Forstå Kinesisk Mytologi og Folkeeventyr

Kinesisk mytologi og folkeeventyr er et rikt teppe av legender, myter og folklore som har blitt overlevert gjennom århundrer. Disse historiene reflekterer verdiene, troen og historien til kinesisk kultur, og gir oss et vindu inn i den gamle verden og dens verdensbilde. Denne artikkelen utforsker noen av nøkkelaspektene ved kinesisk mytologi og folkeeventyr, med relevante kinesiske vokabular og uttrykk for å forbedre forståelsen.

Opprinnelse og Oversikt

Kinesisk mytologi (神话, shén huà) er en intrikat blanding av folklore, historie og religiøse tro. Den omfatter et bredt spekter av historier om guder (神, shén), ånder (鬼, guǐ) og mytiske vesener (神兽, shén shòu). Disse mytene tjener ofte til å forklare naturfenomener, menneskelig adferd og opprinnelsen til kinesiske kulturelle praksiser. Kinesisk mytologi er dypt forankret i landets gamle religioner, inkludert daoisme (道教, dào jiào), buddhisme (佛教, fó jiào) og tradisjonell kinesisk folkereligion.

Folkeeventyr (民间故事, mín jiān gù shì) er tradisjonelle historier som har blitt overlevert muntlig gjennom generasjoner. De involverer vanligvis vanlige mennesker, helter (英雄, yīng xióng) og moralske leksjoner (道德教训, dào dé jiào xùn). Disse historiene reflekterer visdommen og verdiene til det kinesiske folket og bruker ofte idiomer (成语, chéng yǔ) for å innkapsle dypere betydninger i en kort form.

Nøkkeltemaer i Kinesisk Mytologi

Skapelsesmyter

Et av de sentrale temaene i kinesisk mytologi er skapelsen av verden. Den mest kjente skapelsesmyten involverer Pangu (盘古, pán gǔ), den opprinnelige giganten. Ifølge legenden dukket Pangu opp fra et kosmisk egg (宇宙蛋, yǔ zhòu dàn) og skilte himmelen (天, tiān) fra jorden (地, dì) ved å holde dem fra hverandre i 18 000 år. Da han døde, ble kroppen hans omdannet til forskjellige elementer i naturen: pusten hans ble til vind og skyer, stemmen hans til torden, øynene hans til sol og måne, og kroppen hans til fjell og elver. Denne myten innkapsler idiomet “开天辟地” (kāi tiān pì dì), som betyr begynnelsen på himmel og jord, eller en banebrytende hendelse.

En annen skapelsesmyte involverer Nuwa (女娲, nǚ wā), en gudinne som krediteres med å ha skapt menneskeheten og reparert himmelen. Etter en stor flom ødela søylene som støttet himmelen, reparerte Nuwa himmelen ved å bruke femfargede steiner (五彩石, wǔ cǎi shí) og reddet verden. Denne myten understreker temaene kreativitet, utholdenhet og medfølelse. Nuwa’s innsats for å reparere himmelen reflekterer idiomet “补天浴日” (bǔ tiān yù rì), som betyr å oppnå noe stort eller gjøre en monumental innsats.

Guder og Udødelige

Kinesisk mytologi er rik på guder og udødelige som overvåker forskjellige aspekter av livet og naturen. Jade-keiseren (玉皇大帝, yù huáng dà dì) er den øverste herskeren over himmelen, ofte fremstilt som en klok og velvillig figur som overvåker den himmelske byråkratiet. Han er assosiert med idiomet “九五之尊” (jiǔ wǔ zhī zūn), som refererer til den høyeste posisjonen av makt. Jade-keiserens rolle kan sammenlignes med en himmelsk administrator som sørger for at universet går smidig.

Nuwa er ikke bare en skaper, men også en beskytter, og symboliserer de nærende aspektene av naturen. Fuxi (伏羲, fú xī), hennes bror og ektemann, er en annen viktig figur som krediteres med å ha lært menneskeheten essensielle ferdigheter som fiske, jakt og skriving. Sammen representerer de den harmoniske balansen mellom yin og yang (阴阳, yīn yáng), et grunnleggende konsept i kinesisk filosofi. Denne balansen er avgjørende for å opprettholde orden og harmoni i universet.

De Åtte Udødelige (八仙, bā xiān) er en gruppe legendariske figurer, hver med unike krefter, som symboliserer lykke og lang levetid. Disse udødelige dukker ofte opp i historier og kunstverk, som representerer forskjellige aspekter av livet og dyder. For eksempel er Lü Dongbin (吕洞宾, lǚ dòng bīn) kjent for sin visdom og kampsportferdigheter, og symboliserer ofte jakten på kunnskap og personlig forbedring. De Åtte Udødelige er ofte avbildet i kunst som krysser havet, noe som gir opphav til idiomet “八仙过海, 各显神通” (bā xiān guò hǎi, gè xiǎn shén tōng), som betyr at hver av de Åtte Udødelige viser sine unike talenter.

Mytiske Vesener

Mytiske vesener spiller en betydelig rolle i kinesisk mytologi. Dragen (龙, lóng) er kanskje den mest ikoniske, og symboliserer makt, styrke og lykke. I motsetning til de onde dragene i vestlig mytologi, er kinesiske drager velvillige og ofte assosiert med regn og fruktbarhet. Idiomet “龙腾虎跃” (lóng téng hǔ yuè), som betyr drager som stiger og tigre som hopper, symboliserer en scene av yrende aktivitet eller en periode med velstand.

Føniksen (凤凰, fèng huáng) representerer gjenfødelse og udødelighet, ofte avbildet som et symbol på keiserinnen og feminin nåde. Føniksens evne til å reise seg fra asken er et kraftig symbol på motstandskraft og fornyelse. Qilin (麒麟, qí lín), ofte avbildet som et mildt, kimærisk vesen, er en budbringer om velstand og fred. Disse skapningene legemliggjør ulike positive attributter og påkalles ofte i lykkebringende sammenhenger. Idiomet “凤毛麟角” (fèng máo lín jiǎo), som betyr ekstremt sjelden og verdifull, stammer fra sjeldenheten av føniksen og qilinen.

Populære Kinesiske Folkeeventyr

Legenden om Den Hvite Slange

Legenden om Den Hvite Slange (白蛇传, bái shé zhuàn) er et av Kinas mest elskede folkeeventyr. Den forteller historien om en hvit slangeånd ved navn Bai Suzhen (白素贞, bái sù zhēn) som forvandler seg til en vakker kvinne og forelsker seg i en dødelig mann, Xu Xian (许仙, xǔ xiān). Deres kjærlighet blir satt på prøve av munken Fa Hai (法海, fǎ hǎi), som mener at ånder og mennesker ikke skal blande seg. Til tross for hindringene, varer Bai Suzhen og Xu Xians kjærlighet, og symboliserer idiomet “坚贞不渝” (jiān zhēn bù yú), som betyr urokkelig og uforanderlig.

Denne historien utforsker temaer som kjærlighet, offer og kampen mellom godt og ondt. Bai Suzhen’s besluttsomhet om å være med sin elskede, til tross for samfunnsnormer og overnaturlige grenser, understreker kjærlighetens kraft og viktigheten av utholdenhet. Historien reflekterer også daoistisk tro på balansen mellom yin og yang, da Bai Suzhen (yin) og Xu Xian (yang) kjemper for å opprettholde sin kjærlighet mot alle odds.

Gjeteren og Veverpiken

Et annet populært folkeeventyr er historien om Gjeteren og Veverpiken (牛郎织女, niú láng zhī nǚ). Denne historien dreier seg om kjærligheten mellom Niulang (牛郎, niú láng), en beskjeden gjeter, og Zhinü (织女, zhī nǚ), en himmelsk vever. Deres kjærlighet er forbudt av Jade-keiseren, og de er adskilt av Melkeveien (银河, yín hé). En gang i året, på den syvende dagen i den syvende månemåneden, danner skjærene (喜鹊, xǐ què) en bro for å gjenforene elskerne. Denne dagen feires som Qixi-festivalen (七夕节, qī xī jié), også kjent som kinesisk Valentinsdag.

Denne historien reflekterer idiomet “鹊桥相会” (què qiáo xiāng huì), som betyr skjærebroen møte, og symboliserer en gjenforening av elskere. Historien understreker temaene lojalitet, hengivenhet og kjærlighetens kraft til å overvinne selv de mest uoverstigelige barrierer. Historien illustrerer også troen på at kjærlighet kan overvinne adskillelsen mellom himmel og jord, og symboliserer det universelle ønsket om gjenforening og samhold.

Mulan

Historien om Mulan (木兰, mù lán) er et annet betydningsfullt folkeeventyr som har fanget mange hjerter. Mulan forkler seg som en mann for å ta sin fars plass i hæren, og demonstrerer verdiene mot, lojalitet og sønnlig pietet. Hennes historie er udødeliggjort i Balladen om Mulan (木兰辞, mù lán cí), et dikt som fremhever hennes tapperhet og uselviskhet. Balladen om Mulan er en gripende refleksjon over ofrene som gjøres for familie og land.

Idiomet “代父从军” (dài fù cóng jūn), som betyr å bli med i hæren i stedet for sin far, stammer fra denne historien og understreker viktigheten av familiedyktighet og offer. Mulan’s historie har blitt gjenfortalt i forskjellige former, hver gang forsterker den dyder som ære og dedikasjon. Karakteren til Mulan legemliggjør de konfucianske idealene om lojalitet til familien og landet, og gjør henne til en tidløs heltinne.

Den Magiske Penselen

Historien om “Den Magiske Penselen” (神笔马良, shén bǐ mǎ liáng) forteller om en fattig gutt ved navn Ma Liang (马良, mǎ liáng) som mottar en magisk pensel som bringer tegningene hans til live. Ma Liang bruker penselen til å hjelpe andre, og legemliggjør idiomet “济世救人” (jì shì jiù rén), som betyr å redde verden og hjelpe andre. Hans uselviskhet og godhet bringer velstand til landsbyen hans, og forsterker verdien av altruisme.

Denne historien fremhever viktigheten av å bruke sine talenter til det større gode og belønningen av dyderik adferd. Ma Liangs reise reflekterer daoistisk verdi av harmoni med naturen, ettersom han bruker penselen til å skape balanse og overflod. Historien understreker også temaet sosial rettferdighet, da Ma Liang bruker sine magiske evner til å utfordre korrupte tjenestemenn og hjelpe de fattige.

Moralske Leksjoner og Kulturelle Verdier

Kinesiske folkeeventyr bærer ofte moralske leksjoner og reflekterer verdiene i det kinesiske samfunnet. Sønnlig pietet (孝顺, xiào shùn), dyden av respekt for sine foreldre og forfedre, er et tilbakevendende tema. Dette er levende illustrert i historien om “De 24 Sønnlige Eksempler” (二十四孝, èr shí sì xiào), en samling historier som viser ekstraordinære handlinger av sønnlig hengivenhet. Disse historiene understreker det konfucianske idealet om sønnlig pietet, som regnes som en hjørnestein i kinesisk etikk.

Et annet vanlig tema er belønningen av dyderik adferd og straffen av urett. Historien om “Den Tåpelige Gamle Mannen som Flyttet Fjell” (愚公移山, yú gōng yí shān) lærer utholdenhet og besluttsomhet. Til tross for å bli hånet, fortsetter den gamle mannen å flytte fjellene, og tror at etterkommerne hans til slutt vil fullføre oppgaven. Denne historien understreker idiomet “愚公移山” (yú gōng yí shān), som betyr at besluttsomhet kan overvinne enhver hindring. Den reflekterer kinesisk tro på kraften av utholdenhet og kollektiv innsats.

Historien om “Meng Jiangnu Gråter Over Den Store Mur” (孟姜女哭长城, mèng jiāng nǚ kū cháng chéng) er et annet eksempel på dyder som blir testet. Meng Jiangnus ektemann blir innkalt til å arbeide på Den Store Mur og dør på grunn av de harde forholdene. Meng Jiangnus sorg og hennes reise for å finne ektemannens kropp fører til kollapsen av en del av Den Store Mur. Denne historien reflekterer idiomet “一哭千里” (yī kū qiān lǐ), som betyr en gråt som ryster himmel og jord, og symboliserer kraften av dyp følelse og søken etter rettferdighet.

Ordliste

 • 神话 (shén huà) – Mytologi
 • 神 (shén) – Gud
 • 鬼 (guǐ) – Ånd
 • 神兽 (shén shòu) – Mytisk vesen
 • 民间故事 (mín jiān gù shì) – Folkeeventyr
 • 英雄 (yīng xióng) – Helt
 • 道德教训 (dào dé jiào xùn) – Moralsk leksjon
 • 盘古 (pán gǔ) – Pangu
 • 宇宙蛋 (yǔ zhòu dàn) – Kosmisk egg
 • 天 (tiān) – Himmel
 • 地 (dì) – Jord
 • 玉皇大帝 (yù huáng dà dì) – Jade-keiseren
 • 女娲 (nǚ wā) – Nuwa
 • 八仙 (bā xiān) – De Åtte Udødelige
 • 龙 (lóng) – Drage
 • 凤凰 (fèng huáng) – Føniks
 • 麒麟 (qí lín) – Qilin
 • 白蛇传 (bái shé zhuàn) – Legenden om Den Hvite Slange
 • 白素贞 (bái sù zhēn) – Bai Suzhen
 • 许仙 (xǔ xiān) – Xu Xian
 • 法海 (fǎ hǎi) – Fa Hai
 • 牛郎织女 (niú láng zhī nǚ) – Gjeteren og Veverpiken
 • 牛郎 (niú láng) – Niulang
 • 织女 (zhī nǚ) – Zhinü
 • 银河 (yín hé) – Melkeveien
 • 喜鹊 (xǐ què) – Skjære
 • 七夕节 (qī xī jié) – Qixi-festivalen
 • 孝顺 (xiào shùn) – Sønnlig pietet
 • 木兰 (mù lán) – Mulan
 • 愚公移山 (yú gōng yí shān) – Den Tåpelige Gamle Mannen som Flyttet Fjell
 • 开天辟地 (kāi tiān pì dì) – Begynnelsen på himmel og jord; banebrytende
 • 坚贞不渝 (jiān zhēn bù yú) – Urokkelig og uforanderlig
 • 鹊桥相会 (què qiáo xiāng huì) – Skjærebroen møte; elskeres gjenforening
 • 代父从军 (dài fù cóng jūn) – Å bli med i hæren i stedet for sin far
 • 济世救人 (jì shì jiù rén) – Å redde verden og hjelpe andre
 • 补天浴日 (bǔ tiān yù rì) – Å oppnå noe stort eller gjøre en monumental innsats
 • 凤毛麟角 (fèng máo lín jiǎo) – Ekstremt sjelden og verdifull
 • 一哭千里 (yī kū qiān lǐ) – En gråt som ryster himmel og jord; dyp følelse

Kinesisk mytologi og folkeeventyr gir en dyp forståelse av det gamle kinesiske verdensbildet og kulturelle verdier. De fortsetter å inspirere og utdanne, og bygger bro mellom fortid og nåtid. Enten gjennom heroiske historier om guder og dødelige eller tidløse leksjoner innebygd i folkeeventyr, forblir disse historiene en viktig del av Kinas kulturelle arv. Ved å utforske disse mytene og historiene, får vi ikke bare en dypere forståelse for kinesisk kultur, men også universelle innsikter i den menneskelige tilstand. De varige temaene kjærlighet, utholdenhet og dyder som finnes i disse fortellingene, resonerer på tvers av kulturer og tid, og gjør dem til en verdifull del av den globale fortellingen.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!