Kinesisk forretningsordforråd: Hvordan å utvide din vokabular i den kinesiske markedet

Å lære kinesisk for forretningsformål blir stadig viktigere i dagens globaliserte økonomi. Kina har blitt en av verdens største økonomier, og landet spiller en stadig større rolle i internasjonal handel og investeringer. Å kunne kommunisere effektivt med kinesiske forretningspartnere kan gi en rekke fordeler, inkludert muligheter for karriereutvikling og personlig vekst. I denne artikkelen vil vi utforske hvorfor det er viktig å lære kinesisk for forretningsformål, samt gi noen nyttige tips og ressurser for å utvide ditt kinesiske ordforråd og forbedre dine forretningsforbindelser.

Hvorfor lære kinesisk forretningsvokabular?

Kina har blitt en økonomisk supermakt, og landets betydning i den globale økonomien fortsetter å vokse. Kinesiske selskaper ekspanderer internasjonalt, og mange utenlandske selskaper ser etter muligheter til å gjøre forretninger i Kina. Å kunne kommunisere effektivt med kinesiske forretningspartnere er derfor avgjørende for å lykkes i dagens globale marked.

Å lære kinesisk forretningsvokabular gir deg en rekke fordeler. For det første kan det hjelpe deg med å bygge tillit og etablere gode relasjoner med kinesiske forretningspartnere. Kinesere setter stor pris på innsatsen som blir lagt ned for å lære deres språk, og det kan være en viktig faktor i å bygge sterke forretningsforbindelser.

Videre kan det å kunne kommunisere på kinesisk gi deg en konkurransefordel i jobbsøking og karriereutvikling. Mange selskaper verdsetter ansatte som kan snakke kinesisk, spesielt hvis de har interesser eller planer om å utvide til Kina eller andre kinesisktalende markeder.

Grunnleggende kinesiske fraser for forretningsformål

Når du lærer kinesisk for forretningsformål, er det viktig å mestre noen grunnleggende fraser som vil være nyttige i ulike situasjoner. Her er noen vanlige fraser for hilsener, introduksjoner og small talk:

– 你好 (nǐ hǎo) – Hei
– 很高兴认识你 (hěn gāo xìng rèn shi nǐ) – Hyggelig å møte deg
– 请问,你是做什么工作的?(qǐng wèn, nǐ shì zuò shén me gōng zuò de?) – Unnskyld meg, hva jobber du med?
– 请问,你会说英语吗?(qǐng wèn, nǐ huì shuō yīng yǔ ma?) – Unnskyld meg, snakker du engelsk?
– 请问,你有什么业务需求?(qǐng wèn, nǐ yǒu shén me yè wù xū qiú?) – Unnskyld meg, hva er dine forretningsbehov?

Når du forhandler, gjør avtaler og lukker transaksjoner, er det også viktig å kunne noen essensielle fraser. Her er noen eksempler:

– 我们可以商量一下吗?(wǒ men kě yǐ shāng liang yī xià ma?) – Kan vi diskutere dette?
– 你能给我一个更好的价格吗?(nǐ néng gěi wǒ yī gè gèng hǎo de jià gé ma?) – Kan du gi meg en bedre pris?
– 我同意这个交易。(wǒ tóng yì zhè gè jiāo yì) – Jeg godtar denne avtalen.
– 请签字。(qǐng qiān zì) – Vennligst signer.

Når du lærer disse frasene, er det viktig å også fokusere på riktig uttale og tone. Kinesisk er et tonespråk, noe som betyr at tonen du bruker når du uttaler et ord kan endre betydningen. Øv deg på å lytte til og etterligne riktig tone for å unngå misforståelser.

Utvidelse av ditt kinesiske ordforråd for bedre forretningsforbindelser

For å kunne kommunisere effektivt med kinesiske forretningspartnere, er det viktig å utvide ditt kinesiske ordforråd. Her er noen strategier for å lære nye ord og fraser:

1. Bruk ressurser som apper, nettsteder og språkutvekslingsprogrammer. Det finnes mange nyttige ressurser tilgjengelig på nettet som kan hjelpe deg med å lære kinesisk forretningsvokabular. Noen populære apper inkluderer Duolingo, Memrise og HelloChinese. Du kan også bruke nettsteder som FluentU og ChinesePod for å lære kinesisk gjennom autentiske videoer og lydmateriale. Språkutvekslingsprogrammer som iTalki kan også være nyttige for å praktisere kinesisk med morsmålsbrukere.

2. Les kinesiske forretningsbøker og artikler. Å lese kinesiske forretningsbøker og artikler kan hjelpe deg med å utvide ditt ordforråd og forståelse av kinesisk forretningskultur. Du kan finne bøker på kinesisk eller oversettelser av populære forretningsbøker på ditt morsmål.

3. Se kinesiske filmer og TV-serier. Å se kinesiske filmer og TV-serier kan være en morsom måte å lære kinesisk på og samtidig utvide ditt ordforråd. Prøv å se filmer og serier med engelske undertekster først, og deretter gradvis gå over til kinesiske undertekster når du blir mer komfortabel med språket.

Når du lærer nye ord og fraser, er det viktig å øve og bruke dem i virkelige situasjoner. Prøv å bruke det du har lært i samtaler med kinesiske forretningspartnere eller i rollespill med andre studenter. Jo mer du praktiserer, desto bedre vil du bli.

Kinesisk forretningskultur og kommunikasjonsstil

For å kunne kommunisere effektivt med kinesiske forretningspartnere er det viktig å forstå den kinesiske forretningskulturen og kommunikasjonsstilen. Her er noen nøkkelforskjeller mellom Kina og Vesten:

1. Indirekte språk: Kinesisk kommunikasjon er ofte mer indirekte enn vestlig kommunikasjon. Kinesere kan bruke høflighetsfraser og unngå direkte konfrontasjon eller avvisning.

2. Nonverbale signaler: Nonverbale signaler spiller en viktig rolle i kinesisk kommunikasjon. Kinesere kan bruke ansiktsuttrykk, kroppsspråk og stillhet for å uttrykke seg eller formidle budskap.

3. Bygging av relasjoner: I kinesisk forretningskultur er det viktig å bygge sterke relasjoner og tillit før man inngår avtaler eller gjør forretninger. Dette kan innebære å delta på sosiale arrangementer, utveksle gaver eller tilbringe tid sammen utenfor arbeidsplassen.

For å tilpasse seg den kinesiske kommunikasjonsstilen, er det viktig å være oppmerksom på disse forskjellene og tilpasse din egen kommunikasjonsstil deretter. Prøv å være mer indirekte i din språkbruk, vær oppmerksom på nonverbale signaler og invester tid og innsats i å bygge relasjoner med kinesiske forretningspartnere.

Kinesiske forretningsuttrykk og uttrykk

Når du lærer kinesisk for forretningsformål, er det også viktig å lære vanlige forretningsuttrykk og uttrykk. Her er noen eksempler:

– 合作 (hé zuò) – Samarbeid
– 业务 (yè wù) – Forretning
– 市场 (shì chǎng) – Marked
– 销售 (xiāo shòu) – Salg
– 投资 (tóu zī) – Investering
– 会议 (huì yì) – Møte
– 合同 (hé tóng) – Kontrakt
– 质量 (zhì liàng) – Kvalitet
– 客户 (kè hù) – Kunde
– 市场调研 (shì chǎng diào yán) – Markedsundersøkelse

Når du bruker disse uttrykkene, er det viktig å bruke dem i riktig kontekst og være oppmerksom på riktig uttale og tone. Øv deg på å bruke dem i ulike situasjoner, for eksempel i rollespill eller i samtaler med kinesiske forretningspartnere.

Kinesiske tall og numeriske uttrykk i forretningsforbindelser

Kinesiske tall og numeriske uttrykk spiller en viktig rolle i forretningsforbindelser. Her er en oversikt over det kinesiske numeriske systemet og noen vanlige numeriske uttrykk:

– 一 (yī) – En
– 二 (èr) – To
– 三 (sān) – Tre
– 四 (sì) – Fire
– 五 (wǔ) – Fem
– 十 (shí) – Ti
– 百 (bǎi) – Hundre
– 千 (qiān) – Tusen
– 万 (wàn) – Titusen
– 亿 (yì) – Milliard

Når du bruker tall på kinesisk, er det viktig å være oppmerksom på riktig uttale og tone. For eksempel, tallet “4” (四 sì) har samme uttale som ordet for “død” (死 sǐ), så det er vanlig å unngå å bruke tallet “4” i forretningskontekst.

Kinesisk forretningsforhandling og presentasjonsteknikker

Kinesisk forretningsforhandling har sine egne unike stiler og taktikker. Her er noen tips for å lykkes med forhandlinger på kinesisk:

1. Vær tålmodig: Kinesiske forhandlinger kan være langvarige og involvere mange runder med diskusjoner og forhandlinger. Vær tålmodig og forbered deg på å bruke tid på å bygge relasjoner og forhandle.

2. Vær oppmerksom på ansikt: Ansikt er viktig i kinesisk kultur, og det kan være viktig å bevare ansiktet til den andre parten under forhandlinger. Unngå å kritisere eller avvise ideer direkte, og prøv å finne kompromisser som lar begge parter bevare ansikt.

3. Vær forberedt på å gi gaver: I kinesisk forretningskultur er det vanlig å gi gaver som en gest av respekt og takknemlighet. Vær forberedt på å gi gaver til dine kinesiske forretningspartnere, spesielt under viktige møter eller avtaler.

Når du holder presentasjoner på kinesisk, er det også viktig å være klar og tydelig i din kommunikasjon. Bruk visuelle hjelpemidler som PowerPoint-presentasjoner eller bilder for å støtte dine poeng, og vær oppmerksom på din uttale og tone.

Kinesisk forretningsnettverk og relasjonsbygging

I kinesisk forretningskultur er nettver k og relasjonsbygging svært viktig. Kinesiske forretningsfolk legger stor vekt på å bygge sterke og tillitsfulle relasjoner med sine forretningspartnere. Dette gjøres gjennom å delta på sosiale arrangementer, som middager og fester, hvor man kan bli kjent med hverandre på et mer personlig nivå. I tillegg er det vanlig å utveksle gaver som et tegn på respekt og takknemlighet. Et godt nettverk er avgjørende for å lykkes i kinesisk forretningsverden, da det gir tilgang til viktig informasjon og muligheter. Det er derfor viktig å investere tid og ressurser i å bygge sterke relasjoner med kinesiske forretningspartnere.

Hvis du er interessert i å lære kinesisk forretningsordforråd, kan du sjekke ut denne relaterte artikkelen om forretningskinesisk på LC Chinese School’s nettside. Artikkelen gir deg en oversikt over hvordan du kan lære kinesisk forretningsordforråd og gir deg nyttige ressurser og tips. Du kan finne artikkelen her. LC Chinese School tilbyr også andre kinesiske språkkurs og ressurser som kan hjelpe deg med å lære kinesisk.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!