HVORDAN FORTELLER DU ANDRE OM SYNSPUNKTET DITT PÅ KINESISK?

Å kunne uttrykke deg på kinesisk gjør at du kan delta i mer dyptgående samtaler med andre. Som et resultat krever å kommunisere effektivt med kinesiske venner eller kolleger at du deler dine egne meninger på kinesisk. De kinesiske ordene og setningene vi lærer deg i denne artikkelen vil hjelpe deg å uttrykke deg selv og forbedre kinesiskenivået ditt.

XIǍNG 想 – Å TENKE, Å ØNSKE, Å SAVNE, Å TRO NOE

Det kinesiske tegnet xiǎng 想 har flere betydninger: “å tenke”, “å ville”, “å savne” eller “tro noe”. Her er noen eksempler på hvordan du bruker uttrykket:
Nǐ zài xiǎng shén me 你在想什么? Hva tenker du på?
Wǒ xiǎng kàn diànyǐng. 我想看电影。Jeg vil se en film.
Dersom du sier wǒ bù xiǎng 我不想, betyr det “Jeg vil ikke”.
Wǒ xiǎng zhè jiàn yīfú yǒudiǎn dà. 我想这件衣服有点大。Jeg synes at disse klærne er litt store.

KÀN 看 – Å SE, TENKE, Å SE PÅ NOE SOM...

et kinesiske tegnet kàn 看 har flere betydninger. Det er mest vanlige å bruke det som verbet “å se”, men det kan også bety “å se på noe som”, “å tenke” eller “å tro”.
Nǐ kàn zhège fāngfǎ xíng bùxíng? 你看这个方法行不行? Tror du denne metoden fungerer?
Zài wǒ kàn lái 在我看来 Fra mitt synspunkt….

JUÉ DE 觉得 – Å FØLE, SYNEST

Wǒ juédé tā rén hěn hǎo. 我觉得他人很好。Jeg synest at han er en fin person.

YĪ WǑ YÚ JIÀN 依我愚见 - MIN "YDMYKE MENING"

Hvis du ønsker å være ekstra høflig kan du si “min ydmyke mening”, eller yī wǒ yú jiàn 依我愚见. Dette kinesiske uttrykket kan oversettes bokstavelig som “fra min dumme meining”. Men denne måten å si det på betyr ikke at den personen som sier dette er dum fra et kinesisk synspunkt, men viser heller ydmykhet og respekt.

Dersom du ønsker å si, “Min mening”, så kan du gjøre det ved å si Wǒ de yì jiàn 我的意見。。。 eller Wǒ de kàn fǎ 我的看法。。。”Mitt synspunkt…”. Dersom du ønsker å si “etter det som jeg mener”, så kan du si yī wǒ de yì jiàn 依我的意見 eller yī wǒ gè rén de kàn fǎ 依我个人的看法 “Fra mitt personlige synspunkt”. Her er yī 依 “etter, i følge” og gè rén 个人 betyr “personlige”.

iStock 637039988

RÈN WÉI 认为 – Å TRO, Å ANTA, Å VURDERE

Wǒ rèn wéi wǒmen huì yǒu gèng hǎo de wèi lái. 我认为我们会有更好的未来。Jeg tror vi vil få en bedre fremtid.

YǏ WÉI 以为 – Å TRO, ANTA, Å HA INNTRYKK AV AT

Det kinesiske ordet yǐ wéi 以为 kan brukes til å beskrive noe som man trodde var sant men som senere viste seg å være feil. Wǒ yǐ wéi nǐ hái méi dào ne. 我以为你还没到呢. Jeg trodde du ikke hadde kommet ennå.

XIĀNG XÌN 相信 - Å TRO NOE

Wǒ xiāng xìn tā shuō de dōu shì shì shí. 我相信他说的都是事实。I tror det han sa var sant.
Bàba xiāng xìn zhōng yī. 爸爸相信中医。Faren min tror på (effekten av) kinesisk medisin.

RÈN DÌNG 认定 – Å TRO STERKT PÅ NOE

Wǒ rèn dìng jiù shì tā xí jī le wǒ. 我认定就是他袭击了我. Jeg tror helt klart at det var han som angrep meg.

XÌN YǍNG 信仰 – Å TRO STERKT PÅ NOE, SOM F.EKS. RELIGION, OVERBEVIST

Wǒ xìn yǎng ài qíng. 我信仰爱情。Jeg tror på kjærlighet!

Å GI OG SPØRRE OM RÅD

Dersom du ønsker å spørre om synspunktet til noen, så kan du bruke uttrykket qǐng jiào 请教 . Utrykket består av tegnene qǐng 请 “vær så snill” og jiào 教 “å lære”.

Yǒu kòng ma? Wǒ yǒu gōng zuò shàng de shì qíng xiǎng qǐng jiào yī xià nǐ. 有空吗?我有工作上的事情想请教一下你。Har du tid? Det er noe jeg ønsker å spørre deg om knyttet til jobben.

Du kan også bruke frasen qǐng zhǐ jiào 请指教, som betyr “vær så snill og vis meg hvordan jeg gjør …noe”.
Chūcì jiànmiàn, yǐhòu qǐng zhǐ jiào. 初次见面,以后请指教。Dette er første gangen vi møtes. Vær så snill og vis meg det i fremtiden.

JIÀN YÌ 建议 - Å GI RÅD, Å FORESLÅ

Tā jiànyì wǒ huàngè gōngzuò. 他建议我换个工作。Han foreslo at jeg skiftet jobb.
Du kan også bruke frasen Méi yǒu jiànyì 没有建议 “Jeg har ingen forslag” dersom det er noe du ikke ønsker å si noe om.

Wǒ méiyǒu yìjiàn. Nǐmen shuō de dōu hélǐ. 我没有意见。你们说的都合理。Jeg har ikke noe synspunkt. Det dere sa gir mening.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!