Bruken av 有 (yǒu) på kinesisk: Å uttrykke eksistens på et sted

På kinesisk er verbet 有 (yǒu) essensielt for å uttrykke eksistensen av noen eller noe på et bestemt sted. Strukturen følger en enkel, men effektiv formel: setning som indikerer plassering + 有 yǒu + (kvalifikator) + substantiv(er). Denne grammatiske konstruksjonen er uvurderlig for å beskrive en rekke scenarioer, fra dagligdagse hendelser til historiske og kulturelle kontekster. La oss utforske denne strukturen med mer detaljer, kontekst, vokabular og eksempler, inkludert noen praktiske og utvidede dialoger.

Dagligdagse eksempler

 1. 在图书馆里有很多书 (Zài túshūguǎn lǐ yǒu hěn duō shū)
  • Oversettelse: “På biblioteket er det mange bøker.”
  • Forklaring: Setningen “在图书馆里” (zài túshūguǎn lǐ) spesifiserer plasseringen, etterfulgt av “有” (yǒu) for å indikere eksistens, og “很多书” (hěn duō shū) som kvalifikator og substantiv.
  • Kontekst: Denne setningen kan brukes til å beskrive rikdommen av ressurser i et bibliotek. For eksempel, når en student spør om tilgjengeligheten av studiemateriell, kan man svare: 在图书馆里有很多书,你可以去看看 (Zài túshūguǎn lǐ yǒu hěn duō shū, nǐ kěyǐ qù kàn kàn), som betyr “På biblioteket er det mange bøker, du kan gå og se.”
 2. 公园里有一些老人 (Gōngyuán lǐ yǒu yīxiē lǎorén)
  • Oversettelse: “I parken er det noen eldre mennesker.”
  • Forklaring: Her indikerer “公园里” (gōngyuán lǐ) plasseringen, “有” (yǒu) viser eksistens, og “一些老人” (yīxiē lǎorén) kvalifiserer og navngir de tilstedeværende menneskene.
  • Kontekst: Denne setningen kan brukes til å beskrive en typisk scene i en park, spesielt om morgenen når mange eldre mennesker praktiserer Tai Chi eller driver med andre øvelser. For eksempel: 每天早晨,公园里有一些老人练太极 (Měitiān zǎochén, gōngyuán lǐ yǒu yīxiē lǎorén liàn tàijí), som betyr “Hver morgen er det noen eldre mennesker som praktiserer Tai Chi i parken.”
 3. 教室里有一个老师 (Jiàoshì lǐ yǒu yīgè lǎoshī)
  • Oversettelse: “I klasserommet er det en lærer.”
  • Forklaring: Denne setningen bruker “教室里” (jiàoshì lǐ) for å spesifisere plasseringen, etterfulgt av “有” (yǒu) for å uttrykke at en lærer eksisterer på det stedet.
  • Kontekst: En slik setning er nyttig i utdanningsmiljøer. For eksempel, når studenter ankommer tidlig til timen, kan de legge merke til: 教室里有一个老师在准备课程 (Jiàoshì lǐ yǒu yīgè lǎoshī zài zhǔnbèi kèchéng), som betyr “Det er en lærer i klasserommet som forbereder leksjonen.”

Kulturelle og historiske kontekster

Å forstå hvordan man bruker 有 (yǒu) i setninger kan forbedre evnen til å beskrive steder i Kina, og gi rikere detaljer om historiske steder, kulinariske steder eller daglige scenarioer.

 1. 在北京的胡同里有很多老房子和传统茶馆 (Zài Běijīng de hútòng lǐ yǒu hěn duō lǎo fángzi hé chuántǒng cháguǎn)
  • Oversettelse: “I hutongene i Beijing er det mange gamle hus og tradisjonelle tehus.”
  • Forklaring: Setningen “在北京的胡同里” (zài Běijīng de hútòng lǐ) spesifiserer plasseringen, “有” (yǒu) indikerer eksistens, og “很多老房子和传统茶馆” (hěn duō lǎo fángzi hé chuántǒng cháguǎn) beskriver hva som finnes der.
  • Kontekst: Denne setningen kan brukes når man guider en besøkende gjennom de historiske områdene i Beijing. For eksempel: 在北京的胡同里有很多老房子和传统茶馆,你可以体验到真正的中国文化 (Zài Běijīng de hútòng lǐ yǒu hěn duō lǎo fángzi hé chuántǒng cháguǎn, nǐ kěyǐ tǐyàn dào zhēnzhèng de Zhōngguó wénhuà), som betyr “I hutongene i Beijing er det mange gamle hus og tradisjonelle tehus hvor du kan oppleve autentisk kinesisk kultur.”
 2. 在颐和园里有一个美丽的花园 (Zài Yíhé Yuán lǐ yǒu yīgè měilì de huāyuán)
  • Oversettelse: “I Sommerpalasset er det en vakker hage.”
  • Forklaring: “在颐和园里” (zài Yíhé Yuán lǐ) angir plasseringen, “有” (yǒu) viser eksistens, og “一个美丽的花园” (yīgè měilì de huāyuán) er kvalifikatoren og substantivet.
  • Kontekst: Denne setningen er ideell for å beskrive de naturskjønne stedene i Sommerpalasset. For eksempel: 在颐和园里有一个美丽的花园,游客可以在这里散步和拍照 (Zài Yíhé Yuán lǐ yǒu yīgè měilì de huāyuán, yóukè kěyǐ zài zhèlǐ sànbù hé pāizhào), som betyr “I Sommerpalasset er det en vakker hage hvor besøkende kan gå og ta bilder.”

Praktisk bruk

Å bruke 有 (yǒu) for å uttrykke eksistens er praktisk i ulike daglige situasjoner. Enten du beskriver hva som er i huset ditt eller hva som kan finnes i byen din, er denne strukturen essensiell.

 1. 在我的房间里有一台电脑 (Zài wǒ de fángjiān lǐ yǒu yī tái diànnǎo)
  • Oversettelse: “På rommet mitt er det en datamaskin.”
  • Forklaring: “在我的房间里” (zài wǒ de fángjiān lǐ) lokaliserer eksistensen av “一台电脑” (yī tái diànnǎo), spesifisert av “有” (yǒu).
  • Kontekst: Denne setningen kan brukes når man snakker om personlige eiendeler. For eksempel: 在我的房间里有一台电脑,我用它来做作业 (Zài wǒ de fángjiān lǐ yǒu yī tái diànnǎo, wǒ yòng tā lái zuò zuòyè), som betyr “På rommet mitt er det en datamaskin som jeg bruker til å gjøre lekser.”
 2. 在商店里有很多衣服 (Zài shāngdiàn lǐ yǒu hěn duō yīfú)
  • Oversettelse: “I butikken er det mange klær.”
  • Forklaring: “在商店里” (zài shāngdiàn lǐ) angir scenen, “有” (yǒu) uttrykker eksistens, og “很多衣服” (hěn duō yīfú) kvalifiserer og spesifiserer hva som finnes.
  • Kontekst: Denne setningen er nyttig for å beskrive variasjonen som er tilgjengelig i en butikk. For eksempel: 在商店里有很多衣服,各种款式和颜色都有 (Zài shāngdiàn lǐ yǒu hěn duō yīfú, gè zhǒng kuǎnshì hé yánsè dōu yǒu), som betyr “I butikken er det mange klær, med ulike stiler og farger tilgjengelig.”

Ytterligere eksempler og vokabular

 1. 在市场里有新鲜的水果和蔬菜 (Zài shìchǎng lǐ yǒu xīnxiān de shuǐguǒ hé shūcài)
  • Oversettelse: “På markedet er det fersk frukt og grønnsaker.”
  • Forklaring: “在市场里” (zài shìchǎng lǐ) indikerer plasseringen, “有” (yǒu) viser eksistens, og “新鲜的水果和蔬菜” (xīnxiān de shuǐguǒ hé shūcài) spesifiserer hva som er tilgjengelig.
  • Kontekst: Denne setningen kan brukes til å beskrive tilbudene på et lokalt marked. For eksempel: 在市场里有新鲜的水果和蔬菜,价格也很便宜 (Zài shìchǎng lǐ yǒu xīnxiān de shuǐguǒ hé shūcài, jiàgé yě hěn piányí), som betyr “På markedet er det fersk frukt og grønnsaker, og prisene er også veldig rimelige.”
 2. 在博物馆里有许多珍贵的文物 (Zài bówùguǎn lǐ yǒu xǔduō zhēnguì de wénwù)
  • Oversettelse: “På museet er det mange verdifulle kulturminner.”
  • Forklaring: “在博物馆里” (zài bówùguǎn lǐ) spesifiserer plasseringen, “有” (yǒu) indikerer eksistens, og “许多珍贵的文物” (xǔduō zhēnguì de wénwù) beskriver hva som kan finnes.
  • Kontekst: Denne setningen kan brukes til å snakke om museumsutstillinger. For eksempel: 在博物馆里有许多珍贵的文物,展示了中国悠久的历史 (Zài bówùguǎn lǐ yǒu xǔduō zhēnguì de wénwù, zhǎnshì le Zhōngguó yōujiǔ de lìshǐ), som betyr “På museet er det mange verdifulle kulturminner som viser Kinas lange historie.”

Praktiske dialoger

Dialog 1: På biblioteket

 • A: 你好,请问图书馆里有英语书吗? (Nǐ hǎo, qǐngwèn túshūguǎn lǐ yǒu yīngyǔ shū ma?)
  • Hei, kan jeg spørre om det er engelske bøker på biblioteket?
 • B: 有,在二楼有很多英语书。 (Yǒu, zài èr lóu yǒu hěn duō yīngyǔ shū.)
  • Ja, på andre etasje er det mange engelske bøker.
 • A: 太好了,我正需要一些英语资料来准备考试。 (Tài hǎo le, wǒ zhèng xūyào yīxiē yīngyǔ zīliào lái zhǔnbèi kǎoshì.)
  • Flott, jeg trenger noen engelske materialer for å forberede meg til eksamen.
 • B: 你可以去二楼的阅览室,那里的书非常齐全。 (Nǐ kěyǐ qù èr lóu de yuèlǎn shì, nàlǐ de shū fēicháng qíquán.)
  • Du kan gå til lesesalen i andre etasje; bøkene der er svært omfattende.

Dialog 2: I parken

 • A: 公园里有儿童游乐场吗? (Gōngyuán lǐ yǒu értóng yóulè chǎng ma?)
  • Er det en lekeplass for barn i parken?
 • B: 有,在公园的北边有一个很大的游乐场。 (Yǒu, zài gōngyuán de běibiān yǒu yīgè hěn dà de yóulè chǎng.)
  • Ja, i norddelen av parken er det en stor lekeplass.
 • A: 太好了,我想带孩子去那里玩。 (Tài hǎo le, wǒ xiǎng dài háizi qù nàlǐ wán.)
  • Flott, jeg vil ta med barnet mitt dit for å leke.
 • B: 那里还有一个小湖,湖边有很多人钓鱼。 (Nàlǐ hái yǒu yīgè xiǎo hú, hú biān yǒu hěn duō rén diàoyú.)
  • Det er også en liten innsjø der, og mange folk fisker ved innsjøen.
 • A: 听起来非常有趣,我们一定要去看看。 (Tīng qǐlái fēicháng yǒuqù, wǒmen yīdìng yào qù kàn kàn.)
  • Det høres veldig interessant ut; vi må definitivt gå og se.

Dialog 3: På en restaurant

 • A: 餐厅里有素食吗? (Cāntīng lǐ yǒu sùshí ma?)
  • Har restauranten vegetarisk mat?
 • B: 有,在菜单的最后一页有素食选项。 (Yǒu, zài càidān de zuìhòu yī yè yǒu sùshí xuǎnxiàng.)
  • Ja, på siste siden av menyen er det vegetariske alternativer.
 • A: 太好了,我是素食者。 (Tài hǎo le, wǒ shì sùshí zhě.)
  • Flott, jeg er vegetarianer.
 • B: 你可以试试我们的素菜拼盘,非常受欢迎。 (Nǐ kěyǐ shì shì wǒmen de sùcài pīnpán, fēicháng shòu huānyíng.)
  • Du kan prøve vår vegetariske platter; den er veldig populær.
 • A: 好的,请给我点一个素菜拼盘和一碗米饭。 (Hǎo de, qǐng gěi wǒ diǎn yīgè sùcài pīnpán hé yī wǎn mǐfàn.)
  • Ok, vennligst gi meg en vegetarisk platter og en skål med ris.

Dialog 4: På et marked

 • A: 这个市场里有卖海鲜的吗? (Zhège shìchǎng lǐ yǒu mài hǎixiān de ma?)
  • Selger dette markedet sjømat?
 • B: 有,在市场的东边有一个海鲜摊。 (Yǒu, zài shìchǎng de dōngbiān yǒu yīgè hǎixiān tān.)
  • Ja, på østsiden av markedet er det en sjømatbod.
 • A: 那里的海鲜新鲜吗? (Nàlǐ de hǎixiān xīnxiān ma?)
  • Er sjømaten der fersk?
 • B: 非常新鲜,他们每天早上都从海里运来。 (Fēicháng xīnxiān, tāmen měitiān zǎoshang dōu cóng hǎilǐ yùn lái.)
  • Veldig fersk, de transporterer den fra havet hver morgen.
 • A: 太好了,我正想买一些虾和鱼。 (Tài hǎo le, wǒ zhèng xiǎng mǎi yīxiē xiā hé yú.)
  • Flott, jeg vil kjøpe noen reker og fisk.
 • B: 你可以去看看,他们还有很多种类的海鲜。 (Nǐ kěyǐ qù kàn kàn, tāmen hái yǒu hěn duō zhǒnglèi de hǎixiān.)
  • Du kan gå og se; de har mange typer sjømat.

Oppsummering

Å mestre bruken av 有 (yǒu) i setninger vil betydelig forbedre din evne til å kommunisere på kinesisk, slik at du nøyaktig og naturlig kan beskrive ulike steder og deres innhold. Denne strukturen er allsidig og kan brukes i en rekke kontekster, noe som gjør den til en grunnleggende del av språket. Ved å forstå og praktisere denne grammatiske konstruksjonen, vil du være bedre rustet til å delta i meningsfulle samtaler og uttrykke detaljerte beskrivelser på kinesisk.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!