Hvordan Snakker Man om Kinesisk Familiestruktur og Titler på Kinesisk

Innledning

Den kinesiske familiestrukturen er en grunnleggende del av kinesisk samfunn, dypt forankret i konfucianske prinsipper som vektlegger hierarki, respekt og plikt. Dette intrikate systemet tillegger betydelig betydning til familiære roller, relasjoner og ansvar. Kompleksiteten i disse familietitlene kan ofte overraske de som ikke er kjent med kinesisk kultur. En dypere forståelse av disse titlene og deres kulturelle betydning gir et unikt perspektiv på verdiene og de sosiale dynamikkene som har formet Kina i århundrer.

Hierarki og Generasjonsforskjeller

I kinesisk kultur er familierangordning et avgjørende element som styrer dynamikken innen familien. Denne rangordningen er hovedsakelig basert på generasjonsstatus og alder, noe som skaper en veldefinert struktur hvor respekt og plikt er essensielt. Hvert familiemedlem har en spesifikk tittel som gjenspeiler deres posisjon i dette hierarkiet.

Besteforeldre

 1. 祖父 (zǔfù) og 祖母 (zǔmǔ): De paternale besteforeldrene, hvor 祖父 refererer til bestefar og 祖母 til bestemor. Disse titlene fremhever viktigheten av den paternale slektslinjen i tradisjonell kinesisk samfunn. Besteforeldre spiller en betydelig rolle i å oppdra barnebarna og innprente familieverdier.
 2. 外公 (wàigōng) og 外婆 (wàipó): De maternelle besteforeldrene, med 外公 som bestefar og 外婆 som bestemor. Disse termene understreker den like viktige rollen den maternelle siden har i et barns oppvekst, ofte med en omsorgsfull og støttende rolle.

Foreldre

 1. 父亲 (fùqīn) og 母亲 (mǔqīn): Dette er de formelle termene for far og mor. De brukes i formelle sammenhenger og skriftlig kommunikasjon. I dagligtale er termene 爸爸 (bàba) for far og 妈妈 (māma) for mor mer vanlig brukt, som reflekterer en mer kjærlig og uformell tone. Foreldre anses som de primære autoritetsfigurene og er ansvarlige for å forsørge og utdanne sine barn.

Titler Basert på Søskens Rekkefølge

Titlene for søsken i kinesisk kultur er svært spesifikke, og de reflekterer ikke bare det direkte forholdet, men også rekkefølgen på fødsel og kjønn.

 1. 哥哥 (gēge): Storebror. Denne tittelen brukes av yngre søsken for å vise respekt til sin eldre bror. I mange familier forventes det at storebroren tar på seg flere ansvar og ofte fungerer som en rollemodell.
 2. 姐姐 (jiějie): Storesøster. Yngre søsken bruker denne termen for å henvende seg respektfullt til sin eldre søster. Storesøsteren hjelper ofte med huslige plikter og tar vare på de yngre søsknene.
 3. 弟弟 (dìdi): Lillebror. Denne tittelen brukes av eldre søsken når de refererer til sin yngre bror. Yngre brødre forventes ofte å lære av sine eldre søsken og gradvis ta på seg flere ansvar etter hvert som de blir eldre.
 4. 妹妹 (mèimei): Lillesøster. Eldre søsken bruker denne termen for sin yngre søster. På samme måte som yngre brødre, blir yngre søstre pleiet og veiledet av sine eldre søsken.

Utvidede Familietitler

For utvidede familiemedlemmer blir titlene mer detaljerte, og de indikerer det spesifikke forholdet og om de er fra den paternale eller maternelle siden av familien.

Tanter og Onkler

 1. 叔叔 (shūshu): Yngre bror til ens far. Denne tittelen reflekterer viktigheten av å anerkjenne den spesifikke posisjonen innen den paternale slektslinjen. Yngre onkler er ofte nærmere i alder til de eldre søsknene og spiller en vennlig og støttende rolle.
 2. 伯伯 (bóbo): Eldre bror til ens far. Differensieringen mellom yngre og eldre søsken i titler understreker respekten gitt basert på alder. Eldre onkler anses som autoritetsfigurer og behandles med høy grad av respekt.
 3. 姑姑 (gūgu): Søster til ens far. Denne termen indikerer forholdet på den paternale siden. Tanter på den paternale siden er involvert i familiesammenkomster og støtter deres brødres familier.
 4. 舅舅 (jiùjiu): Bror til ens mor. Den maternelle onkelens rolle blir ofte sett på som mer pleiende og støttende. Maternelle onkler er vanligvis veldig nær sine nieser og nevøer.
 5. 姨妈 (yímā): Søster til ens mor. Denne tittelen anerkjenner den maternelle tantens rolle i familien. Maternelle tanter spiller ofte en betydelig rolle i familiearrangementer og gir emosjonell støtte.

Søskenbarn

I kinesisk kultur har til og med søskenbarn spesifikke titler basert på deres forhold til individets foreldre og kjønn på søskenbarnet. For eksempel:

 1. 堂兄 (tángxiōng): Eldre mannlig søskenbarn på farsiden.
 2. 堂姐 (tángjiě): Eldre kvinnelig søskenbarn på farsiden.
 3. 表弟 (biǎodì): Yngre mannlig søskenbarn på morsiden.
 4. 表妹 (biǎomèi): Yngre kvinnelig søskenbarn på morsiden.

Svigerfamilie og Utvidet Familie

Titlene strekker seg til svigerfamilie og andre medlemmer av den utvidede familien, noe som reflekterer viktigheten av disse relasjonene innen familieenheten.

 1. 公公 (gōnggong): Svigerfar (manns far). Denne tittelen brukes av en kone for å vise respekt til sin manns far. Svigerfaren er en autoritetsfigur og blir ofte konsultert i store familiebeslutninger.
 2. 婆婆 (pópo): Svigermor (manns mor). Denne termen brukes av en kone for å henvende seg til sin manns mor. Svigermoren hjelper ofte med huslige plikter og barneoppdragelse.
 3. 岳父 (yuèfù): Svigerfar (kones far). En mann bruker denne termen for å vise respekt til sin kones far. Svigerfaren behandles med samme respekt som ens egen far.
 4. 岳母 (yuèmǔ): Svigermor (kones mor). Denne tittelen brukes av en mann for å henvende seg til sin kones mor. Svigermoren spiller en pleiende rolle og gir støtte til sin datters familie.
 5. 嫂子 (sǎozi): Storebrors kone. Denne termen viser den hierarkiske respekten innen familien. Storebrors kone er ofte involvert i familiesammenkomster og støtter sin manns familie.
 6. 弟媳 (dìxí): Lillebrors kone. Denne tittelen brukes for å henvende seg til kona til ens yngre bror. Lillebrors kone er integrert i familien og deltar i familieaktiviteter.
 7. 姐夫 (jiěfu): Storesøsters mann. Mannen til ens eldre søster. Storesøsters mann behandles med respekt og blir en del av familien.
 8. 妹夫 (mèifu): Lillesøsters mann. Mannen til ens yngre søster. Lillesøsters mann ønskes velkommen inn i familien og er involvert i familianliggender.

Kulturell Betydning og Idiomer

Den kinesiske familiestrukturen og titlene assosiert med den er dypt forankret i kulturelle verdier og idiomer som vektlegger respekt, plikt og harmoni innen familien.

Viktige Idiomer og Fraser

 1. 长幼有序 (zhǎng yòu yǒu xù): “Eldste og yngste har hver sin plass.” Dette idiomet understreker viktigheten av å respektere familierangordningen, hvor hvert medlem kjenner sin rolle og posisjon.
 2. 孝顺 (xiàoshùn): Barnlig pietet. Dette konseptet er sentralt i konfucianismen og kinesisk kultur, og representerer dyden av respekt og omsorg for sine foreldre og eldre.
 3. 家和万事兴 (jiā hé wàn shì xīng): “En harmonisk familie trives i alt.” Denne frasen understreker troen på at familieharmoni er avgjørende for suksess i alle aspekter av livet.
 4. 父母恩重如山 (fù mǔ ēn zhòng rú shān): “Foreldres nåde er tung som et fjell.” Dette idiomet fremhever den dype takknemligheten og respekten man skylder sine foreldre for deres ofre og omsorg.
 5. 四世同堂 (sì shì tóng táng): “Fire generasjoner under ett tak.” Dette uttrykket formidler idealet om at utvidede familier bor sammen i harmoni, og illustrerer viktigheten av familieenhet.
 6. 兄友弟恭 (xiōng yǒu dì gōng): “Brødre er vennlige, og yngre søsken er respektfulle.” Denne frasen fremhever de ideelle relasjonene mellom søsken, og vektlegger gjensidig respekt og støtte.
 7. 父慈子孝 (fù cí zǐ xiào): “Faderlig godhet og barnlig pietet.” Dette idiomet understreker viktigheten av en fars godhet og barnets plikt til å vise barnlig pietet.
 8. 母仪天下 (mǔ yí tiān xià): “En mors dyd påvirker hele verden.” Dette ordtaket reflekterer den høye respekten for en mors rolle i å forme samfunnets moralske stoff.
 9. 望子成龙 (wàng zǐ chéng lóng): “Håper ens sønn vil bli en drage.” Dette idiomet reflekterer foreldrenes ambisjon om at deres barn skal oppnå stor suksess.
 10. 望女成凤 (wàng nǚ chéng fèng): “Håper ens datter vil bli en føniks.” Dette uttrykket, likt det for sønner, uttrykker håpet om at døtre skal oppnå storhet.

Praktisk Bruk og Sosial Kontekst

Forståelse av disse titlene er essensielt for å navigere i sosiale interaksjoner i Kina, spesielt i formelle og familiære settinger. Å henvende seg til noen med riktig tittel viser respekt og bevissthet om sosiale normer, noe som er høyt verdsatt i kinesisk kultur. Når man møter noen for første gang, er det vanlig å spørre om deres familiemedlemmer for å forstå deres plass i familierangordningen og vise respekt.

Eksempelscenarier

 1. Besøke slektninger under kinesisk nyttår: Under kinesisk nyttår (春节, Chūn Jié) er det vanlig å besøke slektninger og henvende seg til dem med riktig familietittel. For eksempel, når man besøker en paternell onkel, ville man si, “伯伯,新年好!” (Bóbo, xīn nián hǎo!), som betyr “Onkel, godt nyttår!” Denne praksisen styrker familiære bånd og sikrer at respekt gis til hvert medlem i henhold til deres status og relasjon.
 2. Introduksjon av familiemedlemmer: Når man introduserer familiemedlemmer til venner eller kolleger, hjelper bruk av riktige titler til å avklare relasjoner og vise respekt. For eksempel, “这是我的哥哥,他叫李华” (Zhè shì wǒ de gēge, tā jiào Lǐ Huá), som betyr “Dette er min storebror, han heter Li Hua.”
 3. Forretningssammenheng: I profesjonelle settinger kan forståelse og bruk av passende titler forbedre relasjoner og lette jevnere interaksjoner. For eksempel, når en kollega nevner sin “嫂子” (sǎozi), er det forstått at de refererer til sin eldre brors kone. Å anerkjenne familierangordningen kan vise respekt og kulturell bevissthet, noe som blir verdsatt av kinesiske kolleger.

Ordliste

Kinesisk Pinyin Norsk Oversettelse
祖父 zǔfù Paternal bestefar
祖母 zǔmǔ Paternal bestemor
外公 wàigōng Maternal bestefar
外婆 wàipó Maternal bestemor
父亲 fùqīn Far
母亲 mǔqīn Mor
哥哥 gēge Storebror
姐姐 jiějie Storesøster
弟弟 dìdi Lillebror
妹妹 mèimei Lillesøster
叔叔 shūshu Yngre bror til ens far
伯伯 bóbo Eldre bror til ens far
姑姑 gūgu Søster til ens far
舅舅 jiùjiu Bror til ens mor
姨妈 yímā Søster til ens mor
公公 gōnggong Svigerfar (manns far)
婆婆 pópo Svigermor (manns mor)
岳父 yuèfù Svigerfar (kones far)
岳母 yuèmǔ Svigermor (kones mor)
嫂子 sǎozi Storebrors kone
弟媳 dìxí Lillebrors kone
姐夫 jiěfu Storesøsters mann
妹夫 mèifu Lillesøsters mann
堂兄 tángxiōng Eldre mannlig søskenbarn på farsiden
堂姐 tángjiě Eldre kvinnelig søskenbarn på farsiden
表弟 biǎodì Yngre mannlig søskenbarn på morsiden
表妹 biǎomèi Yngre kvinnelig søskenbarn på morsiden

Konklusjon

Den kinesiske familiestrukturen er et rikt vev av relasjoner, hver tittel bærer med seg dyp kulturell betydning og respekt. Ved å forstå disse titlene og deres riktige bruk, kan man bedre sette pris på verdiene og sosiale normene som understøtter det kinesiske samfunnet. Denne kunnskapen er uvurderlig for alle som ønsker å utdype sin forbindelse med kinesisk kultur og navigere familiære relasjoner med respekt og forståelse. Den kinesiske familien er ikke bare en sosial enhet, men også en refleksjon av bredere samfunnsverdier som hierarki, plikt og harmoni, noe som gjør den til en avgjørende del av kinesisk liv og kultur.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!