Utvid vokabularet ditt: 15 vanlige kinesiske ord

Kinesisk språk og kultur har en lang historie som strekker seg tusenvis av år tilbake. Kinesisk er et av verdens eldste språk og har en unik skriftsystem som består av tusenvis av tegn. Kinesisk kultur er også rik og mangfoldig, med tradisjoner som inkluderer alt fra kampsport og teater til matlaging og kunst.

I dagens globaliserte verden blir det stadig viktigere å lære kinesisk. Kina er nå en av verdens største økonomier, og forretningsmulighetene i landet er enorme. Å kunne snakke kinesisk åpner dørene for karrieremuligheter og gir en fordel i den stadig mer konkurransedyktige jobbmarkedet.

Sammendrag

  • Kinesisk språk og kultur er rikt og mangfoldig
  • Å lære kinesisk kan åpne dører til forretningsmuligheter og kulturell forståelse
  • De 15 vanligste kinesiske ordene inkluderer “你好” (nǐ hǎo) for “hei” og “谢谢” (xiè xiè) for “takk”
  • Korrekt uttale av kinesiske ord krever oppmerksomhet på tone og intonasjon
  • Å bruke kinesiske ord i setninger krever kunnskap om grammatikk og ordrekkefølge

 

Hvorfor det er viktig å lære kinesisk

Det er flere grunner til hvorfor det er viktig å lære kinesisk. For det første gir det økonomiske og forretningsmuligheter. Kina er nå en global økonomisk supermakt, og mange internasjonale selskaper har etablert seg i landet. Å kunne snakke kinesisk åpner dørene for jobbmuligheter i Kina og gir en fordel i forretningsforhandlinger.

I tillegg til økonomiske muligheter, gir læring av kinesisk også muligheten til å utveksle kultur og forståelse. Kinesisk kultur har en rik historie og tradisjoner som kan være fascinerende å utforske. Å kunne kommunisere på kinesisk gjør det mulig å forstå og sette pris på kinesisk kunst, musikk, litteratur og mer.

Læring av kinesisk kan også bidra til personlig vekst og utvikling. Å mestre et nytt språk er en utfordring som krever tålmodighet og utholdenhet. Det kan også bidra til å utvikle kognitive ferdigheter som hukommelse, oppmerksomhet og problemløsningsevner.

De 15 vanligste kinesiske ordene og deres betydninger

For nybegynnere er det nyttig å lære noen grunnleggende kinesiske ord. Her er 15 vanlige ord og deres betydninger:

1. 你好 (nǐ hǎo) – Hei
2. 谢谢 (xièxiè) – Takk
3. 对不起 (duìbùqǐ) – Unnskyld
4. 请 (qǐng) – Vær så snill
5. 是 (shì) – Å være
6. 不 (bù) – Ikke
7. 我 (wǒ) – Jeg/meg
8. 你 (nǐ) – Du/deg
9. 好 (hǎo) – Bra
10. 吗 (ma) – Spørrepartikkel
11. 在 (zài) – Å være i/å være på
12. 有 (yǒu) – Å ha
13. 这 (zhè) – Dette
14. 那 (nà) – Det
15. 一 (yī) – En/ett

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke disse ordene i setninger:

– 你好,我叫玛丽。 (Nǐ hǎo, wǒ jiào Mǎlì.) – Hei, jeg heter Mary.
– 谢谢你的帮助。 (Xièxiè nǐ de bāngzhù.) – Takk for hjelpen din.
– 对不起,我迟到了。 (Duìbùqǐ, wǒ chídào le.) – Unnskyld, jeg er forsinket.

Hvordan uttale kinesiske ord riktig

Kinesisk uttale kan være utfordrende for ikke-morsmålere. Kinesisk har fire toner, som kan endre betydningen av et ord. Det er viktig å mestre disse tonene for å kunne kommunisere klart på kinesisk.

Her er noen tips for å mestre kinesisk uttale:

1. Lytt nøye til naturlige kinesiske høyttalere og prøv å etterligne deres uttale.
2. Øv på å skille mellom de fire tonene ved å lytte til og gjenta ord med forskjellige toner.
3. Bruk en lydopptaker for å høre på din egen uttale og sammenligne den med naturlige høyttalere.
4. Lær pinyin, det latinske alfabetet som brukes til å transkribere kinesiske tegn, for å hjelpe med uttale.

Hvordan bruke kinesiske ord i setninger

Kinesisk har en annen setningsstruktur enn mange andre språk. I kinesisk kommer subjektet vanligvis før verbet, og objektet kommer vanligvis etter verbet. Her er noen eksempler på enkle setninger som bruker vanlige kinesiske ord:

– 我是学生。 (Wǒ shì xuéshēng.) – Jeg er student.
– 你喜欢中国菜吗? (Nǐ xǐhuān Zhōngguó cài ma?) – Liker du kinesisk mat?
– 请给我一杯水。 (Qǐng gěi wǒ yī bēi shuǐ.) – Vær så snill å gi meg et glass vann.

Eksempler på vanlige fraser og uttrykk på kinesisk

Å kunne uttrykke seg på kinesisk kan være nyttig i hverdagen. Her er noen vanlige fraser og uttrykk på kinesisk:

– 你好! (Nǐ hǎo!) – Hei!
– 再见! (Zàijiàn!) – Ha det!
– 请问,洗手间在哪里? (Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎlǐ?) – Unnskyld, hvor er toalettet?
– 我想点菜。 (Wǒ xiǎng diǎn cà) – Jeg vil bestille mat.
– 谢谢你的帮助。 (Xièxiè nǐ de bāngzhù.) – Takk for hjelpen din.
– 对不起,我迟到了。 (Duìbùqǐ, wǒ chídào le.) – Unnskyld, jeg er forsinket.

Øvelser for å øve på å bruke kinesiske ord i sammenheng

For å øve på å bruke kinesiske ord i sammenheng, kan du prøve rollespill-scenarier der du spiller ulike situasjoner som å bestille mat på en restaurant eller spørre om veibeskrivelse. Du kan også øve på å skrive setninger med de kinesiske ordene du har lært, og øve på samtale med en språkpartner.

Tips for å huske kinesiske ord og uttrykk

Å huske kinesiske ord og uttrykk kan være utfordrende, men det er noen strategier som kan hjelpe. Mnemoniske enheter, som å lage assosiasjoner eller historier rundt ordene, kan hjelpe med hukommelsen. Flashcards og spaced repetition er også effektive verktøy for å repetere og memorere ord og uttrykk. Å eksponere seg for kinesisk media, som filmer, musikk og bøker, kan også bidra til å styrke vokabularet.

Ressurser for å lære mer kinesisk

Det er mange ressurser tilgjengelig for å lære mer kinesisk. Online kurs og apper som Duolingo og Rosetta Stone tilbyr interaktive leksjoner og øvelser. Språkutvekslingsprogrammer, som Tandem og HelloTalk, gir muligheten til å praktisere kinesisk med morsmålere. Kinesiske språkskoler og private lærere tilbyr også kurs og veiledning for å hjelpe deg med å lære kinesisk.

Neste steg: Utvide vokabularet ditt ytterligere

Når du har lært de grunnleggende kinesiske ordene og uttrykkene, kan du begynne å bygge videre på vokabularet ditt. Sett deg mål for hva du vil oppnå i språklæringen din, og spor fremgangen din ved å holde oversikt over nye ord og uttrykk du lærer. Praktisering av kinesisk regelmessig og eksponering for autentiske kinesiske tekster og samtaler vil hjelpe deg med å utvide vokabularet ditt ytterligere.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!