Avansert forretningskinesisk: Hvordan mestre språket for å lykkes i det kinesiske markedet

Kina har blitt en økonomisk supermakt de siste årene, og landets økonomi fortsetter å vokse i en imponerende hastighet. Dette har ført til økt handel mellom Kina og resten av verden, og mange bedrifter ser nå muligheten til å utvide sin virksomhet til det kinesiske markedet. For å lykkes i denne konkurransen er det viktig å kunne kommunisere effektivt med kinesiske forretningspartnere, og derfor er det stadig mer nødvendig å lære kinesisk for forretningsformål.

Kinesisk er et språk som brukes mye i forretningskommunikasjon i Kina. Selv om mange kinesiske forretningsfolk snakker engelsk, vil det å kunne snakke kinesisk gi deg en stor fordel. Det viser at du respekterer den kinesiske kulturen og er villig til å investere tid og krefter i å bygge sterke forretningsforbindelser. I tillegg vil det å kunne snakke kinesisk gjøre det lettere for deg å forhandle og inngå avtaler på en mer effektiv måte.

Grunnleggende kinesiske fraser for forretningskommunikasjon

Når du skal kommunisere med kinesiske forretningspartnere, er det viktig å kunne bruke noen grunnleggende kinesiske fraser. Her er noen eksempler på fraser som kan være nyttige i forretningskommunikasjon:

– Presentasjon av seg selv og sitt firma: “我叫 [ditt navn],我是 [ditt firma] 的代表” (Wǒ jiào [ditt navn], wǒ shì [ditt firma] de dàibiǎo) – “Jeg heter [ditt navn], jeg er representanten for [ditt firma].”

– Å avtale møter og forhandle: “我们可以安排一个会议吗?” (Wǒmen kěyǐ ānpái yīgè huìyì ma?) – “Kan vi avtale et møte?” “我们需要商量一下价格” (Wǒmen xūyào shāngliáng yīxià jiàgé) – “Vi trenger å diskutere prisen litt.”

– Å gi og motta informasjon: “请给我更多的细节” (Qǐng gěi wǒ gèng duō de xìliè) – “Vennligst gi meg mer detaljer.” “谢谢你的信息” (Xièxiè nǐ de xìnxī) – “Takk for informasjonen.”

– Å takke og beklage: “谢谢你的帮助” (Xièxiè nǐ de bāngzhù) – “Takk for hjelpen.” “对不起,我犯了一个错误” (Duìbùqǐ, wǒ fànle yīgè cuòwù) – “Unnskyld, jeg har gjort en feil.”

Kinesisk forretningsetikette: Viktige kulturelle forskjeller å være oppmerksom på

Når du driver forretninger i Kina, er det viktig å være oppmerksom på noen viktige kulturelle forskjeller. Kinesisk forretningsetikette er basert på verdier som hierarki, relasjoner, ansikt og gjensidighet.

I kinesisk kultur er det viktig å vise respekt for autoriteter og å vektlegge hierarki. Dette betyr at du bør være oppmerksom på rangforskjeller og behandle personer med høyere status med respekt. Det er også viktig å vise respekt for eldre personer og å bruke riktig tittel når du snakker til dem.

Relasjoner og tillit spiller en stor rolle i kinesisk forretningskultur. Det er vanlig å bruke tid på å bygge sterke forretningsforbindelser før man begynner å forhandle eller inngå avtaler. Dette kan innebære å delta på sosiale arrangementer eller invitere forretningspartnere til middag. Det er også viktig å være tålmodig og ikke presse på for raskt.

I kinesisk kultur er ansikt svært viktig. Å miste ansikt, eller å bli ydmyket eller kritisert offentlig, er svært skamfullt. Derfor er det viktig å være høflig og respektfull i all kommunikasjon, og unngå å kritisere eller klandre noen offentlig. Det er også viktig å gi komplimenter og anerkjenne suksess for å hjelpe til med å opprettholde ansikt.

Gavegiving er en viktig del av kinesisk forretningskultur, og det er vanlig å gi gaver som et tegn på respekt og takknemlighet. Gaver bør være symbolske og ikke for dyre, og det er vanlig å gi gaver med to hender. Det er også vanlig å forvente gjensidighet, så det kan være lurt å være forberedt på å motta gaver i retur.

De mest brukte kinesiske ordene i forretningsverdenen

Når du driver forretninger i Kina, er det nyttig å kunne noen av de mest brukte kinesiske ordene og uttrykkene i forretningsverdenen. Her er noen eksempler:

– Ord og uttrykk knyttet til handel og økonomi: “贸易” (màoyì) – handel, “市场” (shìchǎng) – marked, “投资” (tóuzī) – investering, “合作” (hézuò) – samarbeid.

– Ord og uttrykk knyttet til markedsføring og salg: “广告” (guǎnggào) – reklame, “销售” (xiāoshòu) – salg, “客户” (kèhù) – kunde, “市场调研” (shìchǎng diàoyán) – markedsundersøkelse.

– Ord og uttrykk knyttet til ledelse og organisasjon: “领导” (lǐngdǎo) – leder, “团队” (tuánduì) – team, “目标” (mùbiāo) – mål, “战略” (zhànlüè) – strategi.

Hvordan lære kinesisk på en effektiv måte: Tips og triks

Å lære kinesisk kan virke utfordrende, men med riktig tilnærming kan det være en givende opplevelse. Her er noen tips og triks for å lære kinesisk på en effektiv måte:

– Å finne en god lærer eller språkskole: En erfaren lærer eller språkskole kan hjelpe deg med å lære kinesisk på en strukturert og effektiv måte. De kan gi deg veiledning og tilbakemelding, og hjelpe deg med å utvikle riktig uttale og grammatikk.

– Å bruke digitale ressurser og apper: Det finnes mange digitale ressurser og apper som kan hjelpe deg med å lære kinesisk. Du kan bruke apper som Duolingo eller Memrise for å øve på ordforråd og grammatikk, eller se på videoer på YouTube for å forbedre uttalen din.

– Å praktisere med kinesisktalende personer: Å praktisere med kinesisktalende personer er en flott måte å forbedre dine kommunikasjonsferdigheter. Du kan finne språkutvekslingspartnere på nettet eller delta i språkutvekslingsarrangementer i ditt lokalområde.

– Å sette seg realistiske mål og å være tålmodig: Å lære et nytt språk tar tid og krefter, så det er viktig å sette seg realistiske mål og å være tålmodig med deg selv. Ta små steg hver dag og feir dine fremskritt underveis.

Kinesisk forretningskommunikasjon på telefon og e-post

Kommunikasjon på telefon og e-post er vanlig i forretningsverdenen, og det er viktig å kunne kommunisere effektivt på kinesisk i disse situasjonene. Her er noen tips for å kommunisere på telefon og e-post:

– Å introdusere seg selv og sitt firma på telefon og e-post: Når du ringer eller sender en e-post til en kinesisk forretningspartner, er det viktig å introdusere deg selv og ditt firma tydelig. Du bør oppgi ditt navn, firmaets navn og din rolle i firmaet.

– Å avtale møter og forhandle på telefon og e-post: Når du avtaler møter eller forhandler på telefon eller e-post, bør du være tydelig og konkret i din kommunikasjon. Du bør oppgi tidspunkt, sted og formål med møtet eller forhandlingen.

– Å gi og motta informasjon på telefon og e-post: Når du gir eller mottar informasjon på telefon eller e-post, bør du være tydelig og presis. Du bør unngå å bruke for mange ord og være klar og direkte i din kommunikasjon.

– Å avslutte samtaler og e-poster på en høflig måte: Når du avslutter samtaler eller e-poster, bør du være høflig og vise respekt. Du kan bruke fraser som “谢谢您的时间” (Xièxiè nín de shíjiān) – “Takk for din tid” eller “祝您一天愉快” (Zhù nín yītiān yúkuài) – “Ønsker deg en god dag”.

Forberede seg på forretningsreiser til Kina: Kinesisk reiseordbok

Når du skal på forretningsreise til Kina, kan det være nyttig å ha en kinesisk reiseordbok med deg. Her er noen ord og uttrykk som kan være nyttige:

– Ord og uttrykk knyttet til transport og overnatting: “出租车” (chūzūchē) – taxi, “酒店” (jiǔdiàn) – hotell, “机场” (jīchǎng) – flyplass, “火车站” (huǒchēzhàn) – togstasjon.

– Ord og uttrykk knyttet til mat og drikke: “菜单” (càidān) – meny, “点菜” (diǎn cài) – bestille mat, “茶” (chá) – te, “啤酒” (píjiǔ) – øl.

– Ord og uttrykk knyttet til sightseeing og kultur: “名胜古迹” (míngshèng gǔjì) – berømte steder, “博物馆” (bówùguǎn) – museum, “文化” (wénhuà) – kultur, “传统” (chuántǒng) – tradisjon.

– Ord og uttrykk knyttet til forretningsmøter og forhandlinger: “会议” (huìyì) – møte, “谈判” (tánpàn) – forhandling, “合同” (hétong) – kontrakt, “商务” (shāngwù) – forretning.

Kinesisk forretningspresentasjon: Hvordan presentere på en effektiv måte

Når du skal presentere på kinesisk, er det viktig å være godt forberedt og å bruke effektive presentasjonsteknikker. Her er noen tips for å presentere på en effektiv måte:

– Å forberede seg grundig på temaet og publikum: Før du presenterer, bør du sette deg grundig inn i temaet og ha god kunnskap om publikum. Dette vil hjelpe deg med å tilpasse presentasjonen din til publikums behov og interesser. Forskning om temaet vil gi deg en dypere forståelse og gjøre deg i stand til å svare på spørsmål eller utfordringer som kan oppstå under presentasjonen. Å vite hvem publikum er, deres kunnskapsnivå, interesser og forventninger, vil hjelpe deg med å tilpasse språk, tone og innhold for å engasjere dem på best mulig måte. Dette vil også bidra til å bygge tillit og troverdighet hos publikum, da de vil se at du har gjort en innsats for å forstå deres behov og levere en relevant presentasjon.

Avansert forretningskinesisk er en viktig ferdighet for å lykkes i dagens globale marked. Hvis du ønsker å utvide din kunnskap om kinesisk forretningsutvikling, kan du sjekke ut denne artikkelen om “Kinesisk forretningsutvikling: Det nye moderne Kina”. Artikkelen gir innsikt i de nyeste trendene og strategiene som brukes i Kina, og hvordan du kan tilpasse deg til det kinesiske markedet. Les mer om dette emnet her.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!