Å mestre mandarin kinesisk: En omfattende guide til HSK1-HSK3

Innledning

Å begynne på en reise for å lære mandarin kinesisk er et spennende og givende foretak. Som det mest utbredte språket i verden, med over 1 milliard morsmålsbrukere, åpner mandarin kinesisk dører til en rik kulturarv og mange faglige muligheter. Denne omfattende guiden vil lede deg gjennom de tidlige stadiene av å lære mandarin, med fokus på innholdet som dekkes i HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, 汉语水平考试) nivå 1 til 3.

Mandarin kinesisk er ikke bare et språk; det er en nøkkel til å forstå en av verdens eldste og mest innflytelsesrike kulturer. Enten du lærer for personlige, akademiske eller profesjonelle grunner, vil beherskelse av mandarin berike ditt liv på mange måter. Det vil gi deg muligheten til å kommunisere med millioner av mennesker, forstå kinesisk litteratur og kunst i sin originalform, og potensielt forbedre dine karrieremuligheter i en stadig mer globalisert verden.

For å starte din kinesiske språkreise med ekspertveiledning, vurder å registrere deg for klasser på https://lcchineseschool.com/flexible-classes/.

Forstå HSK

HSK, eller Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), er den standardiserte kinesiske ferdighetstesten for ikke-morsmålsbrukere. Den består av seks nivåer, hvor HSK1 er det mest grunnleggende og HSK6 det mest avanserte. For nybegynnere gir fokus på HSK1 til HSK3 et solid grunnlag i mandarin kinesisk.

HSK ble utviklet av Hanban (Kontoret for kinesisk språk), og er anerkjent over hele verden som en standard for å måle ferdigheter i mandarin kinesisk. Testen evaluerer lytting, lesing og skriving på de lavere nivåene, og inkluderer også en muntlig komponent på høyere nivåer.

Her er en kort oversikt over hva hvert nivå innebærer:

 • HSK1: Grunnleggende forståelse og bruk av enkle fraser.
 • HSK2: Evne til å kommunisere i enkle og rutinemessige oppgaver.
 • HSK3: Evne til å kommunisere i dagligdagse situasjoner.
 • HSK4: Evne til å diskutere et bredt spekter av temaer.
 • HSK5: Evne til å lese kinesiske aviser og se kinesisk TV.
 • HSK6: Evne til å uttrykke seg flytende i både muntlig og skriftlig kinesisk.

I denne guiden vil vi fokusere på de første tre nivåene, som danner grunnlaget for videre læring.

HSK1: Bygge grunnlaget

HSK1 er startpunktet for din kinesiske språkreise. På dette nivået vil du lære grunnleggende vokabular og grammatiske strukturer som er essensielle for daglig kommunikasjon.

Ordforråd

HSK1 introduserer omtrent 150 essensielle ord. Her er et utvalg av nøkkelord:

 1. 你 (nǐ) – du
 2. 好 (hǎo) – god
 3. 再见 (zài jiàn) – ha det bra
 4. 谢谢 (xiè xiè) – takk
 5. 请 (qǐng) – vær så snill
 6. 是 (shì) – å være
 7. 不 (bù) – nei/ikke
 8. 我 (wǒ) – jeg/meg
 9. 他 (tā) – han/ham
 10. 她 (tā) – hun/henne
 11. 吃 (chī) – å spise
 12. 喝 (hē) – å drikke
 13. 看 (kàn) – å se
 14. 听 (tīng) – å høre
 15. 说 (shuō) – å snakke

Disse ordene danner grunnlaget for grunnleggende kommunikasjon og vil bli brukt hyppig i dine første samtaler på kinesisk.

Grammatikkpunkter

 1. Grunnleggende setningsstruktur: Subjekt + Verb + Objekt Eksempel: 我喝水 (Wǒ hē shuǐ) – Jeg drikker vann Dette er den mest grunnleggende setningsstrukturen i kinesisk og ligner på strukturen i mange andre språk, inkludert norsk.
 2. Spørsmål med 吗 (ma) Eksempel: 你好吗?(Nǐ hǎo ma?) – Hvordan har du det? 吗 (ma) legges til slutten av en setning for å gjøre den om til et ja/nei-spørsmål.
 3. Eiendomspartikkelen 的 (de) Eksempel: 我的书 (Wǒ de shū) – Min bok 的 (de) brukes for å indikere eierskap, som ligner på den norske endelsen “-s” eller ordet “min/mitt/mine”.
 4. Negasjon med 不 (bù) Eksempel: 我不喜欢 (Wǒ bù xǐhuān) – Jeg liker ikke 不 (bù) plasseres foran verbet for å danne en negativ setning.
 5. Enkle spørreord Eksempler:
  • 什么 (shénme) – hva
  • 谁 (shéi) – hvem
  • 哪里 (nǎlǐ) – hvor

  Disse spørreordene brukes på samme måte som i norsk, men plasseres vanligvis der svaret ville komme i en deklarativ setning.

Vanlige fraser

 1. 你好 (Nǐ hǎo) – Hei
 2. 再见 (Zài jiàn) – Ha det bra
 3. 谢谢 (Xiè xiè) – Takk
 4. 不客气 (Bù kè qi) – Vær så god
 5. 对不起 (Duì bu qǐ) – Unnskyld
 6. 没关系 (Méi guān xi) – Det gjør ingenting
 7. 我叫… (Wǒ jiào…) – Jeg heter…
 8. 很高兴认识你 (Hěn gāo xìng rèn shi nǐ) – Hyggelig å møte deg
 9. 我不明白 (Wǒ bù míng bái) – Jeg forstår ikke
 10. 请再说一遍 (Qǐng zài shuō yī biàn) – Kan du gjenta det?

Disse frasene vil hjelpe deg med å navigere grunnleggende sosiale interaksjoner på kinesisk.

HSK2: Utvide ferdighetene dine

HSK2 bygger videre på grunnlaget som ble lagt i HSK1 og introduserer mer komplekse språkstrukturer og et bredere ordforråd.

Ordforråd

HSK2 introduserer omtrent 150 nye ord, noe som bringer det totale antallet til rundt 300. Noen viktige tillegg inkluderer:

 1. 去 (qù) – å gå
 2. 来 (lái) – å komme
 3. 喜欢 (xǐ huān) – å like
 4. 学习 (xué xí) – å studere
 5. 工作 (gōng zuò) – å jobbe/jobb
 6. 时间 (shí jiān) – tid
 7. 地方 (dì fāng) – sted
 8. 朋友 (péng you) – venn
 9. 电影 (diàn yǐng) – film
 10. 饭店 (fàn diàn) – restaurant
 11. 买 (mǎi) – å kjøpe
 12. 卖 (mài) – å selge
 13. 贵 (guì) – dyr (i pris)
 14. 便宜 (pián yi) – billig
 15. 漂亮 (piào liang) – vakker

Dette utvidede ordforrådet vil gi deg muligheten til å snakke om flere temaer og uttrykke mer nyanserte meninger.

Grammatikkpunkter

 1. Målord Eksempel: 一个苹果 (yí gè píng guǒ) – et eple Målord brukes foran substantiver og er en viktig del av kinesisk grammatikk. De kan indikere form, størrelse eller type objekt.
 2. 的 (de) for adjektiver Eksempel: 红的苹果 (hóng de píng guǒ) – rødt eple Når 的 (de) brukes etter et adjektiv, gjør det adjektivet om til en beskrivende frase.
 3. 很 (hěn) for adjektiver Eksempel: 她很漂亮 (Tā hěn piào liang) – Hun er vakker 很 (hěn) brukes ofte foran adjektiver, selv når man ikke nødvendigvis mener “veldig”.
 4. Tidsuttrykk Eksempel: 明天 (míng tiān) – i morgen Tidsuttrykk plasseres vanligvis i begynnelsen av setningen eller rett etter subjektet.
 5. Komparativ med 比 (bǐ) Eksempel: 我比他高 (Wǒ bǐ tā gāo) – Jeg er høyere enn ham 比 (bǐ) brukes for å sammenligne to ting, med strukturen A 比 B + adjektiv.

Vanlige fraser

 1. 没关系 (Méi guān xi) – Det gjør ingenting
 2. 对不起,我迟到了 (Duì bu qǐ, wǒ chí dào le) – Unnskyld, jeg er forsinket
 3. 你最近怎么样?(Nǐ zuì jìn zěn me yàng?) – Hvordan har du hatt det i det siste?
 4. 祝你生日快乐 (Zhù nǐ shēng rì kuài lè) – Gratulerer med dagen
 5. 慢慢来 (Màn man lái) – Ta det med ro

Disse frasene vil hjelpe deg med å håndtere mer nyanserte sosiale situasjoner og uttrykke høflighet på kinesisk.

HSK3: Få selvtillit

HSK3 representerer et betydelig skritt fremover i din kinesiske språkreise. På dette nivået vil du begynne å håndtere mer komplekse språkstrukturer og et bredere spekter av emner.

Ordforråd

HSK3 introduserer omtrent 300 nye ord, noe som bringer det totale ordforrådet til rundt 600 ord. Noen viktige tillegg inkluderer:

 1. 认为 (rèn wéi) – å tro/tenke
 2. 需要 (xū yào) – å trenge
 3. 解决 (jiě jué) – å løse
 4. 参加 (cān jiā) – å delta
 5. 决定 (jué dìng) – å bestemme
 6. 影响 (yǐng xiǎng) – å påvirke
 7. 准备 (zhǔn bèi) – å forberede
 8. 经验 (jīng yàn) – erfaring
 9. 关系 (guān xi) – forhold
 10. 环境 (huán jìng) – miljø
 11. 表示 (biǎo shì) – å uttrykke
 12. 发展 (fā zhǎn) – å utvikle
 13. 了解 (liǎo jiě) – å forstå
 14. 成功 (chéng gōng) – suksess
 15. 困难 (kùn nan) – vanskelighet

Dette utvidede ordforrådet gir deg muligheten til å diskutere mer abstrakte konsepter og komplekse situasjoner.

Grammatikkpunkter

 1. 了 (le) for fullførte handlinger Eksempel: 我吃了饭 (Wǒ chī le fàn) – Jeg har spist 了 (le) brukes for å indikere at en handling er fullført.
 2. 过 (guo) for tidligere erfaringer Eksempel: 我去过中国 (Wǒ qù guo Zhōng guó) – Jeg har vært i Kina 过 (guo) brukes for å indikere at noe har skjedd minst én gang i fortiden.
 3. 虽然…但是… (suī rán…dàn shì…) struktur Eksempel: 虽然很难,但是我会努力 (Suī rán hěn nán, dàn shì wǒ huì nǔ lì) – Selv om det er vanskelig, vil jeg prøve hardt Denne strukturen brukes for å uttrykke kontrast, lignende “selv om… likevel…” på norsk.
 4. 把 (bǎ) setningsstruktur Eksempel: 请把书放在桌子上 (Qǐng bǎ shū fàng zài zhuō zi shàng) – Vennligst legg boken på bordet 把 (bǎ) strukturen brukes for å fremheve objektet i en setning og beskrive hva som skjer med det.
 5. 是…的 (shì…de) struktur for å fremheve Eksempel: 我是昨天到的 (Wǒ shì zuó tiān dào de) – Det var i går jeg kom Denne strukturen brukes for å legge vekt på en spesifikk del av informasjonen i setningen.

Vanlige fraser

 1. 那就这样吧 (Nà jiù zhè yàng ba) – La oss la det være med det
 2. 慢慢来 (Màn man lái) – Ta det med ro
 3. 别着急 (Bié zháo jí) – Ikke bekymre deg/ikke stress
 4. 加油 (Jiā yóu) – Hold ut! / Lykke til!
 5. 随便 (Suí biàn) – Som du vil

Disse frasene vil hjelpe deg med å uttrykke deg mer nyansert og naturlig i ulike situasjoner.

Nøkkelaspekter ved mandarin kinesisk

Toner

Mandarin kinesisk er et tonespråk med fire hovedtoner og en nøytral tone:

 1. Første tone (ˉ): høy og jevn
 2. Andre tone (ˊ): stigende
 3. Tredje tone (ˇ): fallende-stigende
 4. Fjerde tone (ˋ): fallende
 5. Nøytral tone: kort og lett

Korrekt tonebruk er avgjørende for tydelig kommunikasjon i mandarin kinesisk. Samme stavelse uttalt med forskjellige toner kan ha helt forskjellige betydninger. For eksempel:

 • 妈 (mā) – mor (1. tone)
 • 麻 (má) – nummer (2. tone)
 • 马 (mǎ) – hest (3. tone)
 • 骂 (mà) – å skjelle ut (4. tone)
 • 吗 (ma) – spørrepartikkel (nøytral tone)

Å mestre tonene krever mye øvelse og oppmerksomhet, men det er en grunnleggende ferdighet for å snakke forståelig mandarin.

Tegn

Kinesiske tegn, eller Hanzi (汉字), er logografiske symboler som representerer ord eller morfemer. Å lære å gjenkjenne og skrive tegn er en avgjørende del av å mestre mandarin.

Hvert tegn består av en eller flere komponenter, og mange tegn deler felles komponenter. For eksempel:

 • 木 (mù) betyr “tre”
 • 林 (lín) betyr “skog” og består av to “tre”-tegn
 • 森 (sēn) betyr “tett skog” og består av tre “tre”-tegn

Å lære tegnenes oppbygning og de vanligste komponentene kan hjelpe deg med å huske og gjenkjenne nye tegn lettere.

Radikaler

Radikaler er byggesteinene i kinesiske tegn. De er grunnleggende komponenter som ofte gir hint om tegnets betydning eller uttale. Det finnes 214 tradisjonelle radikaler, men moderne lærebøker fokuserer ofte på et mindre antall vanlige radikaler.

Noen eksempler på radikaler inkluderer:

 • 氵 (shuǐ): relatert til vann eller væsker
 • 口 (kǒu): relatert til munn eller tale
 • 木 (mù): relatert til tre eller treverk
 • 女 (nǚ): relatert til kvinner eller feminine egenskaper

Å kjenne til de vanligste radikalene kan hjelpe deg med å gjette betydningen av ukjente tegn og gjøre det lettere å slå opp i ordbøker.

Læringsstrategier

 1. Fokus på uttale og toner fra begynnelsen: Det er viktig å etablere gode uttalevaner tidlig. Bruk tid på å øve på de ulike tonene og lydene som er spesifikke for kinesisk.
 2. Regelmessig øving på å skrive tegn: Skriv tegn regelmessig og vær oppmerksom på strekenes rekkefølge. Dette vil hjelpe deg med å huske tegnene bedre og gjenkjenne dem raskere når du leser.
 3. Immersiv læring: Omgi deg med kinesisk språk så mye som mulig. Lytt til kinesisk musikk, se på kinesiske filmer eller TV-serier med undertekster, og prøv å lese enkle kinesiske tekster.
 4. Interaktive øvelser: Bruk rollespill og språkspill for å praktisere. Dette gjør læringen mer engasjerende og hjelper deg med å anvende språket i praktiske situasjoner.
 5. Tilpasset læring: Finn en læringsstil som passer deg. Noen lærer best visuelt, andre auditivt eller kinetisk. Tilpass dine studiemetoder deretter.
 6. Regelmessig repetisjon: Bruk spaced repetition-teknikker for å huske nytt vokabular og grammatikk. Dette innebærer å gjennomgå nytt materiale med økende intervaller over tid.
 7. Kulturell integrering: Lær om kinesisk kultur sammen med språket. Dette vil gi deg en dypere forståelse av språket og motivere deg til å fortsette læringen.
 8. Sett realistiske mål: Del opp din språklæring i oppnåelige delmål. Feire små seire underveis vil holde motivasjonen oppe.
 9. Finn en språkpartner: Regelmessig praksis med en morsmålsbruker eller en annen som lærer kinesisk kan betydelig forbedre dine samtaleferdigheter.
 10. Bruk teknologi: Utnytt språklæringsapper, online ressurser og digitale ordbøker for å supplere din læring.

Å lære tegnenes oppbygning og de vanligste komponentene kan hjelpe deg med å huske og gjenkjenne nye tegn lettere.

Radikaler

Radikaler er byggesteinene i kinesiske tegn. De er grunnleggende komponenter som ofte gir hint om tegnets betydning eller uttale. Det finnes 214 tradisjonelle radikaler, men moderne lærebøker fokuserer ofte på et mindre antall vanlige radikaler.

Noen eksempler på radikaler inkluderer:

 • 氵 (shuǐ): relatert til vann eller væsker
 • 口 (kǒu): relatert til munn eller tale
 • 木 (mù): relatert til tre eller treverk
 • 女 (nǚ): relatert til kvinner eller feminine egenskaper

Å kjenne til de vanligste radikalene kan hjelpe deg med å gjette betydningen av ukjente tegn og gjøre det lettere å slå opp i ordbøker.

Læringsstrategier

 1. Fokus på uttale og toner fra begynnelsen: Det er viktig å etablere gode uttalevaner tidlig. Bruk tid på å øve på de ulike tonene og lydene som er spesifikke for kinesisk.
 2. Regelmessig øving på å skrive tegn: Skriv tegn regelmessig og vær oppmerksom på strekenes rekkefølge. Dette vil hjelpe deg med å huske tegnene bedre og gjenkjenne dem raskere når du leser.
 3. Immersiv læring: Omgi deg med kinesisk språk så mye som mulig. Lytt til kinesisk musikk, se på kinesiske filmer eller TV-serier med undertekster, og prøv å lese enkle kinesiske tekster.
 4. Interaktive øvelser: Bruk rollespill og språkspill for å praktisere. Dette gjør læringen mer engasjerende og hjelper deg med å anvende språket i praktiske situasjoner.
 5. Tilpasset læring: Finn en læringsstil som passer deg. Noen lærer best visuelt, andre auditivt eller kinetisk. Tilpass dine studiemetoder deretter.
 6. Regelmessig repetisjon: Bruk spaced repetition-teknikker for å huske nytt vokabular og grammatikk. Dette innebærer å gjennomgå nytt materiale med økende intervaller over tid.
 7. Kulturell integrering: Lær om kinesisk kultur sammen med språket. Dette vil gi deg en dypere forståelse av språket og motivere deg til å fortsette læringen.
 8. Sett realistiske mål: Del opp din språklæring i oppnåelige delmål. Feire små seire underveis vil holde motivasjonen oppe.
 9. Finn en språkpartner: Regelmessig praksis med en morsmålsbruker eller en annen som lærer kinesisk kan betydelig forbedre dine samtaleferdigheter.
 10. Bruk teknologi: Utnytt språklæringsapper, online ressurser og digitale ordbøker for å supplere din læring.

Kulturelle notater

Å forstå kinesisk kultur kan betydelig forbedre din språklæringsopplevelse og hjelpe deg med å kommunisere mer effektivt med morsmålsbrukere. Noen viktige kulturelle elementer å være oppmerksom på inkluderer:

 1. Ansikt (面子, miàn zi): Konseptet om sosial status og rykte i kinesisk kultur. Det er viktig å “gi ansikt” (respektere andres verdighet) og unngå å “tape ansikt” (bli ydmyket).
 2. Guanxi (关系, guān xi): Betydningen av personlige relasjoner og nettverk i kinesisk samfunn og forretningsliv. Gode guanxi kan være avgjørende for suksess i mange aspekter av livet i Kina.
 3. Respekt for eldre og hierarki: Dette gjenspeiles ofte i språkbruk og sosiale interaksjoner. Det finnes spesifikke termer for å adressere eldre familiemedlemmer og overordnede.
 4. Festivaler og tradisjoner: Kunnskap om viktige kinesiske festivaler og tradisjoner kan berike din forståelse av språket og kulturen. Noen viktige festivaler inkluderer kinesisk nyttår, midthøstfestivalen og dragebitfestivalen.
 5. Kinesisk mat og måltidsetikette: Mat spiller en sentral rolle i kinesisk kultur og er ofte et viktig samtaleemne. Å lære om kinesisk matkulturetikette kan være nyttig i sosiale situasjoner.
 6. Talismaner og overtro: Visse tall og farger anses som heldige eller uheldige i kinesisk kultur. For eksempel er 8 et heldig tall fordi det høres ut som ordet for velstand, mens 4 er uheldig fordi det ligner ordet for død.
 7. Filosofiske tradisjoner: Konfutsianisme, taoisme og buddhisme har alle hatt betydelig innflytelse på kinesisk kultur og tenkemåte.
 8. Kalligrafi og kunst: Disse tradisjonelle kunstformene er høyt verdsatt i kinesisk kultur og er ofte knyttet til språklæring og tegnskrift.

Å forstå disse kulturelle aspektene vil ikke bare berike din språklæring, men også hjelpe deg med å navigere sosiale situasjoner mer effektivt når du kommuniserer med kinesisktalende.

Vanlige utfordringer for elever

Å lære mandarin kinesisk kan presentere flere utfordringer for talere av ikke-tonale språk:

 1. Toner: Å mestre de fire tonene er ofte den største innledende hindringen. Det krever mye øvelse å høre forskjellene og produsere dem konsekvent.
 2. Tegn: Å lære tusenvis av tegn kan virke overveldende i begynnelsen. Det er viktig å utvikle effektive memoreringsteknikker og forstå logikken bak tegnenes oppbygning.
 3. Ordrekkefølge: Kinesisk setningsstruktur kan være utfordrende for de som er vant til andre språkstrukturer. For eksempel kommer tidsuttrykk ofte i begynnelsen av setningen i kinesisk.
 4. Målord: Korrekt bruk av målord er ofte vanskelig for ikke-morsmålsbrukere. Hvert substantiv har et spesifikt målord som må læres sammen med substantivet.
 5. Uttale: Noen lyder i kinesisk finnes ikke i andre språk og kan være vanskelige å mestre. For eksempel kan forskjellen mellom “zh” og “j” eller “x” og “sh” være utfordrende for mange.
 6. Manglende grammatiske markører: Kinesisk mangler mange grammatiske markører som er vanlige i andre språk, som tempusendelser for verb. Dette kan være forvirrende for nybegynnere.
 7. Idiomatiske uttrykk: Kinesisk har mange idiomatiske uttrykk, ofte basert på historiske hendelser eller kulturelle referanser, som kan være vanskelige å forstå uten kulturell kontekst.
 8. Skriftlig vs. muntlig språk: Det er ofte betydelige forskjeller mellom skriftlig og muntlig kinesisk, noe som kan være forvirrende for elever.

Til tross for disse utfordringene, er det viktig å huske at tusenvis av mennesker har lært mandarin kinesisk som fremmedspråk. Med tålmodighet, konsekvent øvelse og riktig veiledning, kan du overvinne disse hindringene og oppnå flytende kinesisk.

Veien videre etter HSK3

Etter å ha fullført HSK3, vil du ha et solid grunnlag i mandarin kinesisk. Veien videre kan inkludere:

 1. HSK4: Dette nivået utvider ordforrådet til omtrent 1200 ord og introduserer mer komplekse grammatiske strukturer. Du vil kunne diskutere et bredere spekter av temaer og begynne å lese enkle autentiske tekster.
 2. HSK5: På dette nivået vil du begynne å nærme deg avansert kinesisk, med et ordforråd på rundt 2500 ord. Du vil kunne lese kinesiske aviser og forstå de fleste TV-programmer.
 3. HSK6: Dette er det høyeste nivået av HSK, og representerer nær flytende beherskelse av mandarin kinesisk. Med et ordforråd på rundt 5000 ord, vil du kunne kommunisere effektivt i de fleste situasjoner.
 4. Spesialisering: Etter HSK6 kan du velge å spesialisere deg innen spesifikke områder som forretningskinesisk, akademisk kinesisk eller litterær kinesisk.
 5. Kontinuerlig forbedring: Språklæring er en livslang prosess. Selv etter å ha nådd et avansert nivå, er det alltid rom for forbedring og forfining av dine ferdigheter.

Konklusjon

Å lære mandarin kinesisk er en berikende og givende reise. Fra de første usikre skrittene i HSK1 til den økende selvtilliten i HSK3, har du lagt et solid grunnlag for videre utforskning av dette fascinerende språket.

Husk at språklæring er en gradvis prosess som krever tålmodighet og utholdenhet. Feire dine fremskritt langs veien, uansett hvor små de måtte virke. Hver ny frase du lærer, hvert tegn du mestrer, bringer deg nærmere målet om flytende kinesisk.

Mandarin kinesisk åpner dører til en av verdens eldste og rikeste kulturer, og gir deg muligheten til å kommunisere med over en milliard mennesker verden over. Enten du lærer for personlig interesse, akademiske formål eller profesjonell utvikling, vil beherskelse av mandarin kinesisk utvide dine horisonter på utallige måter.

For å starte din kinesiske læringsreise eller ta dine ferdigheter til neste nivå, besøk https://lcchineseschool.com/flexible-classes/ og utforsk deres skreddersydde opplæringsalternativer.

Husk det kinesiske ordtaket: 千里之行,始于足下 (Qiān lǐ zhī xíng, shǐ yú zú xià) – En reise på tusen mil begynner med ett enkelt skritt. Ta det første skrittet i din kinesiske læringsreise i dag, og åpne døren til en verden av nye muligheter!

加油 (Jiā yóu)! Lykke til med din kinesiske språkreise!

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!