Kinesisk på arbeidsplassen: 35 nøkkeluttrykk

Å lære kinesisk språk har blitt stadig viktigere i arbeidslivet, spesielt med tanke på Kinas økende betydning i den globale økonomien. Dette blogginnlegget tar sikte på å utforske hvorfor det er viktig å lære kinesisk i arbeidslivet, og gir nyttige ressurser og tips for å hjelpe deg med å lære språket.

Sammendrag

  • Kinesisk språk er stadig mer relevant på arbeidsplassen
  • Å lære kinesisk kan gi en konkurransefordel i arbeidsmarkedet
  • Nyttige fraser inkluderer hilsener, presentasjoner og spørsmål om arbeid
  • Høflighetsuttrykk er viktig i kinesisk kultur og kan påvirke forretningsforhandlinger
  • Kinesisk forretningskultur kan være annerledes enn vestlig kultur, og det er viktig å forstå disse forskjellene.

 

Viktigheten av å lære kinesisk for arbeidsplassen

Kina har blitt en av verdens største økonomier, og landets innflytelse i den globale økonomien fortsetter å vokse. Å ha kunnskap om kinesisk språk og kultur kan være svært verdifullt for enkeltpersoner og selskaper som ønsker å utvide sin virksomhet til Kina eller samarbeide med kinesiske partnere. Å kunne kommunisere på kinesisk kan bidra til å bygge tillit og styrke forretningsforbindelser, og det kan også gi en konkurransefordel i jobbsøkingen.

Nyttige kinesiske fraser for kommunikasjon med kolleger

For å kunne kommunisere effektivt med kinesiske kolleger er det nyttig å lære noen vanlige kinesiske fraser for arbeidsplassen. Her er noen eksempler:

– “你好” (nǐ hǎo) betyr “hei” på kinesisk, og det er en vanlig hilsen som kan brukes når du møter kolleger eller kunder.
– “谢谢” (xiè xiè) betyr “takk” på kinesisk, og det er viktig å uttrykke takknemlighet i kinesisk arbeidskultur.
– “请问” (qǐng wèn) betyr “unnskyld meg” på kinesisk, og det kan brukes når du trenger å stille et spørsmål eller be om hjelp.

Høflighetsuttrykk i kinesisk kultur

Høflighet er svært viktig i kinesisk kultur, og det er viktig å være oppmerksom på riktig bruk av høflighetsuttrykk når du kommuniserer med kinesiske kolleger. Her er noen vanlige høflighetsuttrykk på kinesisk:

– “不好意思” (bù hǎo yì si) betyr “unnskyld” på kinesisk, og det kan brukes når du gjør en feil eller forstyrrer noen.
– “请” (qǐng) betyr “vær så snill” på kinesisk, og det kan brukes når du ber om noe eller ber noen om å gjøre noe.
– “对不起” (duì bù qǐ) betyr “beklager” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å uttrykke anger eller be om unnskyldning.

Kinesisk for forretningsforhandlinger

Å ha kunnskap om kinesisk språk og kultur kan være svært nyttig i forretningsforhandlinger med kinesiske partnere. Her er noen vanlige kinesiske fraser og uttrykk som brukes i forhandlinger:

– “我们可以商量一下吗?” (wǒ men kě yǐ shāng liang yī xià ma?) betyr “kan vi diskutere det?” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å forhandle om noe.
– “这个价格太高了” (zhè gè jià gé tài gāo le) betyr “denne prisen er for høy” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å forhandle om priser.
– “我们可以达成一项协议吗?” (wǒ men kě yǐ dá chéng yī xiàng xié yì ma?) betyr “kan vi komme til en avtale?” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å oppnå enighet i forhandlinger.

Kinesisk for presentasjoner og møter

abcdhe 607

Klar kommunikasjon er avgjørende i presentasjoner og møter, og å kunne uttrykke deg på kinesisk kan være svært nyttig i slike situasjoner. Her er noen vanlige kinesiske fraser og uttrykk som brukes i presentasjoner og møter:

– “让我来介绍一下” (ràng wǒ lái jiè shào yī xià) betyr “la meg introdusere” på kinesisk, og det kan brukes når du skal presentere deg selv eller presentere noe.
– “请问你有什么问题吗?” (qǐng wèn nǐ yǒu shén me wèn tí ma?) betyr “har du noen spørsmål?” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å oppmuntre til deltakelse i møter.
– “我同意你的观点” (wǒ tóng yì nǐ de guān diǎn) betyr “jeg er enig med deg” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å uttrykke enighet i diskusjoner.

Kulturelle forskjeller i kinesisk kommunikasjon

Det er viktige kulturelle forskjeller i kommunikasjonsstil mellom Kina og Vesten, og det er viktig å være oppmerksom på disse forskjellene i arbeidslivet. For eksempel er det vanlig å være mer indirekte i kinesisk kommunikasjon, og det er viktig å være oppmerksom på ansiktshensyn og hierarkiske strukturer. Å lære om kinesisk kultur kan hjelpe deg med å navigere disse forskjellene og bygge sterke forretningsforbindelser.

Kinesisk for å bygge relasjoner med kinesiske forretningspartnere

Å bygge sterke relasjoner er svært viktig i kinesisk forretningskultur, og å kunne uttrykke deg på kinesisk kan hjelpe deg med å bygge tillit og styrke forbindelsene dine med kinesiske forretningspartnere. Her er noen vanlige kinesiske fraser og uttrykk som brukes til å bygge relasjoner:

– “很高兴认识你” (hěn gāo xìng rèn shi nǐ) betyr “hyggelig å møte deg” på kinesisk, og det kan brukes når du møter noen for første gang.
– “请问你有空吗?” (qǐng wèn nǐ yǒu kòng ma?) betyr “er du ledig?” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å invitere noen til å møtes eller spise sammen.
– “我们可以合作吗?” (wǒ men kě yǐ hé zuò ma?) betyr “kan vi samarbeide?” på kinesisk, og det kan brukes når du ønsker å foreslå et samarbeid.

Forståelse av kinesisk arbeidskultur

Det er viktige forskjeller mellom kinesisk og vestlig arbeidskultur, og det er viktig å forstå disse forskjellene for å lykkes i arbeidslivet i Kina. For eksempel er hierarkiske strukturer og respekt for autoritet viktig i kinesisk arbeidskultur. Å lære vanlige kinesiske fraser og uttrykk som brukes i arbeidslivet kan hjelpe deg med å tilpasse deg til den kinesiske arbeidskulturen.

Tips for å lære kinesisk på arbeidsplassen

Å lære et nytt språk kan være en utfordring, men det er noen praktiske tips som kan hjelpe deg med å lære kinesisk på arbeidsplassen. Her er noen tips:

– Praktiser kinesisk så mye som mulig ved å snakke med kinesiske kolleger eller ta del i språkutvekslingsprogrammer.
– Bruk digitale ressurser som språkapper, lydbøker og online kurs for å lære kinesisk på egenhånd.
– Delta i kinesiske kulturopplevelser eller arrangementer for å få en dypere forståelse av kinesisk språk og kultur.

Konklusjon

Å lære kinesisk språk kan være svært verdifullt i arbeidslivet, spesielt med tanke på Kinas økende betydning i den globale økonomien. Ved å lære vanlige kinesiske fraser og uttrykk, samt å forstå kinesisk kultur og arbeidskultur, kan du styrke dine forretningsforbindelser og oppnå suksess i arbeidslivet. Fortsett å lære og utforske det kinesiske språket, og du vil oppdage mange spennende muligheter i arbeidslivet.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!