FORRETNINGSKINESISK – VIKTIGE ORD OG UTTRYKK

Kinesisk er det klart mest utbredte morsmålet i verden, og Kina spiller en stadig viktigere rolle i verdensøkonomien. Det var i 2017 i følge Verdens økonomiske forum (WEF) cirka like mange med A. kinesisk som ‘morsmål’ (mǔyǔ 母语, norsk uttale: mo-y) som totalen av de med B. spansk, C. engelsk, D. arabisk og E. hindi som morsmål.

I følge Bloomberg Business Rankings, så er kinesisk det viktigste forretningsspråket etter engelsk. Kina sitt bruttonasjonalprodukt (guónèi shēngchǎn zǒngzhí 国内生产总值, norsk uttale: go-å ne-i sheng-tjæn dsång-dj) har økt kraftig over mange år. Forbedret økonomi i Kina har resultert i at kinesiske forbrukere spiller en viktigere rolle enn før, og det er et stort potensiale for økt vekst og mange spennende muligheter for norske bedrifter fremover.

Vi ser nå en blomstrende i handel mellom Norge og Kina, en økt eksport av sjømat til Kina, en økning i kinesiske turister som kommer hit etc. For eksempel så bekreftet Avinor nylig startdatoen for Hainan Airlines (Hǎinán hángkōng 海南航空, norsk uttale: hæ-i næn hang-kång) sin direkterute mellom Oslo og Beijing: onsdag 15. mai. Dette er den første direkteflyvningen mellom Norge og Kina. Samtidig så blir det nå åpnet 8 nye visumsteder i Kina, noe som gjør at 65 millioner kinesere får lettere tilgang til å besøke Norge. Dette vil bidra til økt turisme, samt styrke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kina.

Eksporten av norsk laks til Kina økte med hele 595 prosent første 6 måneder i 2018 sammenlignet med 2017. Til og med juli 2018 ble det eksportert 7 523 tonn laks, mot 1 264 tonn i samme tid i fjor. (Kilde: Norsk SjømatrådDet blir nå også startet en ny frakttjeneste mellom Oslo og den kinesiske byen Tianjin (Tiānjīn 天津, norsk uttale: ti-en djinn) to ganger i uken. Tjenesten blir drevet av den største lufttransportøren i Nord-Europa, Air Cargo Global. Dette er positivt for norsk eksport av sjømat til Kina.

Norge blir sett på som et av de viktigste landene internasjonalt sett for sjømat blant kinesere. I takt med økt levestandard fokuserer kineserne i økende grad på å spise god, sunn og næringsrik mat. Hvis vi tar et dypdykk i kinesisk kultur, så vet vi også at fisk i tillegg til helseaspektet har blitt sett på som et symbol på lykke. Det kinesiske ordet for fisk yú 鱼 (norsk utt.: y) har samme uttalelse som yú 余 overskudd-rikelig. Mange kinesere ser derfor på fisk som et tegn (ønske/håp) på at det går mot bedre tider, og fisk er en populær del av kinesiske festmåltider.

For at de som jobber inn mot det kinesiske markedet skal øke det kinesiske kundsegmentet og styrke forholdet til kinesiske samarbeidspartnere, vil det være viktig at de ansatte kan nok om kinesisk kultur og språk til at misforståelser blir unngått. I denne artikkelen beskriver jeg viktige faktorer som de som ønsker å lære seg grunnleggende forretningskinesisk bør vektlegge.

Når vi nå ser at forretningsverdenen beveger seg mot Kina, blir det viktigere å kunne forstå kinesisk kultur, kommunikasjonsmønstre og språk. Selv om dette for mange kan virke som en vanskelig oppgave, kan man også velge å ta utgangspunkt i det kjente kinesiske ordtaket:

En reise på tusen mil, starter med å ta et skritt.

千里之行,始於足下

Qiān lǐ zhī xíng, shǐ yú zú xià.

Norsk uttale:

Tji-en li [1] dj hsjing [2], sj [3] y zo-hsjia (4).

Qiān lǐ 千里 tusen mil [ofte brukt i det kinesiske språket for et et sted veldig langt unna] Norsk uttale: Tji-en li;
xíng 行 reise Norsk uttale: hsjing;
shǐ 始 å starte Norsk uttale: sj;
zú xià 足下 å ta et skritt Norsk uttale: zo-hsjia.
I artikkelen så forklarer jeg A. kort om det offisielle kinesiske transkripsjonssystemet pinyin (lydstavelse), og B. hvilken betydning homonymer (ord med forskjellige meninger men med samme uttalelse) spiller i det kinesiske tonespråket. Deretter går jeg gjennom noen aktuelle kinesiske forretningsuttrykk, og viser hvordan uttrykkene blir skrevet på kinesisk og uttalt på norsk. Jeg tar også med eksempler på hvordan disse uttrykkene kan brukes i praksis.

Pinyin: Fra kinesiske tegn til latinske bokstaver

Når man skal lære seg kinesisk, så er det vanlig å først lære seg stavesystemet pinyin (pīnyīn 汉语拼音, norsk uttale: pinn-in). Pinyin er det offisielle transkripsjonssystemet (lydstavelse) for kinesisk. Stavelser av kinesiske ord på pinyin består av ulike kombinasjoner av vokaler og konsonanter, avhengig av hvordan et ord/tegn uttales.

Like stavelser på pinyin betyr like uttaler (av konsonanter og vokaler). For eksempel så bruker jeg i denne artikkelen ordet 您 nín [norsk uttale: nin]. Dette tegnet betyr ‘de’ som i den høflige måten å si ‘du’ på. For tegnet 林 lín, som blant annet betyr ‘skog,’ så er uttalen av vokaldelen ‘i’ den samme som ‘i’ i nín. Disse ordene har derfor samme uttale i vokaldelen: 您 nín uttales ‘nin’ på norsk, og 林 lín ‘lin.’

En oversikt over vokaler på kinesisk, og noen huskeregler for pinyin-uttaler og uttaler på norsk:

1. Pinyin: a

Norsk uttale: a. Uttales æ mellom pinyin i/ü og n.

Eksempel: 爸爸 bàba (norsk uttale: baba) Norsk: pappa

2. Pinyin: e

Norsk uttale: ø. Uttales e etter pinyin y.

Eksempel: 哥哥 gēgē (norsk uttale: gø-gø) Norsk: storebror

3. Pinyin: i

Norsk uttale: i. Stum etter pinyin ch, sh, zh og c, s og z.

Eksempel: 你nǐ (norsk uttale: ni) Norsk: du

4. Pinyin: o

Norsk uttale: å.

Eksempel: 我 wǒ (norsk uttale: o-å) Norsk: jeg

5. Pinyin: u

Norsk uttale: o. Ofte blir det ikke differensiert mellom u og ü etter konsonanter, som for eksempel etter j, q, x, y. Den korrekte uttalen i disse eksemplene er pinyin ü (norsk uttale: y).

Eksempel: 付 fù (norsk uttale: fu) Norsk: å betale

6. ü

Norsk uttale: ‘y’

Eksempel: qü\ (norsk uttale: tjy) Norsk: å dra til….

Viktig: Ved først å lære seg pinyin (lydstavelse), så behersker man raskere det kinesiske språket. Dette er også den vanligste metoden som kinesere bruker for å skrive kinesisk på en datamaskin.

Kinesisk: Et tonespråk

Kinesisk er et tonespråk med homonymer. Ordet homonym kommer fra gresk homoios som betyr identisk og onoma som betyr navn. Dette er ord med forskjellige betydninger, men med samme uttale eller skrivemåte. Forskjellige uttaler/toner på kinesisk betyr også at ord har forskjellige meninger. Det er fire toner i det kinesiske språket:

Første tone ( – ): høy og flat pitch

Andre tone ( / ): stemmen stiger fra lav til høy pitch, som når man spør et spørsmål;

Tredje tone ( V ): stemmen starter med en høy pitch, for så å gå ned for så å stige til høy pitch.

Fjerde tone ( \ ): stemmen starter med høy pitch, for så å gå nedover.

Forskjellig toner og uttalelser påvirker meningen på hva som blir sagt. For eksempel så kan 1. mā (norskuttale ma) førstetone bety mor (kinesisk: 妈);

2. má andre tone kan bety frosk (kinesisk: 蟆);

3. mǎ tredje tone kan bety hest (kinesisk: 马);

4. mà fjerde tone kan bety å kjefte (kinesisk: 骂).

Viktig: I det kinesiske språket bøyer man ikke verb. Man bruker heller verbmarkøren 了 le (norsk uttalelse: lø) for å vise at en handling er avsluttet eller legger til tidsadverb. Dette gjør at kinesisk grammatikk på mange måter er mindre komplisert enn mange andre språk.

Forretningskinesisk

Hei
Kinesisk:

您好!

Nín hǎo!

Norsk uttale:

Nin ha-o

En høflig måte å si hei til kunder eller samarbeidspartnere på. Tegnet nín 您 (du, høflig [nin]) er et tegn sammensatt av ‘hjerte’ xīn 心 (sjinn) og ‘du’ nǐ 你 [ni].

Sjef
Kinesisk:

经理

jīnglǐ

Norsk uttale:

djing-li

Eksempel

Hun er sjefen.

Kinesisk:

她是经理

Tā shì jīnglǐ.

Norsk uttale:

Ta [a] sj [b] djing-li [c]

Gloser:

a. tā 她 hun; norsk uttale: ta

b. shì 是 er; norsk uttale: sj

c. jīnglǐ 经理 sjef; norsk uttale: djing-li

Å bestille; en bestilling
Kinesisk:

订购

dìnggòu

Norsk uttale:

dinng gå-o

Eksempel 1

Jeg ønsker å bestille produktet deres.

Kinesisk:

我想要订购你们的产品。

Wǒ xiǎngyào dìnggòu nǐmende chǎnpǐn.

Norsk uttale:

Oå[a] hsji-ang ja-o[b] dinng gå-o [c] ni-menn dø[d] tjænn-pinn[e].

Gloser:

a. wǒ 我 jeg; norsk uttale: oå

b. xiǎngyào 想要 å ønske; norsk uttale: hsji-ang ja-o

c. dìnggòu 订购 å bestille; norsk uttale: dinng gå-o

d. nǐmende 你们的 deres [flertall]; norsk uttale: ni-menn dø

e. chǎnpǐn 产品 produkt; norsk uttale: tjænn-pinn

Eksempel 2

Vi har allerede mottatt bestillingen deres.

Kinesisk:

我们已经收到您的订购。

Wǒmen yǐjīng shōudào nínde dìnggòu.

Norsk uttale:

Oå-menn[a] i-djinng[b] shåo da-o[c] nin-dø[d] dinng gå-o[e].

Gloser:

a. wǒmen 我们vi norsk uttale: oå-menn

b. yǐjīng 已经allerede norsk uttale: i-djinng

c. shōudào 收到å motta norsk uttale: shåo da-o

d. nínde 您的din [entall, høflig] norsk uttalee: nin-dø

e. dìnggòu 订购 bestilling norsk uttale: dinng gå-o

merverdiavgift, skatt
Kinesisk:

shuì

Norsk uttale:

sjo-e-i

Eksempel 1

Merverdiavgift er inkludert.

Kinesisk:

含税

hánshuì

Norsk uttale:

hænn sjo-e-i

Eksempel 2

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Kinesisk:

不含税

bù hánshuì

Norsk uttale:

bo hænn sjo-e-i

Husk: 不 bù [bo] er et nektingsadverb som plasseres foran verb for å negere dem, det vil si uttrykke ‘ikke.’ For eksempel 不喜欢 bù xǐhuān [liker ikke, norsk uttale: bo hsji ho-ann] eller 不是 bú shì [er ikke, norsk uttale: bo sj]. 不 bù [bo] kommer alltid rett foran det som skal negeres. Dersom 不 bù [bo] kommer foran et ord som uttales med 4. tone, så endrer tonen fra bù 4. tone til bú 2. tone. Vi sier bù 4. tone foran 含税 hánshuì fordi hán har andre 4. tone. Vi sier bú 2. tone for 喜欢 xǐhuān [hsji ho-ann], fordi 喜欢 xǐhuān har 3. tone i første stavelse.

Eksempel 3

Er merverdiavgift inkludert i denne prisen?

Kinesisk

这个价格含税吗?

Zhège jiàgé hánshuì ma?

Norsk uttale:

Djø-gø [a] ji-a gø [b] hænn sjo-e-i [c] ma [d] ?

Gloser:

a. Zhège 这个 denne norsk uttale: djø-gø

b. jiàgé 价格 prisen norsk uttale: ji-a gø

c. hánshuì 含税 merverdiavgift inkludert norsk uttale: hænn sjo-e-i

d. ma 吗 [spørsmålpartikkel] norsk uttale: ma

Når du skal lage et ja/nei-spørsmål på kinesisk, legger du til spørsmålspartikkelen ma 吗 ma på slutten av en fortellende setning.

Eksempel 4

Merverdiavgift er ikke inkludert i denne prisen.

Kinesisk:

这个价格不含税。

Zhège jiàgé bù hánshuì.

Norsk uttale:

Djø-gø [a] ji-a gø [b] bo hænn sjo-e-i [c].

Gloser:

a. Zhège 这个 denne norsk uttale: djø-gø

b. jiàgé 价格 prisen norsk uttale: ji-a gø

c. bù hánshuì 不含税 merverdiavgift er ikke inkludert

norsk uttale: bo hænn sjo-e-i

#LÆRKINESISK #KINA #KINESISK #MANDARIN #挪威

Ta kontakt med oss for mer informasjon om kinesisk, kinesisk kultur, foredrag om kinesisk kultur/etikette eller oversettelser norsk-kinesisk:

Lær Kinesisk AS

Undervisningssted: Tordenskioldsgate 3 (2 min fra Stortinget), 0160 Oslo

Postadresse: Olav Aukrusts Vei 58d, 0785 Oslo

www.laerkinesisk.no

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!