Vintersolverv (Dongzhi Festival): Betydning og Tradisjoner

Vintersolverv, kjent som Dongzhi Festival (冬至节, Dōngzhì Jié) i Kina, er en dypt forankret og gammel feiring som markerer årets korteste dag og lengste natt. Denne festivalen finner vanligvis sted rundt 21. eller 22. desember, når jordens aksehelling er lengst fra solen på den nordlige halvkule. Betydningen av Dongzhi ligger ikke bare i dens astronomiske implikasjoner, men også i dens rike kulturelle og historiske kontekst.

Historisk og Kulturell Betydning

Dongzhi, som oversettes til “vinterens ytterpunkt” (冬至, dōngzhì), har sine røtter i filosofien om yin og yang (阴阳, yīnyáng), som representerer balanse og harmoni i livet. Denne balansen er avgjørende i kinesisk tankegang, og gjenspeiler samspillet mellom motstridende krefter. Festivalen oppsto under Han-dynastiet (汉朝, Hàn Cháo) (202 f.Kr.–220 e.Kr.), en periode som la mye av grunnlaget for kinesiske kulturpraksiser. Det var tradisjonelt en anledning for familier å samles og feire økningen av positiv energi (阳气, yángqì) med tilbakekomsten av lengre dagslys. Vintersolvervet markerer et vendepunkt, og symboliserer den gradvise økningen av positiv energi og lysets tilbakekomst, som er et kritisk aspekt for jordbrukssamfunn som er avhengige av sollys for sine avlinger.

Som ordtaket sier, “一阳复始,万象更新” (yī yáng fù shǐ, wàn xiàng gēng xīn) – “Med tilbakekomsten av yang, får alt et nytt utseende.”

Tradisjoner og Skikker

Tradisjonene for Dongzhi varierer mellom nordlige og sørlige Kina, noe som reflekterer landets mangfoldige kulturlandskap. Dette mangfoldet fremheves av forskjellige regionale praksiser og kulinariske tradisjoner.

I Sør-Kina: Spise Tangyuan (汤圆, tāngyuán)

I Sør-Kina kommer familier sammen for å lage og spise tangyuan (汤圆, tāngyuán), klebrig risballer som kan være enten søte eller salte. Disse risballene er vanligvis fylt med søt sesampasta (芝麻酱, zhīmájiàng), rød bønnepasta (红豆沙, hóngdòushā) eller peanøtter (花生, huāshēng), og serveres i en lett sirup eller buljong. Den runde formen på tangyuan symboliserer gjenforening og enhet (团圆, tuányuán). Prosessen med å lage tangyuan er ofte en familieaffære, hvor hvert medlem deltar i å rulle deigen og forme ballene, noe som fremmer en følelse av samhold. Å spise tangyuan under Dongzhi antas å bringe familiegjenforening og velstand (繁荣, fánróng) i det kommende året. Denne tradisjonen understreker viktigheten av familieenhet og håpet om en velstående fremtid.

Eksempel: Under Dongzhi kan en mor si til barna sine, “吃了汤圆,就长大一岁了” (chī le tāngyuán, jiù zhǎng dà yí suì le) – “Etter å ha spist tangyuan, er du ett år eldre.”

I Nord-Kina: Spise Dumplings (饺子, jiǎozi)

I Nord-Kina fokuserer man på å spise dumplings (饺子, jiǎozi), spesielt de som er fylt med lam (羊肉, yángròu), svin (猪肉, zhūròu) og grønnsaker (蔬菜, shūcài). Denne tradisjonen er knyttet til en berømt legende om Zhang Zhongjing (张仲景, Zhāng Zhòngjǐng), en kjent lege fra Østlige Han-dynastiet (东汉, Dōng Hàn). Ifølge legenden merket Zhang at mange mennesker led av frostskader (冻伤, dòngshāng), spesielt rundt ørene, i de harde vintrene. Han tilberedte dumplings fylt med varme urter (药草, yàocǎo) og kjøtt for å dele ut til de fattige, og trodde det ville hjelpe dem med å avverge kulden. Å spise dumplings under Dongzhi antas nå å beskytte mot frostskader og sykdom (疾病, jíbìng).

Et vanlig ordtak i nord er, “冬至吃饺子,不冻耳朵” (dōngzhì chī jiǎozi, bú dòng ěrduo) – “Spis dumplings på Dongzhi for å holde ørene dine fra å fryse.”

Moderne Feiringer

Mens essensen av Dongzhi forblir dypt forankret i tradisjonelle skikker, har moderne feiringer utviklet seg til å inkludere en rekke aktiviteter som gjenspeiler det moderne livet. Mange benytter denne tiden til å besøke templer (寺庙, sìmiào), tilby bønner (祈祷, qídǎo) og gjøre ofringer til sine forfedre (祭祖, jìzǔ). Denne perioden er en tid for refleksjon (反思, fǎnsī) og forberedelse (准备, zhǔnbèi) for det kommende nye året. Å besøke templer og tilby bønner er en måte for enkeltpersoner å koble seg til sine åndelige tro og søke velsignelser for fremtiden.

I urbane områder organiserer lokalsamfunn ofte offentlige arrangementer, inkludert kulturelle forestillinger (文化表演, wénhuà biǎoyǎn) og kokkekonkurranser (烹饪比赛, pēngrèn bǐsài), for å feire festivalen. Disse arrangementene viser frem tradisjonell kunst, musikk og kulinariske ferdigheter, noe som fremmer en følelse av fellesskap og kulturell stolthet. Skoler og utdanningsinstitusjoner kan holde spesielle klasser (特别课程, tèbié kèchéng) eller verksteder (工作坊, gōngzuòfāng) for å lære de yngre generasjonene om betydningen og historien til Dongzhi, og sikre at disse tradisjonene blir videreført (传承, chuánchéng). Denne utdanningsaspektet er avgjørende for å bevare kulturarven og innpode en følelse av identitet hos den yngre generasjonen.

Et ordtak som ofte siteres under disse samlingene er, “前人栽树,后人乘凉” (qián rén zāi shù, hòu rén chéng liáng) – “Den eldre generasjonen planter trær, og den yngre generasjonen nyter skyggen,” som reflekterer viktigheten av å overføre tradisjoner gjennom generasjoner.

Symbolikken til Dongzhi

Dongzhi er mer enn bare en feiring av vintersolverv; det legemliggjør filosofien om balanse og harmoni (平衡与和谐, pínghéng yǔ héxié) som er sentral i kinesisk kultur. Festivalen minner folk om livets sykliske natur (生活的循环性质, shēnghuó de xúnhuán xìngzhì) og viktigheten av familie og fellesskap (家庭和社区, jiātíng hé shèqū). Når årets korteste dag gir plass til lengre dager, symboliserer det håp (希望, xīwàng), fornyelse (重生, chóngshēng) og den positive energien (积极能量, jījí néngliàng) som de lengre dagene bringer.

Et idiom som fanger dette sentimentet er “冬去春来” (dōng qù chūn lái) – “Når vinteren går, kommer våren,” og fremhever håpet og fornyelsen som Dongzhi bringer.

I essensen er Dongzhi Festival en tid for refleksjon, takknemlighet (感恩, gǎn’ēn) og ser frem til fremtiden med optimisme (乐观, lèguān). Enten gjennom den enkle handlingen å dele et måltid med tangyuan eller dumplings med kjære, eller gjennom mer omfattende samfunnsfeiringer, fortsetter Dongzhi å være en verdsatt tradisjon som styrker familiebånd og sosiale bånd (家庭和社会纽带, jiātíng hé shèhuì niǔdài) samtidig som den ærer jordens naturlige rytmer.

Konklusjon

Vintersolverv eller Dongzhi Festival er en dyp påminnelse om det innviklede forholdet (复杂关系, fùzá guānxì) mellom naturen og menneskelivet (自然和人类生活, zìrán hé rénlèi shēnghuó). Når familier over hele Kina samles for å markere denne spesielle anledningen, fortsetter skikkene og tradisjonene som observeres under Dongzhi å forsterke verdiene av enhet (团结, tuánjié), varme (温暖, wēnnuǎn) og håp. Enten i de travle byene (繁忙的城市, fánmáng de chéngshì) eller den rolige landsbygda (宁静的乡村, níngjìng de xiāngcūn), forblir ånden av Dongzhi en vital del av kinesisk kulturarv (文化遗产, wénhuà yíchǎn), og feirer den varige harmonien (持久的和谐, chíjiǔ de héxié) mellom menneskeheten og den naturlige verden (人类与自然世界, rénlèi yǔ zìrán shìjiè).

Dette innviklede forholdet kan oppsummeres med idiomet, “天人合一” (tiān rén hé yī) – “Enhet av himmel og menneskehet,” som reflekterer den dype forbindelsen mellom menneskelivet og den naturlige verden.

Ordforrådsliste

 • 冬至 (dōngzhì) – Vintersolverv
 • 阴阳 (yīnyáng) – Yin og Yang
 • 阳气 (yángqì) – Positiv Energi
 • 团圆 (tuányuán) – Gjenforening, Enhet
 • 繁荣 (fánróng) – Velstand
 • 饺子 (jiǎozi) – Dumplings
 • 张仲景 (Zhāng Zhòngjǐng) – Zhang Zhongjing
 • 冻伤 (dòngshāng) – Frostskader
 • 药草 (yàocǎo) – Urter
 • 疾病 (jíbìng) – Sykdom
 • 祈祷 (qídǎo) – Bønner
 • 寺庙 (sìmiào) – Templer
 • 祭祖 (jìzǔ) – Forfedre Offer
 • 反思 (fǎnsī) – Refleksjon
 • 准备 (zhǔnbèi) – Forberedelse
 • 文化表演 (wénhuà biǎoyǎn) – Kulturelle Forestillinger
 • 烹饪比赛 (pēngrèn bǐsài) – Kokkekonkurranser
 • 特别课程 (tèbié kèchéng) – Spesielle Klasser
 • 工作坊 (gōngzuòfāng) – Verksteder
 • 平衡与和谐 (pínghéng yǔ héxié) – Balanse og Harmoni
 • 希望 (xīwàng) – Håp
 • 重生 (chóngshēng) – Fornyelse
 • 积极能量 (jījí néngliàng) – Positiv Energi
 • 感恩 (gǎn’ēn) – Takknemlighet
 • 乐观 (lèguān) – Optimisme
 • 家庭和社会纽带 (jiātíng hé shèhuì niǔdài) – Familie- og Sosiale Bånd
 • 复杂关系 (fùzá guānxì) – Innviklet Forhold
 • 自然和人类生活 (zìrán hé rénlèi shēnghuó) – Natur og Menneskeliv
 • 繁忙的城市 (fánmáng de chéngshì) – Travle Byer
 • 宁静的乡村 (níngjìng de xiāngcūn) – Rolig Landsbygd
 • 文化遗产 (wénhuà yíchǎn) – Kulturarv
 • 持久的和谐 (chíjiǔ de héxié) – Varig Harmoni
 • 人类与自然世界 (rénlèi yǔ zìrán shìjiè) – Menneskeheten og Den Naturlige Verden
 • 一阳复始,万象更新 (yī yáng fù shǐ, wàn xiàng gēng xīn) – Med tilbakekomsten av yang, får alt et nytt utseende
 • 冬至吃饺子,不冻耳朵 (dōngzhì chī jiǎozi, bú dòng ěrduo) – Spis dumplings på Dongzhi for å holde ørene dine fra å fryse
 • 前人栽树,后人乘凉 (qián rén zāi shù, hòu rén chéng liáng) – Den eldre generasjonen planter trær, og den yngre generasjonen nyter skyggen
 • 冬去春来 (dōng qù chūn lái) – Når vinteren går, kommer våren
 • 天人合一 (tiān rén hé yī) – Enhet av Himmel og Menneskehet

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!