Å melde om sykdom på kinesisk | Lær kinesisk HSK 3 – HSK 5

Å vite hvordan du kommuniserer når du ikke føler deg bra, er viktig når du bor eller jobber i Kina eller samhandler i et kinesisktalende miljø. Å formidle at du er syk og ikke vil kunne møte på jobb er både en profesjonell høflighet og en praktisk nødvendighet. For de som lærer det kinesiske språket, er det gunstig å kjenne setningene og skikkene knyttet til å sykemelde seg på kinesisk. Denne artikkelen gir en grundig titt på ordforrådet, begrepene og kulturelle aspektene å huske.

Viktige ord og vokabular

  1. 生病 (shēng bìng) – å bli syk
  2. 不舒服 (bù shū fú) – å føle seg uvel
  3. 请假 (qǐng jià) – å be om sykepermisjon
  4. 医生 (yī shēng) – doktor, lege
  5. 医院 (yī yuàn) – sykehus
  6. 工作 (gōng zuò) – arbeid
  7. 上班 (shàng bān) – å arbeide
  8. 疾病 (jí bìng) – sykdom 
  9. 症状 (zhèng zhuàng) – symptomer
  10. 复工 (fù gōng) – dra tilbake til jobb

Grunnleggende setninger

我生病了,不能上班。 (Wǒ shēng bìng le, bù néng shàng bān.)- «Jeg er syk og kan ikke dra på jobb.»

我感觉不舒服,需要休息。 (Wǒ gǎn jué bù shū fú, xū yào xiū xī.) – “Jeg føler meg ikke bra og trenger å hvile.”

我要去看医生。 (Wǒ yào qù kàn yī shēng.) – “Jeg trenger å se en lege.”

我需要请假几天。 (Wǒ xū yào qǐng jià jǐ tiān.) – “Jeg må ta noen dager fri.”

Når skal du ringe

På de fleste kinesiske arbeidsplasser forventes det å informere lederen din eller personalavdelingen når du innser at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom. Dette kan du gjøre gjennom en telefonsamtale, en tekstmelding eller en e-post. Generelt sett er direkte kommunikasjon via telefonsamtaler ofte foretrukket på grunn at man sparer tid og at det er en mer personlig måte å si i fra om.

Hvordan følge opp

Når du har kommet deg, er det god etikette å la kollegene dine vite at du er klar til å gå tilbake til jobb.

我已经康复,明天可以复工了。 (Wǒ yǐ jīng kāng fù, míng tiān kě yǐ fù gōng le.) – “Jeg har kommet meg og kan komme tilbake på jobb i morgen.”

Du kan enkelt håndtere dette tidvis utfordrende problemet hvis du kjenner de språklige og kulturelle måtene man bør ringe om sykdom i et kinesisktalende miljø. Du respekterer ikke bare helsen din ved å gjøre dette, men du demonstrerer også profesjonell etikette.

medic 563425 1280

Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål: Anses det som uhøflig å sykemelde seg i Kina?

A: I kinesisk arbeidskultur anses det ikke som uhøflig å sykemelde seg så lenge du følger de riktige protokollene. Dette inkluderer å varsle din overordnede eller HR-avdeling så snart som mulig og gi en legeerklæring for lengre fravær.

Spørsmål: Hvordan ber jeg om en lengre sykemelding?

A: For en utvidet sykepermisjon kan du bruke uttrykket “我需要长时间的病假” (Wǒ xūyào cháng shíjiān de bìngjià), som betyr “Jeg trenger en langvarig sykemelding.” Du kan også bli pålagt å gi mer omfattende medisinsk dokumentasjon.

Spørsmål: Er det vanlig å ta med en liten gave når man kommer tilbake på jobb etter å ha vært syk?

A: Selv om det ikke er obligatorisk, blir det å ta med en liten gave sett på som en høflig gest for å takke kolleger for å dekke for deg eller for å gjøre opp for eventuelle ulemper som er forårsaket. Det stemmer overens med den kinesiske kulturelle betydningen av ‘面子’ (miàn zi) eller “ansikt”.

Spørsmål: Hvordan kan jeg si at jeg er skikket til å jobbe etter en sykdom?

A: Du kan bruke uttrykket “我已经康复,可以复工了” (Wǒ yǐjīng kāngfù, kěyǐ fùgōng le),  som betyr “Jeg har kommet meg og kan gå tilbake til jobb.”

Spørsmål: Er det alltid nødvendig med legeerklæring?

A: Kravet til legeerklæring avhenger av selskapets policy og lengden på fraværet ditt. Generelt, for mangel på mer enn en dag, foretrekker selskaper i Kina å ha en legeattest.

Kontakt vår hovedlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Lær om ferier i Kina i 2023.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

 

 

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!