Om Kinesiskskolen

Den sterke veksten i kinesisk økonomi de siste førti årene har resultert i at Kina nå spiller en viktigere rolle i verdensøkonomien enn før. Norske bedrifter gjør mer forretning med Kina, og turismen fra Kina er økende. Gjennom vår undervisning i kinesisk språk og kultur, hjelper vi i den kinesiske språkskolen Lær Kinesisk til med undervisning i kinesisk og i kinesisk kulturforståelse.

Vår undervisning skjer på alle nivåer, kinesiskklasser for voksne, HSK 1-6, barn, forretningskinesisk etc, og foregår i gruppeklasser eller 1 til 1.

I tillegg til vår kompetanse innen kinesisk språkundervisning, hjelper vi norske bedrifter med forretningsutvikling i Kina i samarbeid med Nordic China Business Hub.

Språkskolen Lær Kinesisk ble startet av Jan Erik Christensen, PhD i Kinesisk litteratur, som selv bodde i Kina i 15 år. Språkskolen holder til i Oslo sentrum, og vi tilbyr klasseromsunderviser, hjemmeundervisning og online undervisning.

janerik

Jan Erik Christensen har en doktorgrad i kinesisk litteratur. Etter å ha forsket på kinesisk språk og kultur i 15 år i Kina, kom han tilbake til Norge og startet Lær Kinesisk AS for å øke kunnskapsnivået om kinesisk språk og kultur i Norge f.eks. blant norske bedrifter.

Jan Erik ønsket å forbedre den kinesisk kulturforståelse i en stadig mer globalisert verden, slik at norske bedrifter unngår misforståelser i kommunikasjon med kinesere og unngår at forretningsmuligheter går tapt. Jan Erik har vært faglærer i kinesisk i Bærum kommune, og har lang erfaring i både undervisning i kinesisk i offentlig skole og til bedrifter.

WeChat Image 20210427081950 3

Chen Huimin 陈慧敏 har lang erfaring i spesialfeltet hennes der hun underviser i kinesisk uttale, samtaleklasser.

I klassene fokuserer hun på hvordan man bruker kinesisk i diskusjon, hvordan man lærer seg å kunne spørre og svare bedre på spørsmål, korrekt uttale, forbedrer evnen til å kunne ordlegge seg på kinesisk.

Huimin er også ansvarlig for HSK-klasser for de som forbereder seg til HSK prøven på alle nivåer.

PalBrathensorthvitt

har 25 års toppledererfaring fra både børsnoterte og privateide bedrifter med særlig fokus på teknologiselskaper. Han er utdannet innen business og internasjonal markedsføring i både Norge og Tyskland. I rollene som Singapore basert Asia-direktør for New York-noterte Alpharma, og som Konserndirektør for Tomra System har han etablert og bygget opp betydelige Asia-virksomheter.

Han har i tillegg omfattende erfaring som styremedlem og investor fra start-ups, tidlig fase, SMB og ASA bedrifter innen fornybar energi, bioteknologi, infrastruktur, programvare samt miljøteknologi. Pål har jobbet med Kina og andre asiatiske markeder siden 1991, og har bodd 8 år i regionen, sist 2013-2016 i Shanghai.

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!