Kinesisk Vokabular for Arbeid og Karriere: En Nyttig Ressurs for Å Utvide Dine Språkkunnskaper

Å lære kinesisk vokabular for arbeid og karriere er viktig i dagens globaliserte verden. Kina har blitt en økonomisk supermakt, og landets innflytelse i verdensøkonomien fortsetter å vokse. Å kunne kommunisere på kinesisk åpner dører for karrieremuligheter og forretningsforbindelser som ellers ville være utilgjengelige. I denne artikkelen vil vi utforske hvorfor det er viktig å lære kinesisk for arbeid og karriere, samt gi en oversikt over grunnleggende kinesisk vokabular som er relevant for ulike bransjer og arbeidsområder.

Sammendrag

  • Kinesisk vokabular er viktig for arbeid og karriere
  • Det kan gi deg en fordel i jobbsøking og forretningsforhandlinger
  • Grunnleggende kinesisk vokabular inkluderer tall, dager og måneder
  • Kinesiske uttrykk og fraser for jobbintervjuer kan hjelpe deg å imponere arbeidsgivere
  • Kinesisk forretningskultur er viktig å forstå for å lykkes i forretningsforhandlinger

Hvorfor er det viktig å lære kinesisk for arbeid og karriere?

Kina har blitt en av verdens største økonomier, og landets innflytelse i den globale økonomien fortsetter å vokse. Mange multinasjonale selskaper har etablert seg i Kina eller har tette forretningsforbindelser med kinesiske selskaper. Å kunne kommunisere på kinesisk gir deg en betydelig fordel når det gjelder å bygge relasjoner med kinesiske kolleger og klienter. Det viser også respekt for den kinesiske kulturen og vilje til å investere tid og krefter i å forstå den.

Å lære kinesisk kan også åpne dører for karrieremuligheter i Kina eller med selskaper som har sterke bånd til Kina. Mange selskaper verdsetter ansatte som kan snakke kinesisk, da det gjør det lettere å drive forretninger i Kina og samarbeide med kinesiske partnere. Å ha kinesisk språkkompetanse kan også gi deg en fordel i jobbsøknadsprosessen, da det viser at du har evnen til å tilpasse deg og trives i en internasjonal arbeidsmiljø.

Grunnleggende kinesisk vokabular for arbeid og karriere

Når det gjelder arbeid og karriere, er det flere vanlige ord og uttrykk som er nyttige å kunne på kinesisk. For det første er det viktig å kunne uttrykke jobbtitler og bransjer. For eksempel kan du lære ord som “sjef” (老板 – lǎobǎn), “ansatt” (员工 – yuángōng), “ingeniør” (工程师 – gōngchéngshī) og “markedsfører” (市场营销人员 – shìchǎng yíngxiāo rényuán).

Det er også viktig å forstå den kinesiske arbeidskulturen og uttrykkene som brukes i arbeidslivet. For eksempel kan du lære uttrykk som “teamarbeid” (团队合作 – tuánduì hézuò), “møte” (会议 – huìyì), “rapport” (报告 – bàogào) og “prosjekt” (项目 – xiàngmù). Å kunne bruke disse uttrykkene riktig vil hjelpe deg med å kommunisere effektivt med kinesiske kolleger og forstå arbeidsoppgavene dine bedre.

Kinesiske uttrykk og fraser for jobbintervjuer

 

Kinesiske uttrykk og fraser for jobbintervjuer Betydning
你的优势是什么?Nǐ de yōushì shì shénme? Hva er dine styrker?
你的弱点是什么?Nǐ de ruòdiǎn shì shénme? Hva er dine svakheter?
你为什么适合这个职位?Nǐ wèishénme shìhé zhège zhíwèi? Hvorfor passer du til denne stillingen?
你的工作经验是什么?Nǐ de gōngzuò jīngyàn shì shénme? Hva er din arbeidserfaring?
你的学历是什么?Nǐ de xuélì shì shénme? Hva er din utdannelse?
你的职业目标是什么?Nǐ de zhíyè mùbiāo shì shénme? Hva er dine karrieremål?
你的工作方式是什么?Nǐ de gōngzuò fāngshì shì shénme? Hvordan jobber du?
你的团队合作能力如何?Nǐ de tuánduì hézuò nénglì rúhé? Hvordan er dine samarbeidsevner?
你的沟通能力如何?Nǐ de gōutōng nénglì rúhé? Hvordan er dine kommunikasjonsevner?
你的解决问题能力如何?Nǐ de jiějué wèntí nénglì rúhé? Hvordan er dine problemløsningsferdigheter?

Når du søker jobb i Kina eller med kinesiske selskaper, er det nyttig å kunne uttrykke deg på kinesisk under jobbintervjuet. Du kan begynne med å introdusere deg selv ved å si “你好,我叫[Navnet ditt]” (Nǐ hǎo, wǒ jiào [Navnet ditt]), som betyr “Hei, jeg heter [Navnet ditt]”. Du kan også si “很高兴认识你” (Hěn gāoxìng rènshí nǐ), som betyr “Hyggelig å møte deg”.

Under intervjuet kan du bli spurt om din erfaring og dine ferdigheter. Du kan svare på spørsmål som “你有什么工作经验吗?” (Nǐ yǒu shénme gōngzuò jīngyàn ma?), som betyr “Har du noen arbeidserfaring?” eller “你擅长什么?” (Nǐ shàncháng shénme?), som betyr “Hva er du flink til?”. Du kan svare på disse spørsmålene ved å beskrive din erfaring og ferdigheter på en tydelig og overbevisende måte.

Du kan også uttrykke interesse for jobben ved å si “我对这个职位很感兴趣。” (Wǒ duì zhège zhíwèi hěn gǎn xìngqù.), som betyr “Jeg er veldig interessert i denne stillingen”. Det er også viktig å takke intervjueren for muligheten ved å si “谢谢您的时间” (Xièxiè nín de shíjiān), som betyr “Takk for tiden din”.

Kinesisk for forretningsforhandlinger og presentasjoner

Når det gjelder forretningsforhandlinger og presentasjoner, er det nyttig å kunne uttrykke seg på kinesisk for å bygge sterke forretningsforbindelser og oppnå suksess i Kina. Du kan begynne med å lære uttrykk som “谈判” (Tánpàn), som betyr “forhandlinger”, “合作” (Hézuò), som betyr “samarbeid”, og “签约” (Qiānyuē), som betyr “signere kontrakt”.

Når du skal presentere, kan du bruke uttrykk som “首先” (Shǒuxiān), som betyr “først og fremst”, “其次” (Qícì), som betyr “for det andre”, og “最后” (Zuìhòu), som betyr “til slutt”. Du kan også bruke uttrykk som “我想分享一些数据” (Wǒ xiǎng fēnxiǎng yīxiē shùjù), som betyr “Jeg vil dele noen data”, og “让我们来看一下图表” (Ràng wǒmen lái kàn yīxià túbiǎo), som betyr “La oss se på diagrammet”.

For å bygge sterke forretningsforbindelser, kan du bruke uttrykk som “我们期待与您合作” (Wǒmen qīdài yǔ nín hézuò), som betyr “Vi ser frem til å samarbeide med deg”, og “我们希望能够建立长期合作关系” (Wǒmen xīwàng nénggòu jiànlì chángqī hézuò guānxì), som betyr “Vi håper å kunne etablere et langsiktig samarbeidsforhold”.

Kinesisk for markedsføring og reklame

Når det gjelder markedsføring og reklame i Kina, er det viktig å kunne uttrykke seg på kinesisk for å nå målgruppen effektivt. Du kan begynne med å lære uttrykk som “市场调研” (Shìchǎng diàoyán), som betyr “markedsundersøkelse”, “品牌推广” (Pǐnpái tuīguǎng), som betyr “branding”, og “广告活动” (Guǎnggào huódòng), som betyr “reklamekampanje”.

Når du skal lage en reklamekampanje, kan du bruke uttrykk som “吸引注意力” (Xīyǐn zhùyìlì), som betyr “å tiltrekke oppmerksomhet”, “创造需求” (Chuàngzào xūqiú), som betyr “å skape etterspørsel”, og “提高销售量” (Tígāo xiāoshòuliàng), som betyr “å øke salget”.

For å gjøre markedsundersøkelser, kan du bruke uttrykk som “调查问卷” (Diàochá wènjuàn), som betyr “spørreskjema”, “目标受众” (Mùbiāo shòuzhòng), som betyr “målgruppe”, og “竞争对手” (Jìngzhēng duìshǒu), som betyr “konkurrenter”.

Kinesisk for ledelse og teamarbeid

Når det gjelder ledelse og teamarbeid, er det nyttig å kunne uttrykke seg på kinesisk for å bygge sterke relasjoner med kolleger og effektivt lede et team. Du kan begynne med å lære uttrykk som “领导” (Lǐngdǎo), som betyr “leder”, “团队” (Tuánduì), som betyr “team”, og “反馈” (Fǎnkuì), som betyr “tilbakemelding”.

Når du gir tilbakemelding til kolleger, kan du bruke uttrykk som “你做得很好” (Nǐ zuò dé hěn hǎo), som betyr “Du gjør det bra”, “我欣赏你的工作态度” (Wǒ xīnshǎng nǐ de gōngzuò tàidù), som betyr “Jeg setter pris på arbeidsinnstillingen din”, og “你有什么建议?” (Nǐ yǒu shénme jiànyì?), som betyr “Har du noen forslag?”.

For å bygge sterke relasjoner med kolleger, kan du bruke uttrykk som “我们应该互相支持” (Wǒmen yīnggāi hùxiāng zhīchí), som betyr “Vi bør støtte hverandre”, og “让我们一起努力达到目标” (Ràng wǒmen yīqǐ nǔlì dádào mùbiāo), som betyr “La oss jobbe sammen for å nå målene”.

Kinesisk for tekniske og IT-bransjen

For de som jobber innen teknologi og IT-bransjen, er det nyttig å kunne uttrykke seg på kinesisk for å kommunisere effektivt med kinesiske kolleger og forstå teknisk vokabular. Du kan begynne med å lære uttrykk som “软件开发” (Ruǎnjiàn kāifā), som betyr “programvareutvikling”, “工程师” (Gōngchéngshī), som betyr “ingeniør”, og “数据分析” (Shùjù fēnxī), som betyr “dataanalyse”.

Når du jobber med tekniske prosjekter, kan du bruke uttrykk som “项目管理” (Xiàngmù guǎnlǐ), som betyr “prosjektledelse”, “编码” (Biānmǎ), som betyr “koding”, og “测试” (Cèshì), som betyr “testing”.

For å kommunisere med kinesiske kolleger, kan du bruke uttrykk som “请解释一下这个技术术语” (Qǐng jiěshì yīxià zhège jìshù shùyǔ), som betyr “Kan du forklare denne tekniske termen?”, og “我有一个问题,你能帮我解决吗?” (Wǒ yǒu yīgè wèntí, nǐ néng bāng wǒ jiějué ma?), som betyr “Jeg har et spørsmål, kan du hjelpe meg?”.

Kinesisk for helsevesenet og farmasøytisk industri

For de som jobber innen helsevesenet og farmasøytisk industri, er det viktig å kunne uttrykke seg på kinesisk for å kommunisere effektivt med pasienter og kolleger. Du kan begynne med å lære noen grunnleggende fraser og uttrykk på kinesisk, som å spørre om pasientens symptomer, gi instruksjoner om medisinering og forklare medisinske prosedyrer. Å kunne snakke kinesisk vil også være nyttig når du samarbeider med kinesiske kolleger eller jobber med kinesiske leverandører i den farmasøytiske industrien. I tillegg kan kunnskap om kinesisk kultur og tradisjoner bidra til å bygge tillit og forståelse mellom helsepersonell og pasienter fra kinesiske samfunn. Derfor er det en god investering å lære kinesisk for de som jobber innen helsevesenet og farmasøytisk industri.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!