10 GRUNNER TIL HVORFOR DET ER LETTERE ENN DU TROR Å LÆRE KINESISK

Kinesisk er enklere å lære enn du kan forestille deg. Selv om kinesisk har unike funksjoner som kan betraktes som vanskelige på en eller annen måte, er det også mange faktorer som gjør det enkelt å lære seg kinesisk.‎

‎1 Pinyin: Bruk det latinske alfabetet mens du lærer kinesisk!‎

‎Pinyin er standardmåten å gjøre kinesiske tegn om til romaniserte ord. Det er en massiv hjelp for folk som lærer kinesisk. I denne digitale tidsalderen er det et bra at du kan bruke pinyin og skrive det på datamaskinen din, og den vil foreslå tegn. Dette betyr at du kan tekste eller sende e-post på kinesisk uten å lære strekene til hvert tegn. Å øve på å skrive kinesisk ved å bruke pinyin på PC er en effektiv måte å forbedre kinesisken din på.‎

 

‎2 Konstruksjonen av kinesiske ord er logisk‎

‎Ord, det vil si tegn satt sammen, inneholder mye mer mening enn bare “forskjellige tegn”. De er skapt på en måte som ofte er åpenbar eller i det forståelige for de fleste.‎

‎Mange tror ofte at å lære kinesisk betyr at man må huske tre til fire tusen tegn som ikke har noe med hverandre å gjøre. Dette får språket til å virke umulig å lære seg. Dette synspunktet stemmer ikke i det hele tatt. Å lære ett tegn gir deg tilgang til en verden av andre karakterer som gir mening når tegnene står sammen.‎

‎For eksempel, hvis du kjenner det kinesiske tegnet for elektrisitet, ‎‎diàn 电,‎‎ vil du umiddelbart ha lettere tilgang til et stort utvalg av ord:‎

‎1. diàn huà 电话‎‎‎‎ telefon‎

‎diàn‎‎ ‎‎电‎‎ ‎‎elektrisk ‎

‎huà ‎‎话‎‎ tale, hva snakkes‎

‎2. diàn nǎo 电脑 ‎‎‎ – PC, datamaskin‎

‎diàn‎‎ ‎‎电‎‎ ‎‎elektrisk ‎

‎‎‎nǎo 脑 hjerne‎

‎Et annet eksempel er ordet for mandag er ‎‎xīng qi yī 星期一,‎‎ hvor ‎‎xīng qi 星期‎‎ er uke og ‎‎yī 一‎‎. Her ender du opp med “uke – en”. Tirsdag på kinesisk er ‎‎xīng qi èr 星期二‎‎, hvor ‎‎xīng qi 星期‎‎ er uke, og ‎‎èr 二‎‎ er to, uke – to, etc. Det er logisk som det følger rekkefølgen på dagene i uken.‎

‎Når det gjelder måneder bruker du nummer en til tolv pluss ‎‎yuè 月‎‎. For eksempel, hvis du setter ‎‎yī 一 ‎‎en og ‎‎yuè 月‎‎ måned sammen, får du ‎‎yī ‎‎yuè‎‎ 一‎‎月 ‎‎januar. For februar er det ‎‎èr 二‎‎ eller to og deretter ‎‎yuè 月‎‎ måned osv.

 

iStock 1272222515

3 Det at det blir sett på som vanskelig er også en fordel!‎

‎På en måte er det en fordel at mange anser det kinesiske språket vanskelig å lære. Når kinsere finner ut at du bruker energi på å lære språket deres, er de nesten alltid ivrige etter å hjelpe deg. Sammenlign dette med en utlending som ikke prøver å lære kinesisk i det hele tatt!

‎Husk også at folk i Kina er veldig stolte av sin lange kultur og språkhistorie. Det ekstra skrittet du har har tatt sammenlignet med mange utlendinger som ikke lærer seg kinesisk er også din fordel når du er i Kina.‎

 

‎4 Kinesiske substantiver bruker vanligvis ikke flertall

‎Når du lærer ett kinesisk substantiv, bør du vite at det samme substantivet kan brukes entall eller flertall. Det er måter å understreke flertall på, men du trenger ikke å gjøre forandringer i selve det kinesiske substantivet‎.

 

‎5 De kinesiske substantivene har ikke grammatiske kjønn‎

‎I motsetning til latinske språk har substantiver ikke grammatiske kjønn. Så du trenger ikke å lære om en gitar er mann eller kvinne.‎

‎På mange språk er grammatisk kjønn et avgjørende hensyn også for at kjønn og reglene som følger med grammatisk kjønn er utfordrende.‎

‎Kinesiske ord endres heller ikke basert på hva de brukes til.

Kinesiske ord er skrevet på samme måte, enten emnet eller objektet til en setning. Mesteparten av tiden ser et ords rolle i en setning den samme ut.‎

 

‎6 DET ER FÅ Kinesisk ord med mange stavelser‎

‎Engelsk vil ha ord som er veldig lange og består av mange mindre deler. Det er ikke slik det kinesiske språket er. De fleste kinesiske ord har bare en eller to stavelser.‎

 

‎7 Det er ikke behov for artikler som ‘ei’, ‘en’, ‘et’, ‘das’, ‘der’ , ‘die’ osv.‎

‎På kinesisk er det ingen artikler som dette.‎

 

‎8 Mandarin kinesisk har ingen konjunksjoner

‎Kinesiske verb endrer ikke former eller konjugerer. For eksempel:‎

‎Tāmen shì 他们是 De‎ ‎‎er ‎

‎Tā shì 他是 ‎‎ Han ‎‎er‎

‎Wǒ shì 我是 ‎‎ Jeg ‎‎er‎

‎Å lære mandarin grammatikk er relativt enkelt når det gjelder verbkonjugering. Kinesisk gjør ikke de samme forskjellene mellom i går, i dag og i morgen som et språk som engelsk gjør. Mesteparten av tiden, i stedet for å endre setningens struktur, formidles den av et ord som uttrykker når noe oppstår eller aktiviteten er ferdig. Studenter som lærer kinesisk mandarin opplever at verbene selv ikke tar på seg en annen form avhengig av når noe skjer.‎

 

‎9 Kinesiske ord gir mening og er enkle å forstå‎

‎Hvis du kjenner gresk eller latin, kan det hende du kan se røttene til ord på europeiske språk. Men hvis du ser på en tilfeldig setning, kan du ikke forvente å forstå hvordan hvert ord er satt sammen. På kinesisk kan du faktisk gjøre det. Dette har noen betydelige fordeler.‎

‎La oss se på et avansert ordforråd som er lett å lære på kinesisk, men hardt på engelsk. For eksempel ‎‎’meralgia paresthetica’. ‎‎ Denne ‎‎Meralgia paresthetica‎‎ er en lidelse preget av prikking, nummenhet og brennende smerte i ytre siden av låret. ‎‎1‎

‎Det kinesiske ordet for dette er enkelt, ‎‎gǎnjué ‎‎yìcháng xìng ‎‎gǔtòng‎‎ 感觉‎‎异常性‎‎股痛: ‎‎A: gǎnjué 感觉 å føle B: yìcháng xìng 异常性 unormal C: gǔ tòng 股痛 smerte i låret.‎‎ ‎‎ Hvis du ikke visste hva dette ordet betydde etter å ha lest det i sitt opprinnelige navn, er det sikkert mye enklere å forstå ordet etter å ha lest den bokstavelige oversettelsen av de kinesiske ordene.‎

 

‎10 Få ord er nødvendig for å klare seg på kinesisk‎

‎De fleste voksne som snakker engelsk som førstespråk vet mellom 20.000 og 35.000 ord. Det antas at hvis‎‎ du kjenner de 500 vanligste kinesiske tegnene, kan du lese omtrent 75% av moderne kinesisk. ‎‎ ‎‎Studier gjort i Kina har vist at de fleste kinesiske aviser og magasiner bruker 3500 grunnleggende karakterer.‎‎ ‎‎2‎
‎Årsaken til at færre ord er nødvendig for å kunne bruke kinesisk, er relatert til måten det kinesiske språket er konstruert på: Grunnleggende tegn utgjør nye ord. Som vi viste ved eksempelet ‎‎på ‘meralgia parenthetical. Vet du betydningen av dette ordet? ‎‎Det kinesiske ordet for dette inneholder vanlige, enklere ord satt sammen, ‎‎ A: gǎnjué 感觉 til å føle B: yìcháng xìng 异常性 unormal C: gǔ tòng 股痛 smerte i låret.‎

‎Fordi grunnleggende kinesiske tegn på moderne kinesisk brukes til å konstruere nye tegnkombinasjoner og nye ord, er det lettere å være flytende på kinesisk. ‎‎ ‎‎Ta for eksempel låneord, kinesiske ord som stammer fra andre språk. Kina har blitt mer internasjonalt, og flere fremmedord brukes enn før i Kina. Fremmedordne er vanligvis konstruert av grunnleggende kinesiske tegn og eksemplifiserer hvorfor antall vanligste kinesiske tegn har redusert og vil fortsette å redusere.‎

Lær mer kinesisk på‎ Kinesisk Sommerleir 2022‎

‎Vi på LC Chinese School er vertskap for et Summer Camp Program 2022, skreddersydd og designet etter behovene til unge studenter. Med LC Chinese School kan du i Summer Camp Programmet studere det kinesiske språket i 2 timer om dagen mandag til fredag, etterfulgt av en 1,5-timers Fun Class.

‎LC Chinese School Summer Camp Program er åpent for barn og ungdom fra 7 til 17 år.

‎Sommerskolens mål er å hjelpe dem med å lære språket slik at de kan kommunisere på kinesisk i hverdagslige situasjoner. I programmet legger vi vekt på språkutvikling gjennom studiet av grammatikk og ordforråd, kinesisk kultur samt morsomme aktiviteter. På sommerskolen kan du lære kinesisk i Oslo eller online. Les mer om ‎‎Sommerskolen 2022 her.‎

Ønsker du å lære mer kinesisk eller kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Oslo eller i en online kinesiskklasse, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse her eller send en epost til oss: info@lcchineseschool.com

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom i Oslo eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt «Refer a friend – get $500», dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3 1

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!