14 MÅTER Å SI “TAKK” PÅ KINESISK

Kulturer er forskjellige fra ett land til et annet. Dessuten påvirker kultur alt fra kommunikasjonsstiler og idiomer til tekniske termer og sjargong, forhold mellom mennesker og en rekke andre områder som er kritiske for å kommunisere godt på kinesisk.

I kinesisk kultur vektlegges det å uttrykke takknemlighet og gi ros helt annerledes enn i Vesten. For de fleste kinesere er beskjedenhet og ydmykhet viktige egenskaper å ha i livet. Å vite hvordan man uttrykker takknemlighet på kinesisk viser en grundig forståelse av, og ikke minst at man verdsetter og respekterer kinesiske kulturtradisjoner.

Ulike språk har ulike måter å kommunisere på, da de er påvirket av den lokale kulturen. Kinesisk kultur verdsetter ærbødighet og høflighet. På den annen side, i vestlig kultur, er det ofte en mer avslappet måte å kommunisere med familiemedlemmer, eldre eller sjefer på. Mye av grunnen til dette er at det legges mer vekt på hierarki i kinesisk kultur.

Her er noen eksempler på hvordan du kan uttrykke takknemlighet og takk på kinesisk i forskjellige situasjoner, for å hjelpe deg med å kommunisere bedre med kinesisk som morsmål. Vi har lagt til pinyin og kinesiske tegn.

1 xiè xie 谢谢 – takk
En vanlig og uformell måte å uttrykke takknemlighet på det kinesiske språket er å si xiè xie 谢谢. Den første stavelsen uttales med en fjerde tone, mens den andre stavelsen har en nøytral tone og en lett uttale.
Her er en situasjon der du kan bruke uttrykket:
Nǐ zuò de hóngshāo ròu zhēn hào chī.
你做的红烧肉真好吃。
Det stekte svinekjøttet du har laget er virkelig deilig.

Du kan svare på en uformell måte med å si følgende:
Xiè xie, xǐhuān dehuà wǒmen xià cì kěyǐ zuò duō diǎn.
谢谢,喜欢的话我们下次可以做多点。
Takk, vi kan lage mer neste gang hvis du liker det.

Alternativt kan du si:
Xiè xie, wǒ kàn shìpín xuéxí de.
谢谢,我看视频学习的。
 Takk, jeg så på videoer og lærte det.

2 duō xiè 多谢 – mange takk, takk så mye
Denne frasen brukes relativt uformelt som en grunnleggende måte å si xiè xie 谢谢. Det er noe mer formelt og betyr “takk så mye”.
La oss si at din kinesiske venn hjalp deg med å finne en jobb. I denne situasjonen kan du si:
Duōxiè nín gěi wǒ gōngzuò jīhuì.
多谢您给我工作机会。
Tusen takk for at du ga meg en jobbmulighet.

3 fēi cháng gǎn xiè 非常感谢 – tusen takk
Selv om du kan benytte deg av uttrykket xiè xie 谢谢, det er mer høflige fraser som kan brukes i daglige situasjoner. Frasen fēi cháng gǎn xiè nǐ! 非常感谢你! “Takker deg så mye!” er vanligvis noe du sier når du skylder noen en tjeneste for noe de har hjulpet deg med.

4 xiè xie nǐ 谢谢你 -takk (høflig)
Ved å legge til nǐ 你 etter xiè xie 谢谢, blir dette et utrykk som blir sett på som en kinesisk frase som er mer høflig. Det er passende å legge til nín 您 – du (formelt) når du snakker med eldre, noen som har en høy og respektert posisjon eller kunder.
For eksempel:
Xiè xie nǐ bāng wǒ bān jiā.
谢谢你帮我搬家。
Takk for at du hjalp meg med å flytte (bosted).

5 xiè xie dà jiā 谢谢大家 – takk til alle sammen
Uttrykket xiè xie dà jiā 谢谢大家 er vanligvis brukt når du snakker til en gruppe mennesker. Det kan være mer formelle situasjoner som banketter, middager, forretningsmøte, bryllup etc.

6 má fan nǐ le 麻烦你了 – Beklager bryet
Dersom noen gjør mye for å hjelpe deg, passer uttrykket má fan nǐ le 麻烦你了 “Beklager bryet” veldig godt.

7 gǎn xiè 感谢 – takk (høflig)
For å vise takknemlighet kan du også bruke uttrykket gǎn xiè 感谢 “takk” (høflig).
Du kan si:
Fēi cháng gǎn xiè nín de yì jiàn.

非常感谢您的建议。
Jeg setter stor pris på (takk for) din mening

Du kan også si tài gǎn xiè … le 太感谢…了 “Jeg vil virkelig takke noen/deg”, som utrykker hvor takknemlig du er.

8 biǎo shì gǎn xiè 表示感谢 – Jeg vil uttrykke takknemlighet, vise ens takknemlighet
For å forklare til noen at du ønsker å “vise takknemlighet”, kan du si biǎo shì gǎn xiè 表示感谢.

iStock 1131174445

Å GI GAVER I KINA

Å gi gaver er en viktig del av relasjonsbygging og å vise takknemlighet til andre. I Kina trenger du ikke gi noe dyrt, da du ikke ønsker at det skal se ut som om du bestikker noen. Velg helle noe som er unikt for mottakeren, for eksempel noen lokale produkter fra ditt eget land.

Det å gi gaver og hvordan du gir gavene sett på som svært viktig i Kina. Når du gir gaver, bør du bruke begge hendene når du gir og mottar gaver. Vi anbefaler at du behandler gaven som om det er “personen du vil gi det til». Hva mener vi med dette? Hold den forsiktig, og gi og motta gaven med respekt med begge hender mens du ser den andre personen i øynene. Mottakeren av gaven uttrykker takk og passende kinesiske fraser som en måte å avslutte “gaveseremonien” på.

Hvis dette er første gang du er i Kina, bør du merke deg at i Kina er det vanlig å takke nei til en gave før du godtar den (for å vise ydmykhet og være høflig). Det er også vanlig å vente til gavens giver har gått før man åpner den, da man ikke vil fremstå som grådig. Når du gir hverandre gaver, er hovepoenget at man gjør noe hyggelig mot andre. Det er allikevel en “usagt” forpliktelse i denne situasjonen: “denne gangen gjør jeg noe fint for deg, neste gang skal du gjøre noe fint mot meg”.

Å KOMMUNISERE MED KINESERE: ANDRE MÅTER Å UTTRYKKE TAKKNEMLIGHET OG TAKK PÅ KINESISK

9 Nǐ zhēn bāng le wǒ dà máng. 你真帮了我大忙。Du hjalp meg virkelig.
I kinesisk kultur og kommunikasjon er beskjedenhet høyt ansett, og det er upassende å uttrykke takke direkte når noen komplimenterer deg. I Vesten er det å si “takk” ganske enkelt en høflig måte å anerkjenne et kompliment på; i kontrast, det at man sier “takk” direkte på kinesisk (som en måte å innrømme “jeg er veldig!”) anses som for direkte og ofte egoistisk i kinesisk kultur.

Når noen komplimenterer deg, er det vanlig å svare med en av følgende setninger, i stedet for å akseptere rosen med en gang:

10 nǎ li nǎ li 哪里哪里 – bokstavelig talt betyr dette Hvor? Hvor? Meningen er: Du smigrer meg, men jeg er ikke så bra
Selv om den bokstavelige oversettelsen av nǎ li nǎ li 哪里哪里 is “Hvor? Hvor?”, den virkelige meningen med uttrykket er “Hvor kan du se at jeg er så bra” eller “Jeg er ikke så bra”. Mens vi i vestlig kultur ofte blir lært opp til å skryte våre prestasjoner, er det viktig å være ydmyk i kinesisk kultur.

Som vi allerede har pekt på, så er kinesisk kultur kjent for å legge vekt på ydmyket og respek. I stedet for å akseptere et kompliment direkte ved å si xiè xie 谢谢 “takk”, er det mye mer verdsatt at spiller seg ned. Med andre ord, å gjøre mer men skryte mindre. En måte å spille seg ned og viser ydmykhet er ved å si méi yǒu méi yǒu 没有没有 “nei, nei (det er ikke korrekt)”.

Her er noen andre fraser som du kan bruke på kinesisk når du ønsker å vise ydmyket og høflighet (ikke skryte for mye).

11 yī bān, yī bān 一般,一般 – ikke så bra, ikke så bra (Å, jeg er bare sånn midt-på-treet)
Du kan også si hái hǎo, hái hǎo 还好,还好 “Ikke så bra, ikke så bra (Jeg er ikke så fantastisk)”. Eller du kan si bù, bù, bù 不,不,不 “Nei, nei, nei…(Jeg er ikke så bra)”.

Når du gir og mottar komplimenter kan du si:
Kompliment:
Nǐ de máo bǐ zì xiě dé hěn hǎo.
你的毛笔字写得很好。
Den kinesiske kalligrafien din er veldig bra.

Du kan svare på denne måten:
Nǎlǐ, nǎlǐ, wǒ cái kāishǐ xué.
哪里,哪里,我才开始学。
Hvor? Hvor? (Ikke så bra). Jeg har bare startet å lære det.

Eller du kan si:
Bù, bù, wǒ xiě dé méi nàme hǎo.
不,不,我写得没那么好。
Nei, Nei. Jeg skriver ikke så bra.

12 shì ma 是吗? / zhēn de ma? 真的吗?- Virkelig? (Synest du jeg er så bra?)
En annen vanlig måte å spille seg ned på og vise ydmykhet er ved: shì ma 是吗? / zhēn de ma? 真的吗?- Virkelig? (Synest du jeg er så bra?).
Å være ydmyk er også en vanlig måte å takke noen på indirekte. La oss si at noen komplimenterer deg:
Nǐde qúnzi hěn hǎokàn.
你的裙子很好看。
Skjørtet ditt er veldig pent.

Du kan da svare:
Shì ma? Wǒ hái dānxīn bù héshì ne.
是吗?我还担心不合适呢。
Virkelig? Jeg var faktisk bekymret for at det ikke passet.

Eller du kan svare:
Zhēn de ma? xiè xie.
真的吗?谢谢.
Virkelig? Takk.

13 Hái xíng ba 还行吧 – Det er ok (ikke så bra)
Først er det et kompliment, for eksempel:
Nǐ huàn fǎxíngle? Hěn piàoliang!
你换发型了?很漂亮!
Har du endret frisyre? Veldig vakkert!

Og så kan du svare:
Hái xíng ba, zài wǒ jiā lóu xià fàláng nòng de.
还行吧,在我家楼下发廊弄的。
Det er ok (ikke så bra). Jeg gjorde på frisørsalongen i underetasjen der jeg bor.

14 hái hǎo ba 还好吧 – Det er ok (ikke så bra)
Først komplimentet:
Nǐ huàn fǎxíngle? Hěn piàoliang!
你换发型了?很漂亮!
Har du endret frisyre? Veldig vakkert!

Du kan takke ved å være ydmyk:
Hái hǎo ba, fǎxíng shī bāng wǒ nòng de.
还好吧,发型师帮我弄的。
Det er ok (ikke så bra). Frisøren gjorde det for meg.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!