Lær å telle til 10 på kinesisk – en enkel guide for nybegynnere

Å lære å telle på kinesisk kan være en nyttig ferdighet, enten du er interessert i kinesisk kultur, planlegger å reise til Kina eller bare ønsker å utvide dine språkkunnskaper. Kinesisk er et av verdens mest talte språk, og det å kunne telle på kinesisk kan være nyttig i mange situasjoner.

Det kinesiske tallsystemet har en lang historie som går tilbake tusenvis av år. Det er basert på et desimalt system, akkurat som det vestlige tallsystemet. Imidlertid er de kinesiske tallene representert ved hjelp av spesifikke tegn i stedet for tallene 0-9 som vi bruker på norsk. Hvert tall har sin egen unike form og uttalelse.

De første fem tallene på kinesisk

De første fem tallene på kinesisk er representert ved hjelp av følgende tegn:

1 – 一 (yī)
2 – 二 (èr)
3 – 三 (sān)
4 – 四 (sì)
5 – 五 (wǔ)

Tegnet for “en” (一) ser ut som en rett strek, og det uttales som “yī”. Tegnet for “to” (二) ser ut som to horisontale streker, og det uttales som “èr”. Tegnet for “tre” (三) ser ut som tre horisontale streker, og det uttales som “sān”. Tegnet for “fire” (四) ser ut som en firkant, og det uttales som “sì”. Tegnet for “fem” (五) ser ut som en skrå strek, og det uttales som “wǔ”.

Disse tallene brukes i mange sammenhenger på kinesisk. For eksempel kan du si “jeg har en bok” ved å si “wǒ yǒu yī běn shū” (我有一本书). Eller du kan si “det er to personer her” ved å si “zhèlǐ yǒu liǎng gè rén” (这里有两个人).

De siste fem tallene på kinesisk

De siste fem tallene på kinesisk er representert ved hjelp av følgende tegn:

6 – 六 (liù)
7 – 七 (qī)
8 – 八 (bā)
9 – 九 (jiǔ)
10 – 十 (shí)

Tegnet for “seks” (六) ser ut som en skrå strek med en bue på toppen, og det uttales som “liù”. Tegnet for “syv” (七) ser ut som en skrå strek med en horisontal strek på toppen, og det uttales som “qī”. Tegnet for “åtte” (八) ser ut som to horisontale streker, og det uttales som “bā”. Tegnet for “ni” (九) ser ut som en skrå strek med en bue på toppen og en horisontal strek under, og det uttales som “jiǔ”. Tegnet for “ti” (十) ser ut som en vertikal strek, og det uttales som “shí”.

Disse tallene brukes også i mange sammenhenger på kinesisk. For eksempel kan du si “det er seks bøker her” ved å si “zhèlǐ yǒu liù běn shū” (这里有六本书). Eller du kan si “jeg har syv søsken” ved å si “wǒ yǒu qī gè xiōngdì jiěmèi” (我有七个兄弟姐妹).

Vanlige kinesiske tallfraser

I tillegg til å kunne telle på kinesisk, er det også nyttig å lære vanlige tallfraser. Her er noen eksempler:

– Hvor mye koster det? – 多少钱?(duōshǎo qián?)
– Hva er telefonnummeret ditt? – 你的电话号码是多少?(nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?)
– Hvor gammel er du? – 你多大了?(nǐ duō dà le?)
– Hvilken dag er det i dag? – 今天是几号?(jīntiān shì jǐ hào?)
– Hvilket år er det? – 现在是哪一年?(xiànzài shì nǎ yī nián?)

Disse tallfrasene kan være nyttige i hverdagen når du trenger å spørre om priser, telefonnummer, alder, datoer osv. Det er viktig å merke seg at uttalelsen og betydningen av hver tallfrase kan variere avhengig av konteksten.

Kinesisk nummerordbok

Her er en liste over kinesiske talltegn og tallfraser med uttalelse og betydning:

– 一 (yī) – en
– 二 (èr) – to
– 三 (sān) – tre
– 四 (sì) – fire
– 五 (wǔ) – fem
– 六 (liù) – seks
– 七 (qī) – syv
– 八 (bā) – åtte
– 九 (jiǔ) – ni
– 十 (shí) – ti

Eksempler på hvordan tallene brukes i setninger:

– Jeg har to bøker. – 我有两本书。(wǒ yǒu liǎng běn shū)
– Det er fem personer her. – 这里有五个人。(zhèlǐ yǒu wǔ gè rén)
– Hvor mye koster det? – 多少钱?(duōshǎo qián?)
– Hva er telefonnummeret ditt? – 你的电话号码是多少?(nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?)

Kinesisk talluttrykk for tid

Når det gjelder å uttrykke tid på kinesisk, er det noen spesifikke talluttrykk som brukes. Her er noen eksempler:

– Klokken tolv – 十二点 (shí’èr diǎn)
– Halv to – 一点半 (yī diǎn bàn)
– Kvart over tre – 三点一刻 (sān diǎn yī kè)
– Ti minutter over fire – 四点十分 (sì diǎn shí fēn)
– Fem minutter på halv fem – 五点差五分 (wǔ diǎn chà wǔ fēn)

Disse talluttrykkene brukes til å uttrykke spesifikke tidspunkter på kinesisk. Det er viktig å merke seg at uttalelsen og betydningen av hver talluttrykk kan variere avhengig av konteksten.

Kinesiske tall for penger

Når det gjelder å uttrykke penger på kinesisk, er det også spesifikke tall som brukes. Her er noen eksempler:

– En yuan – 一元 (yī yuán)
– Ti jiao – 十角 (shí jiǎo)
– Femti fen – 五毛 (wǔ máo)
– Hundre kuai – 一百块 (yī bǎi kuài)
– Tjuefem yuan – 二十五元 (èr shí wǔ yuán)

Disse tallene brukes til å uttrykke forskjellige pengebeløp på kinesisk. Det er viktig å merke seg at uttalelsen og betydningen av hver tall kan variere avhengig av konteksten.

Kinesiske tall for datoer

Når det gjelder å uttrykke datoer på kinesisk, er det også spesifikke tall som brukes. Her er noen eksempler:

– Første januar – 一月一号 (yī yuè yī hào)
– Tjuefemte desember – 十二月二十五号 (shí’èr yuè èrshíwǔ hào)
– Femte juni – 六月五号 (liù yuè wǔ hào)
– Trettende september – 九月十三号 (jiǔ yuè shísān hào)
– Tjueførste oktober – 十月二十一号 (shí yuè èrshíyī hào)

Disse tallene brukes til å uttrykke forskjellige datoer på kinesisk. Det er viktig å merke seg at uttalelsen og betydningen av hver tall kan variere avhengig av konteksten.

Kinesisk tallrekkefølge

Når man skal uttrykke større tall på kinesisk, settes tallene sammen i en bestemt rekkefølge. For eksempel, for å uttrykke tallet 23, sier man “to ti tre” (二十三, èr shí sān). For å uttrykke tallet 57, sier man “femti syv” (五十七, wǔ shí qī).

Her er noen eksempler på tallrekkefølge og hvordan de uttales:

– 100 – 一百 (yī bǎi)
– 1000 – 一千 (yī qiān)
– 10 000 – 一万 (yī wàn)
– 100 000 – 十万 (shí wàn)
– 1 million – 一百万 (yī bǎi wàn)

Øv deg på å telle på kinesisk

For å øve på å telle på kinesisk og bruke tallene i setninger, kan du prøve følgende tips:

– Lytt til kinesiske talluttrykk og prøv å gjenta dem høyt.
– Skriv ned tallene og tallfrasene på kinesisk for å øve på skriftlig form.
– Lag setninger med tallene for å øve på bruken av dem i kontekst.
– Øv med en språkpartner eller ta en kinesisk språkkurs for å få mer veiledning og mulighet til å praktisere.

Å lære å telle på kinesisk kan være en utfordring, men med litt øvelse og tålmodighet kan du mestre det. Det er en nyttig ferdighet som kan åpne dører til kinesisk kultur og kommunikasjon med kinesisktalende mennesker. Så hvorfor ikke ta det første steget og begynne å lære å telle på kinesisk i dag?

Lær å telle til 10 på kinesisk er en flott måte å begynne reisen din med det kinesiske språket. Men hvis du ønsker å ta det et skritt videre og fordype deg i kinesisk kultur og språk, kan jeg anbefale deg å sjekke ut artikkelen “Guide to China Homestay” på LC Chinese School-nettstedet. Denne artikkelen gir deg en innsikt i hvordan det er å bo hos en kinesisk vertsfamilie, og hvordan dette kan hjelpe deg med å forbedre dine språkkunnskaper og forståelse av kinesisk kultur. Ta en titt på artikkelen her for mer informasjon.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!