5 VIKTIGE KINESISKE ORD OG UTTRYKK – NIVÅ 1

1. Hei Nǐ hǎo! 你好! [Norsk: Ni ha-o]

Dette er den vanligste måten å si hei til andre på kinesisk. Skal man si dette på en enda høfligere måte, kan man si Nín hǎo 您好 (betyr også ‘hei.’) Tegnet nín 您 (du, høflig [nin]) er et tegn sammensatt av ‘hjerte’ xīn 心 (hsjinn) og ‘du’ nǐ 你 [ni].

2. Takk Xièxie 谢谢 [hsj-i-e hsj-i-e]

Den kinesisk kulturen er en høykontekstkultur, der det blir lagt stor vekt på symbolbruk. Man viser høflighet (lǐmào 礼貌, norsk utt.: li ma-o) ved bruk av både kroppsbevegelser og det man sier muntlig.

3. Farvel Zàijiàn 再见! [dsæi dji-en]

4. Beklager/unnskyld Duìbùqǐ 对不起! [do-e-i bo tji]

Uttrykket duìbùqǐ 对不起 [do-e-i bo tji] bruker man når man har gjort en feil, og ber om tilgivelse.

5. Vær så snill / Vær så god / Vennligst Qǐng 请 [tjing]

Når man gjør forretninger i den kinesiske høykontekstkulturen, er guānxì 关系 (go-oann hsji) eller ‘relasjoner’ viktig. Gjennom felles tillit og høflighet er det lettere å bygge gode relasjoner. Dette uttrykket kan brukes som et enkelt ord når man ønsker at kundene skal forsyne seg selv med mat/drikke, eller det kan brukes sammen med andre verb som for eksempel Qǐngzuò! (tjing dso-å)! ‘Vennligst sitt!’

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål angående kinesisk kultur, språk, kommunikasjon og oversettelser.

Lær Kinesisk AS

Tordenskioldsgate 3 (2 minutter fra Stortinget)

0160 Oslo

www.laerkinesisk.no

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!