Utforsk verden av moderne teknologi med disse 10 kinesiske ordene

Moderne teknologi har hatt en enorm innvirkning på samfunnet vårt. Fra smarttelefoner til kunstig intelligens, har teknologiske fremskritt forandret måten vi kommuniserer, jobber og lever på. I dagens globaliserte verden er det viktig å forstå terminologien som brukes i teknologiindustrien, spesielt når det gjelder kinesiske uttrykk. Kina er en av verdens største markeder for teknologi, og forståelse av kinesiske termer kan være avgjørende for suksess i denne bransjen.

Sammendrag

  • Moderne teknologi og kinesiske ord er viktig å lære for å forstå teknologiens utvikling.
  • Fremtidsrettede teknologier som AI, blockchain og VR har alle kinesiske navn.
  • 5G-teknologi på kinesisk kalles 5G技术Jìshù og er viktig for fremtidens kommunikasjon.
  • Kunstig intelligens har flere kinesiske uttrykk, inkludert 人工智能Réngōng zhìnéng og 智能化Zhìnéng huà.
  • Blockchain-teknologi på kinesisk kalles 区块链技术区块链技术 og er viktig for sikkerhet og transaksjoner.
  • Virtuell og utvidet virkelighet har kinesiske navn som 虚拟现实Xūnǐ xiànshí og 增强现实Zēngqiáng xiànshí.
  • Smarte hjem og IoT-enheter kalles 智能家居Zhìnéng jiājū og 物联网设备Wù liánwǎng shèbèi på kinesisk.
  • E-handel og digitale betalinger har kinesiske uttrykk som 电子商务Diànzǐ shāngwù og 数字支付Shùzì zhīfù.
  • Cybersikkerhet og personvern har kinesiske uttrykk som 网络安全Wǎngluò ānquán og 个人隐私Gèrén yǐnsī.
  • Lær kinesiske teknologibegreper for å forstå teknologiens utvikling og kommunisere bedre med kinesiske kolleger og samarbeidspartnere.

Fremtidsrettede teknologier og deres kinesiske navn

Det er flere banebrytende teknologier som har potensial til å forme fremtiden. Disse inkluderer ting som 5G-teknologi, kunstig intelligens, blockchain, virtuell og utvidet virkelighet, smarte hjem og IoT-enheter, e-handel og digitale betalingssystemer, samt cybersikkerhet og personvern. Hver av disse teknologiene har også sine egne kinesiske navn som brukes i Kina.

For eksempel er 5G-teknologi en av de mest spennende fremtidsrettede teknologiene. Det er den femte generasjonen av mobilnettverksteknologi som gir raskere hastigheter, lavere latenstid og større kapasitet enn tidligere generasjoner. På kinesisk kalles 5G “5G技术” (wǔ G jìshù), hvor “5G” refererer til den femte generasjonen og “技术” (jìshù) betyr teknologi. Dette er et viktig begrep å forstå fordi Kina er en av de ledende aktørene innen 5G-utvikling og implementering.

5G-teknologi og dens betydning på kinesisk

5G-teknologi har potensial til å revolusjonere måten vi kommuniserer og bruker teknologi på. Den gir raskere nedlastingshastigheter, lavere latenstid og større kapasitet, noe som åpner for nye muligheter innen tingenes internett (IoT), kunstig intelligens, selvkjørende biler og mer. På kinesisk er 5G-teknologi kjent som “5G技术” (wǔ G jìshù), hvor “5G” refererer til den femte generasjonen og “技术” (jìshù) betyr teknologi.

Den kinesiske betegnelsen for 5G-teknologi er viktig å forstå fordi Kina er en av de ledende aktørene innen 5G-utvikling og implementering. Kina har investert tungt i 5G-infrastruktur og har som mål å være en global leder innen denne teknologien. Forståelse av kinesiske termer knyttet til 5G-teknologi kan være avgjørende for å navigere i det kinesiske markedet og samarbeide med kinesiske selskaper.

Kunstig intelligens og kinesiske uttrykk som brukes

 

Kunstig intelligens og kinesiske uttrykk som brukes Betydning
Maskinlæring En gren av kunstig intelligens som gir datamaskiner muligheten til å lære uten å bli programmert eksplicit.
Neurale nettverk En type maskinlæringsalgoritme som er inspirert av strukturen og funksjonen til hjernen.
Dyp læring En type maskinlæring som bruker nevrale nettverk med flere lag for å lære komplekse mønstre i data.
Konvolusjonelt nevralt nettverk En type nevralt nettverk som er spesielt egnet for bilde- og lydbehandling.
Rekurrent nevralt nettverk En type nevralt nettverk som er spesielt egnet for sekvensielle data, som tekst og tale.
Natursspråkbehandling En gren av kunstig intelligens som fokuserer på å forstå og generere menneskelig språk.
Maskinoversettelse En type natursspråkbehandling som oversetter tekst fra ett språk til et annet ved hjelp av datamaskiner.
Chatbot En type programvare som bruker kunstig intelligens til å simulere en samtale med en menneskelig bruker.

Kunstig intelligens (AI) er en annen banebrytende teknologi som har potensial til å forandre måten vi lever og jobber på. AI refererer til datamaskiners evne til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, for eksempel talegjenkjenning, bildegjenkjenning og naturlig språkbehandling. På kinesisk er kunstig intelligens kjent som “人工智能” (réngōng zhìnéng), hvor “人工” (réngōng) betyr kunstig og “智能” (zhìnéng) betyr intelligens.

Kina er et av de ledende landene innen kunstig intelligens, og kinesiske selskaper som Baidu, Alibaba og Tencent har gjort betydelige fremskritt innen dette feltet. Forståelse av kinesiske uttrykk knyttet til kunstig intelligens er viktig for å kunne samarbeide med kinesiske selskaper og forstå den kinesiske AI-industrien.

Blockchain-teknologi og kinesiske termer du bør kjenne til

Blockchain-teknologi er en desentralisert og sikker måte å lagre og overføre data på. Den brukes ofte i kryptokurrency som Bitcoin, men har også potensial til å revolusjonere andre bransjer som finans, helsevesen og logistikk. På kinesisk er blockchain-teknologi kjent som “区块链技术” (qūkuài liàn jìshù), hvor “区块链” (qūkuài liàn) betyr blockchain og “技术” (jìshù) betyr teknologi.

Kina har vist stor interesse for blockchain-teknologi og har investert betydelige ressurser i forskning og utvikling av denne teknologien. Kinesiske selskaper som Ant Group og Tencent har utviklet egne blockchain-plattformer og har implementert blockchain-løsninger i ulike bransjer. Forståelse av kinesiske termer knyttet til blockchain-teknologi er viktig for å kunne samarbeide med kinesiske selskaper og forstå den kinesiske blockchain-industrien.

Virtuell og utvidet virkelighet på kinesisk

Virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) er teknologier som skaper en simulert eller forsterket opplevelse av virkeligheten. VR bruker vanligvis en hodesett for å transportere brukeren til en virtuell verden, mens AR legger digitale elementer til den virkelige verden. På kinesisk er virtuell virkelighet kjent som “虚拟现实” (xūnǐ xiànshí), hvor “虚拟” (xūnǐ) betyr virtuell og “现实” (xiànshí) betyr virkelighet. Utvidet virkelighet er kjent som “增强现实” (zēngqiáng xiànshí), hvor “增强” (zēngqiáng) betyr forsterket eller utvidet.

VR og AR har mange bruksområder, inkludert spill, opplæring, design og markedsføring. Kina har også vist stor interesse for disse teknologiene og har investert betydelige ressurser i utviklingen av VR- og AR-industrien. Forståelse av kinesiske uttrykk knyttet til VR og AR er viktig for å kunne samarbeide med kinesiske selskaper og forstå den kinesiske VR- og AR-industrien.

Kinesiske ord for smarte hjem og IoT-enheter

Smarte hjem og IoT-enheter er en annen viktig teknologitrend. Smarte hjem refererer til hjem som er utstyrt med enheter som kan kobles til internett og styres eksternt, for eksempel termostater, lyspærer og sikkerhetskameraer. IoT-enheter (tingenes internett) refererer til enheter som er koblet til internett og kan kommunisere med hverandre, for eksempel smarte høyttalere, smarte klokker og smarte kjøleskap. På kinesisk er smarte hjem kjent som “智能家居” (zhìnéng jiājū), hvor “智能” (zhìnéng) betyr smart og “家居” (jiājū) betyr hjem. IoT-enheter er kjent som “物联网设备” (wùliánwǎng shèbèi), hvor “物联网” (wùliánwǎng) betyr tingenes internett og “设备” (shèbèi) betyr enhet.

Kina er et av de største markedene for smarte hjem og IoT-enheter, og kinesiske selskaper som Xiaomi og Huawei har utviklet populære produkter innen dette feltet. Forståelse av kinesiske termer knyttet til smarte hjem og IoT-enheter er viktig for å kunne samarbeide med kinesiske selskaper og forstå den kinesiske smarte hjem- og IoT-industrien.

E-handel og digitale betalingssystemer på kinesisk

E-handel og digitale betalingssystemer har revolusjonert måten vi handler og betaler for varer og tjenester. E-handel refererer til kjøp og salg av varer og tjenester over internett, mens digitale betalingssystemer gjør det mulig å betale for varer og tjenester elektronisk, for eksempel gjennom mobilapper eller elektroniske lommebøker. På kinesisk er e-handel kjent som “电子商务” (diànzǐ shāngwù), hvor “电子” (diànzǐ) betyr elektronisk og “商务” (shāngwù) betyr handel. Digitale betalingssystemer er kjent som “数字支付系统” (shùzì zhīfù xìtǒng), hvor “数字” (shùzì) betyr digitalt, “支付” (zhīfù) betyr betaling og “系统” (xìtǒng) betyr system.

Kina er et av de største markedene for e-handel og digitale betalingssystemer, og kinesiske selskaper som Alibaba og Tencent har utviklet populære plattformer som Alipay og WeChat Pay. Forståelse av kinesiske uttrykk knyttet til e-handel og digitale betalingssystemer er viktig for å kunne samarbeide med kinesiske selskaper og forstå den kinesiske e-handels- og betalingsindustrien.

Kinesiske uttrykk for cybersikkerhet og personvern

Cybersikkerhet og personvern er viktige bekymringer i teknologiindustrien. Med økende mengder data som blir samlet inn og behandlet, er det viktig å beskytte denne informasjonen mot uautorisert tilgang og misbruk. På kinesisk er cybersikkerhet kjent som “网络安全” (wǎngluò ānquán), hvor “网络” (wǎngluò) betyr nettverk og “安全” (ānquán) betyr sikkerhet. Personvern er kjent som “隐私” (yǐnsī).

Kina har også økt fokus på cybersikkerhet og personvern, spesielt med innføringen av den nye personvernloven i 2017. Forståelse av kinesiske uttrykk knyttet til cybersikkerhet og personvern er viktig for å kunne samarbeide med kinesiske selskaper og forstå den kinesiske cybersikkerhets- og personvernsindustrien.

Konklusjon og neste steg for å lære kinesiske teknologitermer

Forståelse av kinesiske teknologitermer er avgjørende i dagens globaliserte verden. Kina er en av verdens største markeder for teknologi, og forståelse av kinesiske termer kan være avgjørende for suksess i denne bransjen. Ved å lære kinesiske teknologitermer kan du kommunisere mer effektivt med kinesiske kolleger, samarbeidspartnere og kunder, og få en dypere forståelse av den kinesiske teknologiindustrien.

Det er flere ressurser tilgjengelig for å lære kinesiske teknologitermer. Du kan ta kurs i kinesisk språk og kultur, bruke online ordbøker og ressurser, eller jobbe med en språklærer eller veileder. Det er også nyttig å lese kinesiske nyheter og artikler om teknologi for å bli kjent med de nyeste trendene og uttrykkene.

Å lære kinesiske teknologitermer tar tid og innsats, men det er en investering som kan gi store fordeler i dagens globaliserte teknologibransje. Ved å forstå og kunne bruke kinesiske termer knyttet til moderne teknologi, kan du utvide dine karrieremuligheter, bygge sterke forretningsforbindelser og være en del av den globale teknologirevolusjonen.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!