Kinesiske historiske skikkelser: Språk og arv

Innledning

Det enorme teppet av 中国 (Zhōngguó – Kina) historie, som strekker seg 五千年 (wǔ qiān nián – fem tusen år) tilbake, er vevd med trådene av utallige 伟人 (wěirén – store skikkelser). Disse lysende personlighetene har ikke bare formet nasjonens 文化 (wénhuà – kultur) og 政治 (zhèngzhì – politikk), men har også satt et uutslettelig preg på dens 语言 (yǔyán – språk). Fra vise 哲学家 (zhéxué jiā – filosofer) som reflekterer over essensen av 美德 (měidé – dyd) til begavede 诗人 (shīrén – poeter) som maler levende landskaper med sine ord, har disse historiske skikkelsene beriket det kinesiske språket på måter som fortsetter å gjenlyde i dag.

1. 孔子 (Kǒng Zǐ) – Konfucius

Liv og lære

I den turbulente vår- og høstperioden i det gamle Kina, en tid med politisk fragmentering og moralsk nedgang, dukket det opp en skikkelse hvis lære ville komme til å definere kinesisk kultur i årtusener. Født i 551 f.Kr. i staten Lu, viet Konfucius sitt liv til å gjenopplive de moralske og sosiale verdiene han mente var essensielle for et harmonisk samfunn.

Konfucius’ liv var preget av både kamp og dype intellektuelle prestasjoner. Som ung mann hadde han mindre stillinger i regjeringen, men hans egentlige kall var som pedagog. Han åpnet dørene for studenter fra alle samfunnsklasser, et revolusjonerende konsept i hans tid.

Språklig arv

 • 三人行,必有我师 (Sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī) “Blant tre mennesker som går, er det alltid en lærer for meg.” Dette uttrykket oppfordrer til ydmykhet og kontinuerlig læring, og antyder at alle vi møter kan lære oss noe.
 • 己所不欲,勿施于人 (Jǐ suǒ bù yù, wù shī yú rén) “Ikke gjør mot andre det du ikke vil skal gjøres mot deg selv.” Dette er den konfucianske versjonen av den gylne regel, som vektlegger empati og etisk oppførsel.

2. 老子 (Lǎo Zǐ) – Laozi

Liv og filosofi

Mens Konfucius søkte å reformere samfunnet gjennom moralsk utdanning og riktig oppførsel, dukket det opp en annen skikkelse hvis lære tilbød en annen vei til harmoni og opplysning. Laozi, hvis navn bokstavelig talt betyr “Gamle mester”, er en semi-legendarisk figur som antas å ha levd på 500-tallet f.Kr.

Ifølge tradisjonen arbeidet Laozi som arkivar i det keiserlige biblioteket til Zhou-dynastiet. Desillusjonert av korrupsjonen og forfallet i samfunnet, bestemte han seg for å forlate sivilisasjonen. Idet han var i ferd med å passere den vestlige grensen til staten, ba vokteren av passet ham om å skrive ned sin visdom før han dro. Resultatet ble 道德经 (Dào Dé Jīng – Tao Te Ching).

Språklig arv

 • 道法自然 (Dào fǎ zìrán) “Veien følger naturen.” Dette uttrykket oppsummerer det taoistiske idealet om å leve i harmoni med naturen og universets flyt.
 • 上善若水 (Shàng shàn ruò shuǐ) “Den høyeste godhet er som vann.” Denne metaforen illustrerer den taoistiske dyden fleksibilitet, tilpasningsevne og næring uten strid.

[Fortsett med de andre historiske skikkelsene på samme måte, med overskrifter for hver person og underoverskrifter for deres liv og språklige arv.]

Konklusjon

Disse 历史人物 (lìshǐ rénwù – historiske skikkelser) har dypt formet det kinesiske språket. Deres 词语 (cíyǔ – ord og uttrykk) og 成语 (chéngyǔ – idiomer) fortsetter å berike moderne kinesisk, bygger bro mellom 古代 (gǔdài – oldtiden) og 现代 (xiàndài – moderne tid), og gir innsikt i de varige 价值观 (jiàzhíguān – verdier) og 思想 (sīxiǎng – tanker) i kinesisk sivilisasjon. Etter hvert som Kina fortsetter å utvikle seg i det 21. århundre, fungerer den språklige arven fra disse historiske skikkelsene som en bro mellom fortid og nåtid, og tilbyr et felles kulturelt vokabular som forener kinesisktalende på tvers av tid og rom.

3. 屈原 (Qū Yuán) – Qu Yuan

Liv og diktning

Når vi beveger oss fra filosofi til litteratur, møter vi Qu Yuan, en skikkelse hvis liv og verk legemliggjør den dype forbindelsen mellom poesi og politikk i kinesisk kultur. Født i staten 楚国 (Chǔ guó – Staten Chu) under De stridende staters periode, var Qu Yuan både statsmann og poet.

Qu Yuan tjente som en høytstående embetsmann i Chu-hoffet, kjent for sin integritet og sitt forsvar for politisk reform. Hans frittalende natur og motstand mot korrupsjon skaffet ham imidlertid fiender blant andre hoffmenn. Gjennom deres intriger ble Qu Yuan til slutt bakvasket og sendt i eksil av kongen han så trofast hadde tjent.

Språklig arv

 • 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索 (Lù mànmàn qí xiū yuǎn xī, wú jiāng shàngxià ér qiúsuǒ) “Veien fremover er lang og krevende, jeg vil søke høyt og lavt.” Denne linjen fra hans berømte dikt 离骚 (Lí Sāo – Møte med sorg) uttrykker besluttsomhet i møte med motgang.

4. 司马迁 (Sīmǎ Qiān) – Sima Qian

Liv og historieskriving

Når vi beveger oss fra poesiens rike til historiske opptegnelser, møter vi Sima Qian, en skikkelse hvis monumentale verk la grunnlaget for kinesisk historiografi. Født rundt 145 f.Kr. under Han-dynastiet, arvet Sima Qian stillingen som storhistoriker fra sin far.

Sima Qians liv tok en dramatisk vending da han forsvarte en i unåde falt general, og pådro seg keiser Wus vrede. Stilt overfor valget mellom selvmord og ydmykelsen ved kastrering, valgte Sima Qian å leve for å fullføre sitt historiske verk, 史记 (Shǐ Jì – Storhistorikerens opptegnelser).

Språklig arv

 • 名垂青史 (Míng chuí qīng shǐ) “Navn overlevert i historiens annaler.” Dette uttrykket brukes nå for å beskrive dem hvis gjerninger er verdig historisk minne.

5. 李白 (Lǐ Bái) – Li Bai

Liv og poesi

Når vi går inn i den gylne tidsalderen for kinesisk poesi under Tang-dynastiet, møter vi Li Bai, en skikkelse hvis liv og verk personifiserer det romantiske idealet om den vandrende poet. Født i 701 e.Kr. viste Li Bai et enestående talent fra ung alder.

I motsetning til mange av sine samtidige som søkte suksess gjennom det keiserlige eksamenssystemet, valgte Li Bai et liv i vandring og eventyr. Hans poesi gjenspeiler denne livslange reisen, fylt med levende naturbeskrivelser, uttrykk for vennskap og et snev av taoistisk mystikk.

Språklig arv

 • 床前明月光,疑是地上霜 (Chuáng qián míng yuè guāng, yí shì dì shàng shuāng) “Foran sengen skinner månelyset, jeg lurer på om det er frost på bakken.” Disse åpningslinjene fra et av Li Bais mest berømte dikt har blitt dypt innprentet i kinesisk kulturell bevissthet.

6. 杜甫 (Dù Fǔ) – Du Fu

Liv og poesi

Hvis Li Bai representerer den romantiske, frie ånden i Tang-poesien, legemliggjør Du Fu dens moralske samvittighet og historiske bevissthet. Født i 712 e.Kr. i en mindre embetsmannsfamilie, var Du Fus liv preget av politisk uro og personlige vanskeligheter.

Du Fus erfaringer med krig, fordrivelse og fattigdom påvirket hans poesi dypt. Kjent som 诗圣 (Shī Shèng – Poesiens helgen), skildret han lidelsene til vanlige folk og dynastiets nedgang med kompromissløs realisme og dyp empati.

Språklig arv

 • 国破山河在,城春草木深 (Guó pò shānhé zài, chéng chūn cǎomù shēn) “Landet er ødelagt, men fjell og elver består; byen går inn i våren, gress og trær vokser dypt.” Disse linjene fra “Vårutsikt” oppsummerer naturens utholdenhet midt i menneskelig tragedie.

7. 王羲之 (Wáng Xīzhī) – Wang Xizhi

Liv og kalligrafi

Når vi skifter fokus fra poesiens verden til skrivekunstens visuelle kunst, møter vi Wang Xizhi, en skikkelse hvis innflytelse på kinesisk kalligrafi er så dyp at han ofte omtales som 书圣 (Shū Shèng – Kalligrafiens helgen).

Født i 303 e.Kr. under den turbulente perioden av De seks dynastier, utviklet Wang Xizhi sin uovertrufne ferdighet i kalligrafi, en kunstform som i Kina anses som likeverdig med maleri i sin uttrykkskraft.

Språklig arv

 • 笔墨如神 (Bǐmò rú shén) “Pensel og blekk arbeider som magi.” Dette uttrykket brukes ofte for å beskrive kalligrafi av høyeste kvalitet, og fremkaller Wang Xizhis legendariske ferdighet.

8. 朱熹 (Zhū Xī) – Zhu Xi

Liv og filosofi

Når vi beveger oss inn i Song-dynastiet, møter vi Zhu Xi, en skikkelse hvis filosofiske syntese skulle forme kinesisk intellektuelt liv i århundrer fremover. Født i 1130 e.Kr. levde Zhu Xi i en tid med både kulturell blomstring og politisk krise.

Zhu Xis store prestasjon var systematiseringen av 新儒学 (Xīn Rúxué – Nykonfucianisme), som integrerte elementer av konfucianisme, buddhisme og taoisme i et sammenhengende filosofisk system.

Språklig arv

 • 格物致知 (Gé wù zhì zhī) “Undersøk ting for å utvide kunnskap.” Dette uttrykket oppsummerer Zhu Xis epistemologi, og understreker viktigheten av empirisk undersøkelse i jakten på forståelse.

9. 曹雪芹 (Cáo Xuěqín) – Cao Xueqin

Liv og litteratur

Når vi går inn i Qing-dynastiet, møter vi Cao Xueqin, forfatteren av en av Kinas mest feirede romaner, 红楼梦 (Hóng Lóu Mèng – Drømmen om det røde kammer). Født rundt 1715 inn i en familie som en gang hadde vært fremtredende, men som hadde falt i unåde, var Cao Xueqins liv preget av familiens fallende lykke.

Det som skiller Cao Xueqins verk ut, er dets psykologiske dybde, levende karakteriseringer og kompromissløse skildring av en stor families nedgang.

Språklig arv

 • 金玉良缘 (Jīn yù liáng yuán) “En perfekt match av gull og jade” (som refererer til et ideelt ekteskap). Dette uttrykket, som beskriver forholdet mellom to hovedpersoner, har blitt et vanlig uttrykk for en ideell romantisk kobling.

10. 鲁迅 (Lǔ Xùn) – Lu Xun

Liv og litteratur

Når vi går inn i det turbulente tidlige 20. århundre, møter vi Lu Xun, en forfatter hvis skarpe samfunnskritikk og nyskapende litterære stil skulle gi ham tittelen “Far til moderne kinesisk litteratur.”

Opprinnelig utdannet i medisin i Japan, forlot Lu Xun denne karrieren for å forfølge skriving, i troen på at det Kina trengte mest var en kur for sin åndelige og kulturelle sykdom. Han spilte en nøkkelrolle i 新文化运动 (Xīn Wénhuà Yùndòng – Ny kulturbevegelse) som søkte å modernisere kinesisk tankegang og kultur.

Språklig arv

 • 哀其不幸,怒其不争 (Āi qí bù xìng, nù qí bù zhēng) “Sørg over deres ulykke, men vær sint over deres vegring mot å kjempe.” Dette uttrykket oppsummerer Lu Xuns komplekse holdning til det kinesiske folk, en kombinasjon av medfølelse og formaning.

Konklusjon

Disse 历史人物 (lìshǐ rénwù – historiske skikkelser) har dypt formet det kinesiske språket. Deres 词语 (cíyǔ – ord og uttrykk) og 成语 (chéngyǔ – idiomer) fortsetter å berike moderne kinesisk, bygger bro mellom 古代 (gǔdài – oldtiden) og 现代 (xiàndài – moderne tid), og gir innsikt i de varige 价值观 (jiàzhíguān – verdier) og 思想 (sīxiǎng – tanker) i kinesisk sivilisasjon. Etter hvert som Kina fortsetter å utvikle seg i det 21. århundre, fungerer den språklige arven fra disse historiske skikkelsene som en bro mellom fortid og nåtid, og tilbyr et felles kulturelt vokabular som forener kinesisktalende på tvers av tid og rom.

Ordliste med viktige ord og uttrykk

 1. 中国 (Zhōngguó) – Kina
 2. 五千年 (wǔ qiān nián) – fem tusen år
 3. 伟人 (wěirén) – store skikkelser
 4. 文化 (wénhuà) – kultur
 5. 政治 (zhèngzhì) – politikk
 6. 语言 (yǔyán) – språk
 7. 哲学家 (zhéxué jiā) – filosofer
 8. 美德 (měidé) – dyd
 9. 诗人 (shīrén) – poeter
 10. 论语 (Lún Yǔ) – Analektene
 11. 仁 (rén) – medmenneskelighet
 12. 礼 (lǐ) – rituell proprietet
 13. 孝 (xiào) – barnlig ærbødighet
 14. 道德经 (Dào Dé Jīng) – Tao Te Ching
 15. 道 (Dào) – Veien
 16. 无为 (wú wéi) – ikke-handling
 17. 楚国 (Chǔ guó) – Staten Chu
 18. 楚辞 (Chǔ Cí) – Chu Ci (Sanger fra Chu)
 19. 离骚 (Lí Sāo) – Møte med sorg
 20. 史圣 (Shǐ Shèng) – Historiens helgen
 21. 史记 (Shǐ Jì) – Storhistorikerens opptegnelser
 22. 诗仙 (Shī Xiān) – Poesiens udødelige
 23. 唐朝 (Táng cháo) – Tang-dynastiet
 24. 豪放 (háofàng) – dristig og ubundet
 25. 诗圣 (Shī Shèng) – Poesiens helgen
 26. 忧国忧民 (yōu guó yōu mín) – bekymring for landet og folket
 27. 书圣 (Shū Shèng) – Kalligrafiens helgen
 28. 行书 (xíngshū) – løpende skrift
 29. 宋朝 (Sòng cháo) – Song-dynastiet
 30. 新儒学 (Xīn Rúxué) – Nykonfucianisme
 31. 红楼梦 (Hóng Lóu Mèng) – Drømmen om det røde kammer
 32. 四大名著 (sì dà míngzhù) – De fire store klassiske romaner
 33. 新文化运动 (Xīn Wénhuà Yùndòng) – Ny kulturbevegelse
 34. 历史人物 (lìshǐ rénwù) – historiske skikkelser
 35. 词语 (cíyǔ) – ord og uttrykk
 36. 成语 (chéngyǔ) – idiomer
 37. 古代 (gǔdài) – oldtiden
 38. 现代 (xiàndài) – moderne tid
 39. 价值观 (jiàzhíguān) – verdier
 40. 思想 (sīxiǎng) – tanker

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!