HVORDAN UTTRYKKER DU TID PÅ KINESISK?

Når du uttrykker tid på kinesisk, bruker du: “diǎn 点” og “fēn 分”:
timens nummer + 点 (diǎn – time)
tall + 分 (fēn – minutter).

Man følger prinsippet om å gå fra “den største tidsenheten, og deretter til den minste enheten”.
“Diǎn 点” betyr “klokka”, som indikerer en hel time. For eksempel :
5:00 → wǔ diǎn 五点
9:00 → jiǔ diǎn 九点
3:00 → sān diǎn 三点

Merk: Når du sier kl 2 på kinesisk, sier du “liǎng diǎn 两点”(liǎng diǎn)” i stedet for “èr diǎn 二点.”

Hvis tiden du skal si ikke er en “hel time”, bruker du “fēn 分” minutter.
Mønsteret er da
timens nummer + diǎn 点 (hele klokketimer) antall minutter + fēn 分 (minutter).
For eksempel:

4:30 → sì diǎn sān shí fēn 四点三十分
12:10 → shí èr diǎn shí fēn 十二点十分
2:05 → liǎng diǎn líng wǔ fēn 两点零五分

iStock 1206717340

Når du sier tall fra 11 til 19 på kinesisk, bruker du formelen “10+x”. X er tallet som er lagt til 10. For eksempel:
shí èr 十二 12
shí bā 十八 18
Tallene fra 21 til 29 følger et lignende mønster, “20+x”:
èr shí 二十 20 eller 2×10
èr shí sān 二十三 23 eller 2×10 + 3

Tall fra til 99 følger samme mønster:

sān shí 三十 tretti
sān shí èr 三十二 trettito
sì shí 四十 førti
sì shí èr 四十二 førtito osv.

MINUTTER STØRRE ENN ELLER MINDRE ENN 10

Når minuttene er større enn 10 eller nøyaktig 10 på klokken, må du lese opp tallet som representerer minuttet som du vanligvis gjør. For eksempel,

9:40 jiǔ diǎn sì shí 九点四十
Når minuttene er under 10 på klokken, kan du lese ut “null” – 零 (líng) før tallet som tilsvarer minuttet.
For eksempel 9:08. Du kan lese dette som 九点零八 (jiǔ diǎn líng bā) – som betyr “ni klokka null åtte”.
Alternativt kan du også sette ordet 分 (fēn) – som betyr “minutt” etter en hvilken som helst “time + minutter” struktur.

Hvis klokken er 9:20, kan du enten si
jiǔ diǎn èrshí 九点二十 eller jiǔ diǎn èrshí fēn 九点二十分
Hvis klokken er 9:02, kan du si
jiǔ diǎn líng wǔ 九点零二 eller jiǔ diǎn líng èr fēn 九点零二分
Når minuttene er i ett siffer, kan du også si minutter pluss fen.
Hvis klokken er 9:02, kan du si
jiǔ diǎn èr fēn 九点二分

iStock 1246011382

HVORDAN SIER DU "HALV" OG "KVARTER"?

For å si “halv” bruker vi 半 (bàn). For eksempel:

liù diǎn bàn 六点半 6:30.

For å indikere kvarter sier vi 一刻 (yí kè). For eksempel:
liù diǎn yí kè 六点一刻 6:15.

Husk at Man ikke sier “ti på” på kinesisk, heller ikke “kvart på”.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

ØNSKER DU Å LÆRE MER KINESISK?
Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle kinesiskklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!