine. Ved å lære og bruke kinesiske idiomer kan du utvide vokabularet ditt og uttrykke deg mer naturlig på kinesisk.

Det er mange ressurser tilgjengelig for å lære kinesiske idiomer, inkludert bøker, ordbøker og online ressurser. Det er også nyttig å lese mye på kinesisk og lytte til samtaler eller se på videoer på kinesisk for å bli kjent med bruken av idiomer i en naturlig kontekst.

Fortsett å lære og bruke kinesiske idiomer for å forbedre språkferdighetene dine og få en dypere forståelse av kinesisk kultur. Lykke til med språklæringen din!

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!