KORT OM MARKEDSFØRING I KINA: BRUK AV WECHAT

Tallet på aktive brukere av WeChat (Kinesisk: Wēixìn 微信, norsk uttale o-ei hsjinn), Kinas svar på Instagram og Facebook, har økt fra 14 millioner i 2011 til 1,0825 milliarder i 3. kvartal 2018 (Kilde: Statista). WeChat er den mest brukte kommunikasjonskanalen for produkter og tjenester i Kina, og har i den kinesiske versjonen også en innebygget betalingstjeneste.


Her er 6 måter som norske bedrifter kan bruke WeChat til å synliggjøre produktene og tjenestene sine på det kinesiske markedet:

1.Sett opp en offisiell WeChat-konto for bedriften. Det er viktig å bruke kinesisk i det innholdet og artiklene som blir publisert på denne kontoen, slik at kinesere med dårlig engelsknivå også kan forstå informasjonen som blir formidlet. For å tiltrekke seg flere følgere til bedriftskontoen på WeChat, er det viktig at innholdet som blir publisert er fengende og passende med hensyn til kinesisk kultur og etikette.

2.Bruk av QR-koder med direkte kobling til bedriftens WeChat-side på f.eks. på webside, produktemballase, produktinformasjon, visittkort.

3.Annonser på WeChat Moments. Moments på WeChat er likt nyhetsoppdateringer på Facebook, der man kan legge ut status, bilder, artikler osv. Annonsene i WeChat Moments kan ha en direkte link til den offisielle WeChat-kontoen, en annen webside eller butikk i WeChat evt. annen nettbutikk.

4.Bruk av egne programmer (miniprogrammer) inne i WeChat for et spesifikt produkt/merke. Når brukere søker etter nøkkelord i WeChat, vil de få oversikt over de mest relevante programmene i WeChat.

5Banner-reklame, annonser som kommer opp etter artikler publisert av offisielle kontoer i WeChat.
6.Bruk av influencers, som allerede har mange følgere på WeChat.

Ta gjerne kontakt med oss i Lær Kinesisk AS ved eventuelle spørsmål angående markedsføring i Kina eller kinesisk forretningsutvikling.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!