Naviger på kinesisk: nøkkeluttrykk for turister

Kinesisk språk og kultur er rike og mangfoldige, og for turister som besøker Kina kan det være nyttig å ha noen grunnleggende kunnskaper om språket og kulturen. Kinesisk er et tonalt språk med tusenvis av tegn, men selv med noen få grunnleggende fraser kan man gjøre seg forstått og vise respekt for den kinesiske kulturen. Denne artikkelen vil gi en oversikt over noen viktige aspekter ved kinesisk språk og kultur for turister.

Sammendrag

  • Kinesisk språk og kultur kan være utfordrende for turister, men det er viktig å lære noen grunnleggende uttrykk og fraser for å kommunisere bedre.
  • Når du hilser på kinesisk, er det viktig å bruke riktig formell eller uformell tone og å inkludere passende titler og høflighetsfraser.
  • For å spørre om veibeskrivelse på kinesisk, kan du bruke uttrykk som “请问,怎么走?” (Qǐngwèn, zěnme zǒu?) som betyr “Unnskyld meg, hvordan kommer jeg dit?”
  • Når du bestiller mat på kinesisk, er det viktig å kjenne til ord og fraser som “我要” (Wǒ yào) som betyr “Jeg vil ha” og “请给我” (Qǐng gěi wǒ) som betyr “Vennligst gi meg”.
  • Når du handler på kinesisk, kan du bruke nøkkeluttrykk som “太贵了” (Tài guì le) som betyr “For dyrt” og “能便宜点吗?” (Néng piányi diǎn ma?) som betyr “Kan du gi meg en rabatt?”.
  • For å spørre om klokkeslett og avtaler på kinesisk, kan du bruke uttrykk som “现在几点?” (Xiànzài jǐ diǎn?) som betyr “Hva er klokka nå?” og “我们什么时候见面?” (Wǒmen shénme shíhòu jiànmiàn?) som betyr “Når skal vi møtes?”.
  • Når du teller og betaler på kinesisk, er det viktig å kjenne til tallene og valutaen, og å bruke riktig formell eller uformell tone når du kommuniserer med selgeren.
  • For å beskrive symptomer til lege eller apotek på kinesisk, kan du bruke uttrykk som “我头痛” (Wǒ tóutòng) som betyr “Jeg har hodepine” og “我喉咙痛” (Wǒ hóulóng tòng) som betyr “Jeg har vondt i halsen”.
  • Når du ber om hjelp på kinesisk, kan du bruke nøkkeluttrykk som “请帮我” (Qǐng bāng wǒ) som betyr “Vennligst hjelp meg” og “我迷路了” (Wǒ mílù le) som betyr “Jeg har gått meg bort”.
  • For å uttrykke takknemlighet og respekt på kinesisk, kan du bruke ord og fraser som “谢谢” (Xièxiè) som betyr “Takk” og “您好” (Nín hǎo) som betyr “God dag”.

 

Hilsener på kinesisk

Når man møter noen i Kina er det viktig å bruke riktig hilsen og titler for å vise respekt. Noen vanlige fraser for å hilse på noen på kinesisk inkluderer “nǐ hǎo” (你好), som betyr “hei”, og “zǎo ān” (早安), som betyr “god morgen”. Det er også vanlig å bruke riktig tittel når man snakker til noen eldre eller med høyere status. For eksempel kan man bruke “xiānsheng” (先生) for å adressere en mann eller “nǚshì” (女士) for å adressere en kvinne. Det er også vanlig å bruke etternavnet etterfulgt av “hái” (先生) eller “fūrén” (夫人) for å adressere noen med høyere status.

Spør om veibeskrivelse på kinesisk

Når man er i et fremmed land kan det være nyttig å kunne spørre om veibeskrivelse på kinesisk. Noen viktige fraser for å spørre om veibeskrivelse inkluderer “qǐngwèn, zhèlǐ zěnme zǒu?” (请问,这里怎么走?), som betyr “unnskyld meg, hvordan kommer jeg hit?” og “qǐngwèn, zhèlǐ yǒu jìngcháng de jiēdào ma?” (请问,这里有经常的街道吗?), som betyr “er det noen vanlige gater her?”. Når man får svar fra lokalbefolkningen kan det være nyttig å ha noen tips for å forstå svarene. For eksempel kan man be om at personen gjentar eller skriver ned veibeskrivelsen, eller man kan bruke en app eller kart for å få bedre forståelse.

Bestille mat på kinesiske restauranter

Mat er en viktig del av kinesisk kultur, og når man besøker Kina er det viktig å kunne bestille mat på kinesiske restauranter. Noen nøkkelord og fraser for å bestille mat inkluderer “wǒ yào yī wǎn miàntiáo” (我要一碗面条), som betyr “jeg vil ha en bolle med nudler” og “qǐng gěi wǒ yī píng píjiǔ” (请给我一瓶啤酒), som betyr “kan jeg få en flaske øl?”. Det er også viktig å være oppmerksom på kulturelle forskjeller i spiseetikette. For eksempel er det vanlig å dele maten med andre, og man bør ikke ta den siste biten av en rett for å vise respekt for verten.

Pruting på kinesiske markeder

Når man besøker kinesiske markeder er det vanlig å prute og forhandle om prisen. Noen viktige fraser for å prute inkluderer “tài guì le” (太贵了), som betyr “for dyrt” og “nǐ néng piányi yīdiǎn ma?” (你能便宜一点吗?), som betyr “kan du gi meg en rabatt?”. Det er også viktig å ha noen tips for vellykket pruting. For eksempel bør man alltid starte med å tilby en lavere pris enn det som blir foreslått, og man bør være villig til å gå bort hvis man ikke får den prisen man ønsker.

Tidsuttrykk på kinesisk

Når man er i Kina kan det være nyttig å kunne spørre om tiden og avtale tidspunkter på kinesisk. Noen fraser for å spørre om tiden inkluderer “xiànzài jǐ diǎn?” (现在几点?), som betyr “hva er klokka nå?” og “wǒmen kěyǐ zài jǐ diǎn jiànmiàn?” (我们可以在几点见面?), som betyr “når kan vi møtes?”. Det er også viktig å forstå den kinesiske kalenderen og helligdagene. For eksempel er det vanlig å feire kinesisk nyttår, som faller på forskjellige datoer hvert år i henhold til den kinesiske kalenderen.

Kinesiske tall og valuta

Når man er i Kina er det viktig å kunne telle og betale med kinesisk valuta. Noen viktige tall og fraser inkluderer “yī” (一) for en, “èr” (二) for to, og “wǔ” (五) for fem. Når man betaler kan man si “qǐng gěi wǒ yī bǎi kuài” (请给我一百块), som betyr “kan jeg få en hundrelapp?”. Det er også viktig å forstå betydningen av lykketall i kinesisk kultur. For eksempel er tallet åtte ansett som svært heldig, mens tallet fire anses som uheldig.

Beskrive symptomer til lege eller apotek på kinesisk

Hvis man trenger medisinsk hjelp i Kina kan det være nyttig å kunne beskrive symptomer til leger eller farmasøyter på kinesisk. Noen nøkkelord og fraser inkluderer “wǒ tóuténg” (我头疼), som betyr “jeg har vondt i hodet” og “wǒ yǒu gǎnmào” (我有感冒), som betyr “jeg har forkjølelse”. Det er også viktig å forstå det kinesiske helsesystemet. For eksempel er det vanlig å gå til et apotek for å få medisiner uten resept, og man kan også besøke en tradisjonell kinesisk medisinsk klinikk for alternative behandlinger.

Be om hjelp på kinesisk

Når man er i Kina kan det være nyttig å kunne be om hjelp i ulike situasjoner. Noen nøkkelsetninger for å be om hjelp inkluderer “qǐng bāngzhù wǒ” (请帮助我), som betyr “kan du hjelpe meg?” og “wǒ mílù le” (我迷路了), som betyr “jeg har gått meg bort”. Det er også viktig å forstå betydningen av å redde ansikt i kinesisk kultur. For eksempel kan man prøve å være så uavhengig som mulig når man ber om hjelp, for å ikke føle seg som en byrde for andre.

Kulturelle uttrykk på kinesisk

I kinesisk kultur er det viktig å uttrykke takknemlighet og respekt. Noen ord og fraser for å uttrykke takknemlighet inkluderer “xièxiè” (谢谢), som betyr “takk”, og “nín hěn yǒu lǐmào” (您很有礼貌), som betyr “du er veldig høflig”. Det er også viktig å forstå betydningen av hierarki og sosial status i kinesisk samfunn. For eksempel er det vanlig å vise respekt for eldre og personer med høyere status ved å bruke riktig tittel og honorifics.

Konklusjon

For turister som besøker Kina kan det være nyttig å ha noen grunnleggende kunnskaper om kinesisk språk og kultur. Denne artikkelen har gitt en oversikt over noen viktige aspekter ved kinesisk språk og kultur, inkludert hilsener, veibeskrivelse, bestilling av mat, pruting på markeder, tidsuttrykk, tall og valuta, beskrivelse av symptomer til leger eller farmasøyter, å be om hjelp og kulturelle uttrykk. Ved å lære noen grunnleggende fraser og forstå kinesisk kultur kan turister få en bedre opplevelse når de besøker Kina.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!