Kinesiske idiomer (Chengyu) alle som lærer kinesisk bør kjenne: En omfattende guide

1. Introduksjon: Den fascinerende verden av Chengyu

I det enorme landskapet av det kinesiske språket finnes det et unikt og fascinerende trekk som har fengslet lingvister, utfordret elever og beriket kommunikasjon i århundrer: chengyu (成语 – chéngyǔ). Disse fire-tegnede idiomene er ikke bare fraser eller ordtak; de er kompakte beholdere av visdom, historie og kulturell innsikt. For alle som begir seg ut på reisen med å lære kinesisk, er forståelse av chengyu som å låse opp en skattekiste av språklige og kulturelle rikdommer.

Forestill deg å kunne formidle komplekse ideer med bare fire tegn, eller å referere til gamle fortellinger og filosofiske konsepter i hverdagslige samtaler. Dette er kraften i chengyu. De er den språklige ekvivalenten til konsentrert essens – små i form, men enorme i betydning og innvirkning.

Hvis du ønsker å fordype deg i forståelsen av kinesisk språk og kultur, inkludert å mestre chengyu, kan du vurdere å melde deg på kurs ved LC Chinese School. De tilbyr fleksible læringsmuligheter som passer din timeplan og lærestil. Du kan utforske deres tilbud og registrere deg på https://lcchineseschool.com/flexible-classes/.

I denne omfattende guiden vil vi dykke dypt inn i verden av chengyu, utforske deres opprinnelse, struktur, betydning og praktiske bruk. Enten du er nybegynner som nettopp har begynt å forstå grunnleggende mandarin, eller en avansert elev som ønsker å forbedre dine språkferdigheter, vil denne artikkelen gi deg uvurderlig innsikt og en kuratert liste over essensielle chengyu som vil løfte din kinesiske språkbeherskelse til nye høyder.

2. Hva er Chengyu? Å løse mysteriet

2.1 Definisjon og opprinnelse

Chengyu er idiomatiske uttrykk som vanligvis består av fire tegn. De innkapsler biter av kinesisk kultur, historie, litteratur og filosofi. De fleste chengyu har sine røtter i klassisk kinesisk litteratur, historiske hendelser eller gammel folklore.

Et godt eksempel er “守株待兔” (shǒu zhū dài tù – vokte trestubben, vente på kaniner). Dette chengyu stammer fra en historie i den gamle kinesiske teksten “韩非子” (Hán Fēi Zǐ). Fortellingen handler om en bonde som, etter å ha sett en kanin løpe inn i en trestubbe og dø, bestemte seg for å vente ved stubben etter flere kaniner i stedet for å arbeide på åkrene sine. Dette chengyu brukes for å kritisere de som passivt venter på god lykke i stedet for å aktivt jobbe mot sine mål.

Et annet illustrerende eksempel er “刻舟求剑” (kè zhōu qiú jiàn – skjære båten for å finne sverdet). Dette chengyu kommer fra en historie i “吕氏春秋” (Lǚ Shì Chūn Qiū), hvor en mann mistet sverdet sitt i en elv fra en båt i bevegelse. Han skar et merke i båten på stedet der sverdet falt, i troen på at han kunne finne sverdet senere ved å bruke merket som referanse. Dette chengyu brukes for å beskrive lite fleksibel tenkning eller manglende evne til å tilpasse seg endrede omstendigheter.

2.2 Strukturelle kjennetegn

Det mest særegne trekket ved chengyu er deres fire-tegns struktur. Dette konsise formatet tillater en høy grad av semantisk tetthet, og pakker komplekse betydninger inn i en liten pakke. Fire-tegns strukturen gir også en behagelig rytme når den uttales, noe som gjør chengyu lette å huske og resitere.

Selv om de fleste chengyu består av fire tegn, finnes det unntak. Noen chengyu kan ha fem eller flere tegn, selv om disse er mindre vanlige. For eksempel:

 • Fire-tegns chengyu: “一暴十寒” (yī pù shí hán – en dags varme, ti dagers kulde)
 • Lengre chengyu: “一朝被蛇咬,十年怕井绳” (yī zhāo bèi shé yǎo, shí nián pà jǐng shéng – bitt av en slange en morgen, redd for brønntau i ti år)

Begge disse chengyu uttrykker lignende ideer om konsistens og den varige innvirkningen av negative erfaringer, men den lengre versjonen gir mer kontekst og levende bilder.

3. Viktigheten av å lære Chengyu

3.1 Kulturell innsikt

Chengyu fungerer som vinduer inn i kinesisk kultur, og gir glimt av historiske hendelser, tradisjonelle verdier og filosofiske konsepter. Ved å lære chengyu lærer du ikke bare fraser; du absorberer århundrer av kulturell visdom.

For eksempel understreker “温故知新” (wēn gù zhī xīn – gjennomgå det gamle for å lære det nye) viktigheten av å lære fra historie og tidligere erfaringer. Dette chengyu, tilskrevet Konfusius, gjenspeiler den kinesiske kulturelle verdien av å respektere tradisjonen samtidig som man omfavner fremskritt.

Et annet kulturelt betydningsfullt chengyu er “四海一家” (sì hǎi yī jiā – fire hav, én familie), som legemliggjør det kinesiske idealet om enhet og harmoni blant alle mennesker. Denne frasen gjenspeiler det tradisjonelle kinesiske verdenssynet som så Kina som sivilisasjonens sentrum, omgitt av fire hav, men uttrykker også en mer moderne følelse av global enhet.

3.2 Språkbeherskelse

Å bruke chengyu korrekt demonstrerer et høyt nivå av språkbeherskelse. Det viser at du har beveget deg utover grunnleggende ordforråd og grammatikk for å forstå og bruke mer sofistikerte uttrykk. Denne ferdigheten er særlig verdsatt i akademiske og profesjonelle sammenhenger.

For eksempel kan bruken av chengyu “抛砖引玉” (pāo zhuān yǐn yù – kaste en murstein for å tiltrekke seg jade) i et forretningsmøte for å ydmykt introdusere dine egne ideer demonstrere både språkbeherskelse og kulturell bevissthet.

3.3 Effektiv kommunikasjon

Chengyu tillater presis og nyansert uttrykk av ideer. De kan formidle komplekse konsepter på en konsis måte, noe som gjør kommunikasjonen mer effektiv og virkningsfull. For eksempel, i stedet for å si “Han er veldig ubesluttsom og kan ikke bestemme seg,” kan du bruke chengyu “朝三暮四” (zhāo sān mù sì – morgen tre, kveld fire), som levende beskriver noen som konstant endrer mening.

3.4 Litterær verdsettelse

Mange chengyu dukker opp i klassisk og moderne kinesisk litteratur. Forståelse av disse idiomene forbedrer din evne til å verdsette kinesiske litterære verker i deres originale form. For eksempel inneholder de berømte åpningslinjene i den klassiske romanen “水浒传” (Shuǐhǔ Zhuàn – Vannkanten) flere chengyu, inkludert “风吹草动” (fēng chuī cǎo dòng – vinden blåser gresset beveger seg), som setter tonen for de turbulente hendelsene som kommer i historien.

3.5 Sosial integrering

Kunnskap og passende bruk av chengyu kan hjelpe med å bygge relasjoner med morsmålsbrukere. Det demonstrerer kulturell bevissthet og kan lette dypere forbindelser i sosiale og profesjonelle sammenhenger. Å bruke et veltimet chengyu kan ofte fremkalle positive reaksjoner fra morsmålsbrukere, som setter pris på innsatsen for å engasjere seg med deres språk og kultur på et dypere nivå.

4. Struktur og dannelse av Chengyu

4.1 Vanlige grammatiske mønstre

De fleste chengyu følger spesifikke grammatiske strukturer innenfor sine fire tegn:

 1. Subjekt + Verb + Objekt Eksempel: “画蛇添足” (huà shé tiān zú – tegne slange legge til føtter) Betydning: Å ødelegge noe ved å legge til unødvendige elementer
 2. Adjektiv + Adjektiv + Substantiv + Substantiv Eksempel: “喜怒无常” (xǐ nù wú cháng – glede sinne uten konstans) Betydning: Temperamentsfull; lunefull
 3. Verb + Verb + Substantiv + Substantiv Eksempel: “废寝忘食” (fèi qǐn wàng shí – forsømme søvn glemme mat) Betydning: Å være fullstendig oppslukt i sitt arbeid
 4. Parallell struktur (f.eks. AABB eller ABAB mønstre) Eksempel: “半信半疑” (bàn xìn bàn yí – halv tro halv tvil) Betydning: Skeptisk; i to sinn

Forståelse av disse mønstrene kan hjelpe elever med å utlede betydningen og bruken av ukjente chengyu.

4.2 Retoriske virkemidler i Chengyu

Chengyu bruker ofte ulike retoriske virkemidler for å forbedre deres uttrykksevne:

 1. Metafor: “井底之蛙” (jǐng dǐ zhī wā – frosk i bunnen av en brønn) Betydning: En person med begrenset utsyn
 2. Personifikasjon: “物以类聚” (wù yǐ lèi jù – ting samles etter sin art) Betydning: Like barn leker best
 3. Hyperbol: “一日千里” (yī rì qiān lǐ – en dag tusen mil) Betydning: Rask fremgang
 4. Antitese: “东倒西歪” (dōng dǎo xī wāi – øst falle vest lene) Betydning: I fullstendig uorden
 5. Alliterasjon: “斤斤计较” (jīn jīn jì jiào – krangel over hver unse) Betydning: Å krangle over hver minste detalj
 6. Onomatopoetikon: “叽叽喳喳” (jī jī zhā zhā – kvitrekvitrekvitrekvittre) Betydning: Skravling høylytt

Disse retoriske virkemidlene bidrar til livaktigheten og minneverdigheten til chengyu, noe som gjør dem til kraftige verktøy for uttrykk.

5. Essensielle Chengyu for kinesiske elever

5.1 Nybegynnernivå Chengyu

 1. “马马虎虎” (mǎ ma hū hu – hest hest tiger tiger) Betydning: Sånn passe; akseptabelt Bruk: Brukes for å beskrive noe som middelmådig eller gjennomsnittlig. Eksempel: 他的中文说得马马虎虎。(Tā de zhōngwén shuō de mǎmahūhu.) – Hans kinesisk er bare sånn passe.
 2. “对牛弹琴” (duì niú tán qín – spille lutt for en ku) Betydning: Bortkastet innsats på et uimottakelig publikum Bruk: Beskriver en situasjon hvor ens innsats er bortkastet på noen som ikke forstår eller setter pris på den. Eksempel: 向他解释高等数学就像对牛弹琴。(Xiàng tā jiěshì gāoděng shùxué jiù xiàng duì niú tán qín.) – Å forklare høyere matematikk til ham er som å spille lutt for en ku.
 3. “入乡随俗” (rù xiāng suí sú – entre landsby følge skikker) Betydning: Når man er i Roma, gjør som romerne Bruk: Råder til å tilpasse seg lokale skikker når man er på et nytt sted. Eksempel: 到了新的国家,要记得入乡随俗。(Dàole xīn de guójiā, yào jìde rù xiāng suí sú.) – Når du er i et nytt land, husk å følge lokale skikker.
 4. “一举两得” (yī jǔ liǎng dé – en handling, to gevinster) Betydning: Å slå to fluer i en smekk Bruk: Beskriver å oppnå to mål med en enkelt handling. Eksempel: 学习中文既能了解文化又能交新朋友,真是一举两得。(Xuéxí zhōngwén jì néng liǎojiě wénhuà yòu néng jiāo xīn péngyou, zhēn shì yī jǔ liǎng dé.) – Å lære kinesisk lar deg forstå kulturen og gjøre nye venner, virkelig å slå to fluer i en smekk.

5.2 Mellomnivå Chengyu

 1. “守株待兔” (shǒu zhū dài tù – vokte trestubbe vente kanin) Betydning: Vente passivt på muligheter Bruk: Kritiserer de som stoler på flaks heller enn innsats. Eksempel: 不要守株待兔,要主动寻找工作机会。(Bùyào shǒu zhū dài tù, yào zhǔdòng xúnzhǎo gōngzuò jīhuì.) – Ikke bare vent på at muligheter skal komme til deg; søk aktivt etter jobbmuligheter.
 2. “亡羊补牢” (wáng yáng bǔ láo – miste sau reparere innhegning) Betydning: Det er ikke for sent å reparere innhegningen selv etter at sauene har gått tapt Bruk: Oppmuntrer til å ta handling for å forhindre fremtidige problemer, selv om det virker sent. Eksempel: 虽然这次考试失败了,但现在亡羊补牢还来得及。(Suīrán zhè cì kǎoshì shībàile, dàn xiànzài wáng yáng bǔ láo hái láidejí.) – Selv om du strøk på denne eksamenen, er det ikke for sent å rette opp i det.
 1. “画蛇添足” (huà shé tiān zú – tegne slange legge til føtter) Betydning: Å ødelegge noe ved å legge til unødvendige detaljer Bruk: Advarer mot å overdrive eller overelaborere. Eksempel: 这篇文章已经很好了,不要画蛇添足。(Zhè piān wénzhāng yǐjīng hěn hǎole, bùyào huà shé tiān zú.) – Denne artikkelen er allerede god; ikke ødelegg den ved å legge til unødvendige detaljer.
 2. “半途而废” (bàn tú ér fèi – halvveis og stoppe) Betydning: Å gi opp halvveis; å la noe stå uferdig Bruk: Beskriver å forlate en oppgave før den er fullført. Eksempel: 学习语言需要毅力,不要半途而废。(Xuéxí yǔyán xūyào yìlì, bùyào bàn tú ér fèi.) – Å lære et språk krever utholdenhet; ikke gi opp halvveis.

5.3 Avansert nivå Chengyu

 1. “塞翁失马” (sài wēng shī mǎ – grensevokter mister hest) Betydning: En velsignelse i forkledning Bruk: Indikerer at det som virker som ulykke kan vise seg å være fordelaktig. Eksempel: 失业看似不幸,但可能是塞翁失马,因祸得福。(Shīyè kànsì bùxìng, dàn kěnéng shì sài wēng shī mǎ, yīn huò dé fú.) – Å miste jobben kan virke uheldig, men det kan være en velsignelse i forkledning.
 2. “四面楚歌” (sì miàn chǔ gē – fire sider Chu sang) Betydning: Omringet av fiender på alle sider Bruk: Beskriver en desperat situasjon uten åpenbar utvei. Eksempel: 公司陷入了四面楚歌的困境。(Gōngsī xiànrùle sì miàn chǔ gē de kùnjìng.) – Selskapet befant seg i en desperat situasjon, omringet av utfordringer på alle kanter.
 3. “自相矛盾” (zì xiāng máo dùn – selv motsigende spyd skjold) Betydning: Selvmotsigende; inkonsistent Bruk: Påpeker logiske motsigelser i argumenter eller oppførsel. Eksempel: 他的陈述自相矛盾,可信度很低。(Tā de chénshù zì xiāng máo dùn, kěxìndù hěn dī.) – Hans uttalelser er selvmotsigende og mangler troverdighet.
 4. “杯弓蛇影” (bēi gōng shé yǐng – kopp bue slange skygge) Betydning: Å være overdrevent mistenksom; å forveksle refleksjonen av en bue i en kopp med en slange Bruk: Beskriver unødvendig frykt eller mistanke forårsaket av misforståelse. Eksempel: 不要杯弓蛇影,他没有恶意。(Bùyào bēi gōng shé yǐng, tā méiyǒu èyì.) – Ikke vær overdrevent mistenksom; han har ingen onde hensikter.

6. Hvordan lære og bruke Chengyu effektivt

6.1 Kontekst er nøkkelen

Å forstå konteksten der et chengyu brukes er avgjørende. Mange chengyu har spesifikke situasjoner der de er passende, og å bruke dem utenfor kontekst kan føre til forvirring eller misforståelser.

For eksempel brukes “画蛇添足” (huà shé tiān zú – tegne slange legge til føtter) for å kritisere unødvendige tillegg, men det ville ikke være passende i en situasjon der ytterligere detaljer eller innsats faktisk er nødvendig. Vurder alltid konteksten og budskapet du ønsker å formidle før du bruker et chengyu.

6.2 Lær historiene bak Chengyu

Mange chengyu har fascinerende opprinnelseshistorier. Å lære disse historiene kan hjelpe deg med å huske idiomene og forstå deres dypere betydninger. For eksempel gjør det å kjenne historien bak “守株待兔” (shǒu zhū dài tù – vokte trestubbe vente kanin) det mye lettere å huske og anvende idiomet korrekt.

Vurder å lage flashkort eller en personlig notatbok der du ikke bare skriver chengyu og dets betydning, men også inkluderer en kort versjon av dets opprinnelseshistorie. Denne flerfasetterte tilnærmingen til læring kan betydelig forbedre hukommelse og forståelse.

6.3 Øv i virkelige samtaler

Prøv å inkorporere chengyu i dine daglige kinesiske samtaler. Start med enklere og øk gradvis kompleksiteten etter hvert som du blir mer komfortabel. Her er noen tips:

 1. Begynn med vanlig brukte chengyu som “马马虎虎” (mǎma hūhu – sånn passe) eller “一举两得” (yī jǔ liǎng dé – slå to fluer i en smekk).
 2. Lytt etter chengyu brukt av morsmålsbrukere og prøv å bruke dem selv i lignende kontekster.
 3. Ikke vær redd for å spørre morsmålsbrukere om avklaring hvis du er usikker på bruken av et bestemt chengyu.

6.4 Les kinesisk litteratur og media

Utsett deg selv for chengyu i deres naturlige habitat ved å lese kinesiske bøker, aviser og se på kinesiske medier. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvordan de brukes i virkelige kontekster. Noen forslag:

 1. Les kinesiske nyhetsnettsteder som 新华网 (Xīnhuá Wǎng) eller 人民日报 (Rénmín Rìbào).
 2. Se kinesiske TV-programmer eller filmer med undertekster.
 3. Les moderne kinesisk litteratur, som ofte inkorporerer chengyu i en mer tilgjengelig kontekst enn klassiske tekster.

6.5 Bruk spaced repetition

Bruk spaced repetition-teknikker for å gjennomgå og forsterke din chengyu-kunnskap over tid. Dette kan hjelpe med langsiktig hukommelse. Du kan bruke apper som Anki eller Quizlet for å lage digitale flashkort for chengyu.

En eksempel studieplan kan se slik ut:

 • Dag 1: Lær 5 nye chengyu
 • Dag 2: Gjennomgå gårsdagens chengyu, lær 5 nye
 • Dag 4: Gjennomgå alle 10 lærte chengyu
 • Dag 7: Gjennomgå alle chengyu lært i uken
 • Dag 14: Gjennomgå alle chengyu lært de siste to ukene

6.6 Grupper Chengyu etter tema eller betydning

Å organisere chengyu i tematiske grupper kan hjelpe deg med å huske dem bedre og forstå når du skal bruke dem. For eksempel:

 1. Tidsrelaterte chengyu:
  • “分秒必争” (fēn miǎo bì zhēng – kjempe for hvert minutt og sekund)
  • “一日千里” (yī rì qiān lǐ – tusen mil på en dag)
 2. Suksess og nederlag:
  • “大展宏图” (dà zhǎn hóng tú – utføre en stor plan)
  • “功亏一篑” (gōng kuī yī kuì – å mislykkes på grunn av mangel på en siste innsats)
 3. Menneskelige relasjoner:
  • “相见恨晚” (xiāng jiàn hèn wǎn – angre på å ikke ha møtt tidligere)
  • “势同水火” (shì tóng shuǐ huǒ – uforenlige som vann og ild)

Hvis du ser etter strukturert veiledning i å lære chengyu og andre aspekter av kinesisk språk og kultur, vurder de fleksible klassene som tilbys av LC Chinese School. Deres erfarne instruktører kan hjelpe deg med å navigere i kompleksiteten av chengyu og andre utfordrende aspekter ved kinesisk. Besøk https://lcchineseschool.com/flexible-classes/ for å lære mer og registrere deg for klasser som passer din timeplan.

7. Vanlige feil å unngå når du bruker Chengyu

7.1 Overbruk

Mens bruk av chengyu kan gjøre din kinesisk mer sofistikert, kan overbruk få talen din til å høres unaturlig eller pretensiøs ut. Sikte mot en balanse – bruk chengyu for å forbedre ditt uttrykk, ikke for å vise deg frem.

For eksempel, i stedet for å si: “我今天起床时落地生根,洗漱时手忙脚乱,吃早饭时狼吞虎咽,真是一团糟。” (Wǒ jīntiān qǐchuáng shí luò dì shēng gēn, xǐshù shí shǒu máng jiǎo luàn, chī zǎofàn shí láng tūn hǔ yàn, zhēn shì yī tuán zāo.)

Som bruker fire chengyu i en setning, ville det være mer naturlig å si: “我今天起床晚了,匆忙地洗漱吃早饭,真是一团糟。” (Wǒ jīntiān qǐchuáng wǎnle, cōngmáng de xǐshù chī zǎofàn, zhēn shì yī tuán zāo.)

Denne versjonen bruker bare ett chengyu (“一团糟” – yī tuán zāo – i et rot) og høres mer naturlig ut.

7.2 Feiltolkning

Noen chengyu har betydninger som ikke er umiddelbart åpenbare fra deres bokstavelige oversettelser. Vær sikker på at du forstår den sanne betydningen før du bruker dem.

For eksempel betyr ikke “画龙点睛” (huà lóng diǎn jīng – tegne drage prikke øyne) bokstavelig talt å tegne en drages øyne. Det betyr å legge til en avgjørende avsluttende touch som bringer et verk til live. Å bruke dette chengyu for å beskrive bokstavelig talt å tegne øyne ville være en feiltolkning.

7.3 Feil struktur

Å endre rekkefølgen av tegn i et chengyu kan fullstendig endre dets betydning eller gjøre det meningsløst. Bruk alltid den fulle, korrekte formen.

For eksempel, ikke si “添足画蛇” i stedet for “画蛇添足” (huà shé tiān zú – tegne slange legge til føtter), eller “失马塞翁” i stedet for “塞翁失马” (sài wēng shī mǎ – grensevokter mister hest).

7.4 Upassende kontekst

Å bruke et chengyu i feil kontekst kan føre til misforståelser eller til og med fornærmelse. Vær oppmerksom på de passende situasjonene for hvert chengyu. For eksempel ville det være upassende og ufølsomt å bruke “一箭双雕” (yī jiàn shuāng diāo – en pil, to geier) for å beskrive effektivitet i en sensitiv situasjon som oppsigelser.

8. Avansert bruk av Chengyu

8.1 Chengyu i formell skriving

I formell skriving kan chengyu tilføre sofistikering og konsishet til språket ditt. Det er imidlertid viktig å bruke dem forsiktig og passende. Noen chengyu er særlig godt egnet for formelle sammenhenger:

 • “集思广益” (jí sī guǎng yì – samle visdom for kollektiv fordel) – nyttig i forretnings- eller akademiske sammenhenger for å oppmuntre til samarbeid.
 • “深入浅出” (shēn rù qiǎn chū – fra det dype til det grunne) – kan beskrive et godt forklart komplekst emne.

8.2 Modifisering av Chengyu

Avanserte talere modifiserer noen ganger chengyu for retorisk effekt eller humor. Dette bør gjøres forsiktig og med en dyp forståelse av det originale chengyu. For eksempel kan chengyu “入乡随俗” (rù xiāng suí sú – når man er i Roma, gjør som romerne) humoristisk modifiseres til “入乡随俗,入城随便” (rù xiāng suí sú, rù chéng suíbiàn – når man er i en landsby, følg lokale skikker; når man er i en by, gjør som man vil) for å kommentere forskjellen mellom landlig og urban livsstil.

8.3 Chengyu i ordspill

Chengyu kan brukes i ordspill og ordlek, som ofte ses i reklame eller sosiale medier. For eksempel kan en kaffebar bruke slagordet “一石二鸟,一杯双倍” (yī shí èr niǎo, yī bēi shuāng bèi – en stein to fugler, en kopp dobbel styrke), som spiller på chengyu “一石二鸟” (slå to fluer i en smekk) for å reklamere for en dobbel espresso.

9. Chengyu i moderne kinesisk kultur

9.1 Chengyu i popkultur

Chengyu dukker ofte opp i kinesisk popkultur, inkludert musikk, filmer og TV-programmer. For eksempel er det populære TV-showet “中国成语大会” (Zhōngguó Chéngyǔ Dàhuì – Kinesisk Idiom-konferanse) helt dedikert til å teste deltakernes kunnskap om chengyu.

9.2 Chengyu i sosiale medier

På kinesiske sosiale medieplattformer som Weibo og WeChat brukes chengyu ofte i hashtags eller for å uttrykke komplekse ideer kortfattet. For eksempel har “佛系” (fó xì – Buddha-aktig) blitt et populært begrep for å beskrive en avslappet holdning, ofte paret med relevante chengyu som “随遇而安” (suí yù ér ān – gjøre det beste ut av alt).

9.3 Chengyu i utdanning

Chengyu spiller en betydelig rolle i kinesisk utdanning. Elever forventes å lære og bruke chengyu fra ung alder, og chengyu-konkurranser er vanlige i skoler. Mestring av chengyu ses ofte som en markør for god utdanning og kulturell raffinement.

10. Konklusjon: Reisen til å mestre Chengyu

Å mestre chengyu er en livslang reise som tilbyr rike belønninger i form av språklig ferdighet og kulturell forståelse. Etter hvert som du fordyper deg i verden av disse fire-tegns idiomene, vil du oppdage at de åpner opp nye dimensjoner av det kinesiske språket og kulturen.

Husk, målet er ikke å memorere så mange chengyu som mulig, men å forstå og bruke dem effektivt i din kinesiske kommunikasjon. Start med det grunnleggende, utvid gradvis repertoaret ditt, og viktigst av alt, nyt prosessen med oppdagelse og læring.

Ved å inkorporere chengyu i din kinesiske språkreise, lærer du ikke bare et språk; du fordyper deg i tusenvis av år med visdom, historie og kulturelle innsikter. Så omfavn utfordringen, og se hvordan din kinesisk transformeres fra bare funksjonell til virkelig uttrykksfull og kulturelt rik.

Når du fortsetter reisen din i å mestre chengyu og andre aspekter av det kinesiske språket, vurder de strukturerte og fleksible læringsalternativene som tilbys av LC Chinese School. Deres erfarne instruktører kan gi verdifull veiledning og øvelsesmuligheter for å hjelpe deg med å bruke chengyu selvsikkert og passende. Besøk https://lcchineseschool.com/flexible-classes/ for å utforske deres klassetilbud og ta neste skritt i ditt kinesiske språkeventyr.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!