Kinesiske forretningsfraser du bør kunne når du handler med Kina

Å lære kinesiske forretningsfraser er viktig for å kunne drive forretninger med Kina. Kina er en av verdens største økonomier, og det blir stadig mer vanlig å gjøre forretninger med kinesiske selskaper. Å kunne kommunisere på kinesisk kan være en stor fordel, da det viser respekt og interesse for den kinesiske kulturen. I tillegg kan det hjelpe til med å bygge sterke forretningsforbindelser og forståelse.

Hvorfor det er viktig å lære kinesiske fraser når man driver forretninger med Kina

Det er flere fordeler ved å kunne kinesiske fraser når man driver forretninger med Kina. For det første viser det respekt og interesse for den kinesiske kulturen, noe som kan bidra til å bygge sterke forretningsforbindelser. Videre kan det hjelpe til med å unngå misforståelser og feil i kommunikasjonen, da språket kan være komplekst og nyansert.

Et eksempel på hvordan det kan forbedre forretningsforholdene er når man skal inngå avtaler eller forhandle om priser. Å kunne uttrykke seg klart og tydelig på kinesisk kan bidra til å unngå misforståelser og sikre at begge parter er enige om vilkårene. I tillegg kan det hjelpe til med å bygge tillit og vise at man tar forretningene seriøst.

De viktigste kinesiske ordene du bør kunne

Det er flere viktige kinesiske ord og fraser som er nyttige å kunne i forretningskommunikasjon. Noen av de viktigste inkluderer:

1. 你好 (nǐ hǎo) – Hei
2. 谢谢 (xièxiè) – Takk
3. 对不起 (duìbùqǐ) – Unnskyld
4. 请问 (qǐngwèn) – Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe?
5. 请稍等 (qǐng shāo děng) – Vennligst vent litt

Disse frasene kan være nyttige i forskjellige situasjoner, for eksempel når man hilser på noen, takker noen eller ber om unnskyldning.

Hvordan lære kinesisk forretningskommunikasjon

Det er flere tips og ressurser som kan hjelpe deg med å lære kinesiske fraser for forretningskommunikasjon. For det første kan du ta kurs eller leie en privatlærer som kan hjelpe deg med å lære språket. Det finnes også mange online ressurser, som apper og nettsider, som tilbyr kinesiskundervisning.

Det er også viktig å praktisere og fordype seg i språket. Dette kan gjøres ved å lytte til kinesiske podcaster eller se på kinesiske filmer og TV-serier med undertekster. Å reise til Kina eller delta på språkskoler i Kina kan også være en god måte å lære språket på.

Presentere deg selv på kinesisk

Når man presenterer seg selv på kinesisk i en forretningssetting, er det viktig å være oppmerksom på kulturelle nyanser. For eksempel er det vanlig å presentere seg med fullt navn og yrkestittel. Det er også vanlig å uttrykke takknemlighet og respekt når man presenterer seg selv.

Et eksempel på hvordan man kan presentere seg selv på kinesisk er: “大家好,我叫张明,是一家国际公司的销售经理。很高兴认识大家” (Dàjiā hǎo, wǒ jiào Zhāng Míng, shì yījiā guójì gōngsī de xiāoshòu jīnglǐ. Hěn gāoxìng rènshí dàjiā) – Hei alle sammen, jeg heter Zhang Ming og er salgssjef i et internasjonalt selskap. Det er hyggelig å møte dere alle sammen.

Forhandle på kinesisk

Når man forhandler på kinesisk, er det viktig å være tålmodig og respektfull. Det kan også være nyttig å bruke noen vanlige forhandlingsfraser, som for eksempel:

1. 这个价格太高了 (Zhège jiàgé tài gāole) – Denne prisen er for høy
2. 我们能不能再商量一下 (Wǒmen néng bùnéng zài shāngliáng yīxià) – Kan vi diskutere dette litt mer?
3. 我们能不能给个折扣 (Wǒmen néng bùnéng gěi gè zhékòu) – Kan vi få en rabatt?

Disse frasene kan hjelpe til med å uttrykke dine ønsker og behov under forhandlingen.

Håndtere konflikter på kinesisk

Når man håndterer konflikter i en kinesisk forretningssetting, er det viktig å være diplomatisk og respektfull. Det kan være nyttig å bruke noen vanlige fraser for å håndtere konflikter, som for eksempel:

1. 我们可以找一个解决方案吗 (Wǒmen kěyǐ zhǎo yīgè jiějué fāng’àn ma) – Kan vi finne en løsning?
2. 我们可以再商量一下吗 (Wǒmen kěyǐ zài shāngliáng yīxià ma) – Kan vi diskutere dette litt mer?
3. 我们可以请一个中介来帮助我们解决问题吗 (Wǒmen kěyǐ qǐng yīgè zhōngjiè lái bāngzhù wǒmen jiějué wèntí ma) – Kan vi få hjelp av en tredjepart til å løse problemet?

Disse frasene kan hjelpe til med å håndtere konflikter på en diplomatisk måte.

Inngå avtaler på kinesisk

Når man inngår avtaler på kinesisk, er det viktig å være tydelig og presis. Det kan være nyttig å bruke noen vanlige fraser og uttrykk for å inngå avtaler, som for eksempel:

1. 我们同意这个合作协议 (Wǒmen tóngyì zhège hézuò xiéyì) – Vi er enige om denne samarbeidsavtalen
2. 我们可以签署合同吗 (Wǒmen kěyǐ qiānshǔ hétóng ma) – Kan vi signere kontrakten?
3. 我们同意这个价格 (Wǒmen tóngyì zhège jiàgé) – Vi er enige om denne prisen

Disse frasene kan hjelpe til med å inngå avtaler på en klar og tydelig måte.

Forstå kinesisk forretningskultur og etikette

Det er viktig å forstå den kinesiske forretningskulturen og etiketten når man driver forretninger med Kina. For eksempel er det vanlig å uttrykke respekt og høflighet, samt å være tålmodig og diplomatisk i kommunikasjonen.

Det er også viktig å være oppmerksom på kulturelle forskjeller, som for eksempel betydningen av ansikt og hierarki i den kinesiske kulturen. Å vise respekt for eldre eller høyere rangerte personer kan være avgjørende for å bygge sterke forretningsforbindelser.

Oppsummering: De viktigste kinesiske forretningsfrasene du bør kunne

For å oppsummere er det flere viktige kinesiske forretningsfraser som kan være nyttige å kunne. Dette inkluderer fraser for å presentere seg selv, forhandle, håndtere konflikter og inngå avtaler.

Det er viktig å fortsette å lære og øve på kinesisk forretningskommunikasjon for å kunne bygge sterke forretningsforbindelser og forståelse med kinesiske selskaper. Ved å lære språket og vise interesse for den kinesiske kulturen, kan man legge grunnlaget for vellykkede forretninger med Kina.

Forretningsfraser på kinesisk er en viktig ferdighet for å lykkes i det kinesiske forretningsmiljøet. Men før du kan begynne å lære disse frasene, er det viktig å ha en solid forståelse av grunnleggende kinesisk. Hvis du er nybegynner og ønsker å lære de første 6 leksjonene i kinesisk, kan du sjekke ut denne artikkelen: Nybegynnerguide til kinesisk – De første 6 leksjonene du bør lære. Denne artikkelen vil gi deg en god start på din kinesiske språkreise.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!