Mestre Grunnleggende Kinesisk Samtale: Essensielle Fraser for Hverdagskommunikasjon

Å lære kinesisk kan virke som en skremmende oppgave, men å mestre grunnleggende samtalefraser kan gi et sterkt grunnlag for effektiv kommunikasjon. Enten du planlegger å reise til Kina, engasjere deg med kinesisktalende samfunn, eller bare ønsker å utvide dine språklige ferdigheter, kan det å kjenne noen essensielle fraser forbedre opplevelsen din betydelig. Denne artikkelen vil veilede deg gjennom viktige fraser og tips for å mestre grunnleggende kinesisk samtale.

Hvorfor Lære Grunnleggende Kinesiske Fraser?

 1. Kulturell Forbindelse: Å forstå og snakke grunnleggende kinesisk kan hjelpe deg med å knytte dypere bånd til kinesisk kultur og folk. Ved å lære språket får du innsikt i kinesiske tradisjoner, verdier og tenkemåter, og fremmer en større forståelse for kulturen.
 2. Forbedrede Reiseopplevelser: Å navigere gjennom kinesisktalende regioner blir enklere og mer tilfredsstillende med noen språkkunnskaper. Å kjenne grunnleggende fraser kan hjelpe deg i ulike situasjoner, som å bestille mat, spørre om veien eller handle, noe som gjør reiseopplevelsen din jevnere og mer oppslukende.
 3. Forbedret Kommunikasjon: Selv en grunnleggende kommando av kinesisk kan hjelpe deg i hverdagsinteraksjoner og fremme bedre forhold til kinesisktalende. Det viser respekt for deres språk og kultur og kan hjelpe deg med å bygge relasjoner og tillit både i personlige og profesjonelle settinger.

Essensielle Kinesiske Fraser for Hverdagskommunikasjon

Hilsener og Introduksjoner

 1. 你好 (nǐ hǎo) – “Hei”
  • En standard hilsen som brukes når som helst på dagen. Det er den enkleste og mest vanlige måten å hilse på noen og kan brukes i både formelle og uformelle situasjoner.
  • Eksempel: 你好!很高兴认识你。(Nǐ hǎo! Hěn gāoxìng rènshì nǐ.) – “Hei! Hyggelig å møte deg.”
 2. 早上好 (zǎo shàng hǎo) – “God Morgen”
  • Brukes for å hilse på noen om morgenen. Det er en vennlig måte å starte dagen på og kan brukes med venner, kolleger eller fremmede.
  • Eksempel: 早上好!你今天怎么样?(Zǎo shàng hǎo! Nǐ jīntiān zěnme yàng?) – “God morgen! Hvordan har du det i dag?”
 3. 晚上好 (wǎn shàng hǎo) – “God Kveld”
  • Brukes for å hilse på noen om kvelden. Det er en høflig og hyggelig måte å anerkjenne noen senere på dagen.
  • Eksempel: 晚上好!你今天过得怎么样?(Wǎn shàng hǎo! Nǐ jīntiān guò de zěnme yàng?) – “God kveld! Hvordan har dagen din vært?”
 4. 再见 (zài jiàn) – “Ha det”
  • En vanlig måte å si farvel på. Det kan brukes i enhver situasjon, enten du forlater et møte, en venns hus eller en butikk.
  • Eksempel: 我得走了,再见!(Wǒ děi zǒu le, zài jiàn!) – “Jeg må gå, ha det!”
 5. 谢谢 (xièxiè) – “Takk”
  • Brukes for å uttrykke takknemlighet. Å si “谢谢” viser takknemlighet for noen hjelp eller vennlighet.
  • Eksempel: 谢谢你的帮助。(Xièxiè nǐ de bāngzhù.) – “Takk for hjelpen din.”
 6. 不客气 (bù kèqì) – “Vær så god”
  • Et høflig svar på “takk.” Det kan også uttrykkes som “不用谢” (bù yòng xiè), som betyr “ingen årsak.”
  • Eksempel: 谢谢!— 不客气。(Xièxiè! — Bù kèqì.) – “Takk! — Vær så god.”

Spørre om Hjelp og Veibeskrivelser

 1. 请问 (qǐng wèn) – “Unnskyld meg/Kan jeg spørre”
  • En høflig måte å starte et spørsmål på. Det viser respekt og høflighet, noe som gjør personen mer villig til å hjelpe deg.
  • Eksempel: 请问,洗手间在哪里?(Qǐng wèn, xǐshǒujiān zài nǎlǐ?) – “Unnskyld meg, hvor er toalettet?”
 2. 在哪里 (zài nǎ lǐ) – “Hvor er…?”
  • Brukes for å spørre om veibeskrivelser. Det er en essensiell frase for å navigere i nye steder.
  • Eksempel: 银行在哪里?(Yínháng zài nǎlǐ?) – “Hvor er banken?”
 3. 你会说英语吗?(nǐ huì shuō yīngyǔ ma?) – “Snakker du engelsk?”
  • Nyttig når du trenger å bytte til engelsk. Det er nyttig i områder hvor engelsk kan være et språk som snakkes.
  • Eksempel: 请问,你会说英语吗?(Qǐng wèn, nǐ huì shuō yīngyǔ ma?) – “Unnskyld meg, snakker du engelsk?”
 4. 我迷路了 (wǒ mílù le) – “Jeg har gått meg bort”
  • Nyttig for å finne veien. Denne frasen kan hjelpe lokalbefolkningen med å forstå at du trenger assistanse.
  • Eksempel: 对不起,我迷路了。你能帮我吗?(Duìbuqǐ, wǒ mílù le. Nǐ néng bāng wǒ ma?) – “Beklager, jeg har gått meg bort. Kan du hjelpe meg?”
 5. 多少钱 (duōshǎo qián) – “Hvor mye koster det?”
  • Brukes for shopping og å spørre om priser. Det er essensielt for å gjøre kjøp og forhandle.
  • Eksempel: 这个多少钱?(Zhège duōshǎo qián?) – “Hvor mye koster dette?”

Hverdagslige Samtaler

 1. 你好吗?(nǐ hǎo ma?) – “Hvordan har du det?”
  • En standard måte å spørre noen hvordan de har det. Det er en vennlig samtalestarter.
  • Eksempel: 你好吗?(Nǐ hǎo ma?) – “Hvordan har du det?”
 2. 我很好 (wǒ hěn hǎo) – “Jeg har det bra”
  • Et vanlig svar på “Hvordan har du det?” Det er enkelt og positivt.
  • Eksempel: 我很好,谢谢!(Wǒ hěn hǎo, xièxiè!) – “Jeg har det bra, takk!”
 3. 我叫… (wǒ jiào…) – “Jeg heter…”
  • Brukes for å introdusere deg selv. Det er en av de første tingene du lærer når du møter nye mennesker.
  • Eksempel: 我叫李华。(Wǒ jiào Lǐ Huá.) – “Jeg heter Li Hua.”
 4. 你呢?(nǐ ne?) – “Og du?”
  • En måte å returnere et spørsmål på. Det holder samtalen i gang og viser interesse for den andre personen.
  • Eksempel: 我很好,你呢?(Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?) – “Jeg har det bra, og du?”
 5. 我不懂 (wǒ bù dǒng) – “Jeg forstår ikke”
  • Nyttig når du trenger avklaring. Det indikerer at du trenger ytterligere forklaring eller hjelp.
  • Eksempel: 对不起,我不懂。(Duìbuqǐ, wǒ bù dǒng.) – “Beklager, jeg forstår ikke.”
 6. 可以 (kěyǐ) – “Kan/Måtte”
  • Brukes for å be om tillatelse eller gjøre forespørsler. Det er allsidig og kan brukes i mange sammenhenger.
  • Eksempel: 我可以进来吗?(Wǒ kěyǐ jìnlái ma?) – “Kan jeg komme inn?”

Forbedre Dine Kinesiske Samtaleferdigheter

Å lære grunnleggende fraser er et betydelig skritt, men effektiv kommunikasjon innebærer mer enn bare å kjenne ord og setninger. Å forstå konteksten, kulturelle nyanser og riktig bruk av disse frasene vil forbedre din evne til å kommunisere effektivt på kinesisk. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 1. Kontekstuell Forståelse: I kinesisk kan konteksten hvor du bruker visse fraser endre deres betydning eller hensiktsmessighet. For eksempel kan hilsener variere avhengig av tid på dagen, og uttrykk for takknemlighet kan variere i formelle og uformelle settinger.
 2. Tone og Uttale: Kinesisk er et tonespråk, noe som betyr at tonefallet eller intonasjonen brukt når du uttaler et ord kan endre betydningen. For eksempel betyr ordet “妈” (mā) “mor,” mens “马” (mǎ) betyr “hest.” Riktig uttale og tone er avgjørende for å bli forstått riktig.
 3. Kulturelle Nyanser: Å forstå kinesisk kultur vil hjelpe deg med å bruke disse frasene mer effektivt. For eksempel er det å vise respekt essensielt i kinesiske interaksjoner, og visse høflige former og titler brukes ofte for å adressere andre.
 4. Øvelse og Eksponering: Regelmessig praksis og eksponering for språket vil forbedre din flyt og selvtillit. Engasjer deg i samtaler, se kinesiske medier og fordyp deg i språket så mye som mulig.

Konklusjon

Å mestre grunnleggende kinesisk samtale er en verdifull ferdighet som kan forbedre dine reiseopplevelser, utdype dine kulturelle forbindelser, og forbedre dine daglige interaksjoner med kinesisktalende. Ved å lære og praktisere disse essensielle frasene vil du være godt på vei til effektiv kommunikasjon på kinesisk. Husk å være oppmerksom på kontekst, uttale og kulturelle nyanser for å gjøre dine interaksjoner mer meningsfulle og respektfulle. God læring og lykke til på din reise mot å mestre kinesisk samtale!

Ordlisten

 1. 你好 (nǐ hǎo) – “Hei”
 2. 早上好 (zǎo shàng hǎo) – “God Morgen”
 3. 晚上好 (wǎn shàng hǎo) – “God Kveld”
 4. 再见 (zài jiàn) – “Ha det”
 5. 谢谢 (xièxiè) – “Takk”
 6. 不客气 (bù kèqì) – “Vær så god”
 7. 请问 (qǐng wèn) – “Unnskyld meg/Kan jeg spørre”
 8. 在哪里 (zài nǎ lǐ) – “Hvor er…?”
 9. 你会说英语吗?(nǐ huì shuō yīngyǔ ma?) – “Snakker du engelsk?”
 10. 我迷路了 (wǒ mílù le) – “Jeg har gått meg bort”
 11. 多少钱 (duōshǎo qián) – “Hvor mye koster det?”
 12. 你好吗?(nǐ hǎo ma?) – “Hvordan har du det?”
 13. 我很好 (wǒ hěn hǎo) – “Jeg har det bra”
 14. 我叫… (wǒ jiào…) – “Jeg heter…”
 15. 你呢?(nǐ ne?) – “Og du?”
 16. 我不懂 (wǒ bù dǒng) – “Jeg forstår ikke”
 17. 可以 (kěyǐ) – “Kan/Måtte”

Ved å inkorporere disse frasene i din daglige praksis, vil du kunne navigere grunnleggende samtaler på kinesisk med selvtillit og letthet. God læring!

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!