Språkleker i Klasserommet: Kinesisk for Barn

Velkommen til vårt spennende univers av språkleker i klasserommet! Her utforsker vi hvordan man kan gjøre det gøy å lære kinesisk for barn gjennom kreativ læring og språkglede. Ved å engasjere barna i lekfulle og interaktive aktiviteter, åpner vi døren til en verden av muligheter for å oppnå flytende språkferdigheter.

Læringsprosessen blir aldri bedre enn når den kombineres med glede, og det er nettopp det språkleker kan tilby. Vi vil dykke ned i betydningen av språkleker for barn, utforske hvordan barn lærer språk, og dele konkrete tips og eksempler på hvordan man kan integrere språkleker i kinesiskundervisningen. I tillegg vil vi ta en titt på spennende metoder som spill og rollespill, sanger og rim, storytelling, kulturelle aktiviteter og bruk av teknologi i undervisningen.

Vår visjon er å inspirere lærere og foreldre til å ta i bruk kreativ læring og språkglede ved undervisning av kinesisk til barn. Ved å gjøre språklæringen til en morsom og engasjerende opplevelse, vil vi legge grunnlaget for et sterkt og varig språkmiljø.

Nøkkeltanker:

 • Lekekultur er en nøkkel til språklæring hos barn. Læringsprosessen blir morsommere og mer engasjerende når den kombineres med lek.
 • Å lære kinesisk har mange fordeler for barn, inkludert fremtidige karrieremuligheter, kulturell forståelse og kognitiv utvikling.
 • Barn har unike evner til å lære språk, og det er viktig å tilpasse undervisningen basert på deres utviklingsnivå.
 • Integrering av språkleker i kinesiskundervisningen kan gjøre læringen mer effektiv og engasjerende.
 • Spill, sanger, storytelling og kulturelle aktiviteter er fantastiske metoder for å lære kinesisk på en lekfull måte.
 • Gjennom bruk av teknologi kan vi støtte og berike barns kinesiskundervisning.
 • Vurdering av barns språklæring og oppfølging er viktig for å tilpasse undervisningen og sikre fremgang over tid.

Hvorfor lære kinesisk er viktig for barn

Å lære kinesisk kan være svært verdifullt for barn av forskjellige grunner. Denne seksjonen forklarer hvorfor det er viktig for barn å lære kinesisk og de mulighetene det kan åpne for dem.

Karrieremuligheter

En viktig grunn til å lære kinesisk er de potensielle karrieremulighetene det gir. Kina er en stor økonomisk makt og en viktig aktør på verdensarenaen. Med stadig økende handel og investeringer mellom Kina og andre land, vil kunnskap om kinesisk språk og kultur være et stort pluss for fremtidige jobbmuligheter. Enten det er innenfor næringsliv, diplomatisk tjeneste eller turisme, kan kinesisk kunnskap være avgjørende for å skille seg ut og lykkes.

Kulturell forståelse

Å lære kinesisk gir også barn mulighet til å utvikle en dypere forståelse av kinesisk kultur. Språket er en viktig del av en kulturs identitet, og ved å lære kinesisk vil barn kunne utforske kinesisk historie, skikker, tradisjoner og verdier på en mer autentisk måte. Dette kan igjen bidra til å åpne deres sinn og skape en følelse av globalt medborgerskap og interkulturell forståelse.

Kognitiv utvikling

Studier har vist at å lære et nytt språk kan stimulere barns kognitive utvikling på flere måter. Språklæring aktiverer hjernens nettverk og kan forbedre evnen til å tenke analytisk, være kreativ og løse problemer. Å lære kinesisk utfordrer også barn til å mestre et tonespråk, noe som kan forbedre deres lytteferdigheter og musikalitet. Denne kognitive treningen kan være svært gunstig for barnets generelle intellektuelle utvikling.

Lære kinesisk åpner dører til spennende karrieremuligheter, gir innsikt i en rik kultur og stimulerer kognitiv utvikling hos barn.

Med disse viktige fordelene er det tydelig at å lære kinesisk kan ha en betydelig innvirkning på barns liv og fremtid. Neste seksjon vil utforske hvordan barn faktisk lærer språk og hvordan vi kan optimalisere språkopplæringen for dem.

Hvordan barn lærer språk

Når det gjelder språklæring for barn, er det viktig å forstå hvordan barn lærer språk og hvordan deres kognitive evner påvirker denne prosessen. Barn er naturlige språklærere, og deres evne til å ta til seg og beherske nye språk er imponerende.

Barn lærer språk gjennom en kombinasjon av ulike faktorer. Deres hjerne er spesielt mottakelig for å lære språk i de tidlige årene, og de er i stand til å oppfatte språklige strukturer og lyder på en unik måte.

En av de viktigste faktorene som påvirker barns språklæring er deres kognitive evner. Barn er i stand til å oppfatte og etterligne lyder og ord tidlig i livet. Dette er en viktig del av deres språkutvikling og hjelper dem med å bygge opp sitt vokabular og forståelse av språklige strukturer.

«Barn lærer språk ved å lytte til og etterligne de rundt seg. Derfor er det viktig for foreldre og lærere å skape et rikt språkmiljø for barnet.»

For å optimalisere barns språklæring er det viktig å tilpasse undervisningen basert på deres utviklingstrinn. For de yngste barna kan det fokusere på lytteferdigheter og eksponering for språket gjennom lek og leseaktiviteter. Etter hvert som barna vokser og utvikler seg, kan fokus skifte til mer komplekse språklige oppgaver som utfordrer deres evne til å bruke språket aktivt.

Gjennom å forstå barns kognitive evner og optimalisere språklæringen i tråd med deres utviklingstrinn, kan vi bidra til å skape en positiv læringsopplevelse og fremme barns språkferdigheter på en effektiv måte. Ved å skape et stimulerende og støttende språkmiljø kan vi hjelpe barna til å utvikle seg språklig og oppnå en solid språkforståelse.

Integrere språkleker i kinesiskundervisningen

For å gjøre kinesiskundervisningen engasjerende og morsom for barn, er det en god idé å integrere språkleker i undervisningen. Språkleker er en kreativ tilnærming for å lære kinesisk, og de hjelper barna med å utvikle språkferdighetene sine på en interaktiv og underholdende måte.

Her er noen konkrete eksempler på hvordan du kan bruke språkleker til å integrere kinesiskundervisning i klasserommet:

 • Lage en lekstasjon der barna kan utforske ulike kinesiske ord og uttrykk gjennom spill og aktiviteter.
 • Organisere rollespill der barna får mulighet til å bruke kinesiske fraser og uttrykk i en simulert situasjon.
 • Spille kinesiske språkspill som hjelper barna med å bygge ordforråd og forbedre uttale.
 • Gjennomføre gruppeaktiviteter der barna samarbeider for å løse oppgaver ved å kommunisere på kinesisk.

Ved å tilpasse språklekene til barnas alder og språknivå, kan du sikre at undervisningen er tilpasset deres individuelle behov og interesser. Dette vil bidra til å skape en positiv og engasjerende læringsopplevelse, samtidig som de utvikler sine kinesiske språkferdigheter.

Spill og rollespill for å lære kinesisk

Å lære kinesisk kan være både utfordrende og spennende for barn. En måte å gjøre språklæringen mer engasjerende og morsom er å integrere spill- og rollespillbaserte aktiviteter i undervisningen.

Spillbasert læring er en effektiv metode som lar barna lære kinesisk gjennom lek. Ved å bruke spill, kan barna praktisere vokabular, uttale og grammatikk på en naturlig og underholdende måte.

Et populært spill som kan brukes for å lære kinesisk er “Kinesisk språkbingo”. Dette spillet inneholder kinesiske ord og setninger som barna må finne på bingobrettet. Spillet er både morsomt og lærerikt, og gir barna muligheten til å øve på å gjenkjenne og uttale kinesiske ord.

Et annet kreativt spill er “Kinesisk rollespill“. Her kan barna ta på seg forskjellige roller og late som om de er i situasjoner der de trenger å bruke kinesisk språk for å kommunisere. Dette spillet er en flott måte å øve på praktisk bruk av språket og bygge selvtillit når det gjelder å snakke kinesisk.

Når du bruker spill og rollespill i kinesiskundervisningen, er det viktig å tilpasse aktivitetene til barnas språknivå og faglige mål. Start med enkle spill og roller, og gradvis øk kompleksiteten ettersom barna blir mer komfortable med språket.

Spill- og rollespillbaserte aktiviteter er en kreativ måte å lære kinesisk på og gjør språklæringen mer engasjerende for barna. Prøv ulike spill og rollespill i klasserommet for å oppmuntre til læring gjennom lek og bidra til en positiv og morsom læringsopplevelse.

Sanger og rim for å lære kinesisk

Å bruke musikk, sanger og rim er en effektiv måte å hjelpe barn med å lære kinesisk på. Disse kreative og engasjerende verktøyene kan styrke barnas vokabular og uttale, samtidig som de skaper en morsom læringsopplevelse.

Kinesiske sanger kan hjelpe barn med å utvikle lytteferdigheter og forståelse av toner og intonasjon i kinesisk språk. Ved å synge sammen med musikken og lære teksten til sanger, kan barna utvide sitt kinesiske vokabular og samtidig forbedre sin uttale.

“En sang kan være som et spennende eventyr som tar barna med på en reise gjennom kinesisk kultur og språk.”

Her er noen populære kinesiske sanger som egner seg godt for språklæring:

Sang Beskrivelse
小兔子乖乖 (Xiǎo tùzǐ guāi guāi) En morsom og fengende sang om en søt liten kanin.
两只老虎 (Liǎng zhī lǎohǔ) En klassisk barnesang om to tigre.
童年 (Tóngnián) En sentimental sang som fremkaller følelser av barndom og nostalgi.

I tillegg til sanger kan også bruk av rim være svært nyttig for å lære kinesisk. Kinesisk poesi og tradisjonelle rim bruker ofte toneleker og fonetiske mønstre som kan hjelpe barna med å huske ord og uttrykk.

“Lekne rim og dikt kan gjøre språklæringen mer kreativ og underholdende for barna.”

Her er noen eksempler på kinesiske rim som kan brukes i språklæring:

 1. 一二三四,上山打老虎 (Yī èr sān sì, shàngshān dǎ lǎohǔ) – En morsom og talende frase som betyr “en, to, tre, fire, gå til fjells og slå en tiger”.
 2. 红花红,绿花绿,日落山西,红花不同红,绿花不同绿 (Hónghuā hóng, lǜhuā lǜ, rìluò shānxī, hónghuā bùtóng hóng, lǜhuā bùtóng lǜ) – En tradisjonell kinesisk rim som fokuserer på farger og landskapsbeskrivelser.
 3. 青青河边草,郁郁园中柳 (Qīngqīng hébiān cǎo, yùyù yuánzhōng liǔ) – En romantisk frase som beskriver landskapet og naturen.

Å inkludere sanger og rim i kinesiskundervisningen kan være en morsom og engasjerende måte å hjelpe barna med å lære kinesisk. Det bidrar til å forbedre deres vokabular, uttale og kulturell forståelse på en underholdende måte.

Storytelling og fortellinger på kinesisk

Storytelling er en kraftig teknikk som kan brukes til å engasjere barn og forbedre deres språklæringserfaring. Når det gjelder å lære kinesisk, kan fortellinger på kinesisk være et fantastisk verktøy for å introdusere barna for språket og kulturen på en spennende og underholdende måte.

Eventyr og fortellinger har en magisk evne til å fange barnas fantasi og oppmuntre dem til å lytte, forstå og bruke språket på en autentisk måte. Ved å bruke kinesiske fortellinger i undervisningen kan barna eksponeres for forskjellige ordforråd, setningsstrukturer og språkvariasjoner som kan styrke deres språklige ferdigheter.

Når du velger kinesiske fortellinger, kan du fokusere på eventyr som er spesielt egnet for barn og som fremmer viktige verdier og dyder i kinesisk kultur. Noen populære og anbefalte kinesiske fortellinger inkluderer:

 1. Journey to the West (Vestens hemmeligheter)
 2. The Legend of the White Snake (Den hvite slanges legende)
 3. Mulans legende
 4. The Monkey King and the Dragon Princess (Apekongen og drageprinsessen)

Fortellingene kan presenteres i forskjellige formater, for eksempel gjennom bøker, lydbøker, animerte videoer eller dramatiserte opplesninger. Du kan også oppmuntre barna til å delta i fortellingen ved å la dem skape sine egne versjoner eller dramatisere scenene. Dette vil bidra til å styrke deres forståelse av språket og utvikle deres kreative og kommunikative ferdigheter.

Fordeler med storytelling i kinesiskundervisningen

Å bruke storytelling og kinesiske fortellinger i undervisningen kan gi en rekke fordeler for barnas språklæring:

 • Engasjement og interesse: Storytelling skaper en spennende og stimulerende læringsopplevelse som kan holde barna engasjert og interessert i å lære kinesisk.
 • Uttale og intonasjon: Gjennom å lytte til og gjenta setninger og uttrykk fra fortellingene kan barna øve på riktig uttale og intonasjon.
 • Ordforråd og grammatikk: Fortellingene innfører barna til forskjellige ord, uttrykk og setningsstrukturer som hjelper dem med å utvide sitt kinesiske ordforråd og forbedre sin grammatikk.
 • Kulturell forståelse: Ved å utforske kinesiske fortellinger kan barna også lære om kinesisk kultur, tradisjoner og verdier.

Integrering av storytelling i kinesiskundervisningen kan dermed bidra til å skape en morsom og meningsfull læringsopplevelse som inspirerer barna til å fortsette å utforske og utvikle sine kinesiske språkferdigheter.

Fortellinger på kinesisk Fordeler for språklæring
Journey to the West – Introduserer kinesisk eventyrkultur
– Øker ordforråd og setningsbygning
– Gir innsikt i kinesisk folklore
The Legend of the White Snake – Utforsker kinesisk kjærlighetshistorie
– Forbedrer lytte- og uttaleferdigheter
– Introduksjon til kinesiske idiomer
Mulans legende – Fremmer kinesisk kvinners styrke og mot
– Utvider ordforråd knyttet til kinesisk historie
– Gir kulturell innsikt
The Monkey King and the Dragon Princess – Spennende eventyr for barn
– Bygger kinesisk setningsstruktur
– Introduksjon til kinesiske mytologiske figurer

Kulturelle aktiviteter og utveksling

For å berike barns læring av kinesisk og deres forståelse av kinesisk kultur, er det viktig å inkludere kulturelle aktiviteter og utveksling i undervisningen. Gjennom direkte erfaringer og samhandling med forskjellige kulturer kan barn utvikle en dypere forståelse og respekt for kulturell mangfoldighet. Her er noen tips om hvordan man kan organisere slike aktiviteter i klasserommet:

1. Kulturelle arrangementer

Arranger besøk eller inviter gjesteforelesere til klasserommet som kan dele sin kunnskap om kinesisk kultur, tradisjoner og språk. Dette gir barna en unik mulighet til å lære direkte fra mennesker med førstehåndserfaring og å stille spørsmål for å utvide sin kulturelle forståelse.

2. Kulturell utveksling

Organiser kulturell utveksling med andre skoler, enten nasjonalt eller internasjonalt. Dette kan inkludere utveksling av brev, videoer eller virtuelle møter der barna kan dele sine tanker om kinesisk kultur og lære om andre kulturer i retur. Denne typen interaksjon bidrar til å bryte ned kulturelle barrierer og fremme kulturell forståelse.

3. Kulturelle feiringer

Fremhev kinesiske høytider og feiringer, som kinesisk nyttår eller Midt-høst-festivalen, ved å organisere klasseromsaktiviteter som inkluderer matlaging, kunst og håndverksprosjekter og musikalske forestillinger. Dette gir barna muligheten til å oppleve kinesisk kultur på en engasjerende og praktisk måte.

4. Kulturelle kunstformer

Introduser barna for kinesiske kunstformer som kalligrafi, papirkutting eller tradisjonelle danser. Dette gir dem ikke bare en forståelse av kinesisk kunst, men også en mulighet til å praktisere de språklige og motoriske ferdighetene som er nødvendige for å utføre disse kunstformene.

5. Virtuelle kulturelle turer

Organiser virtuelle turer til kinesiske museer, historiske steder eller kulturelle arrangementer. Dette er en effektiv måte å eksponere barna for kinesisk kultur uten å reise fysisk. Gjennom virtuelle turer kan barna se, høre og lære om kinesisk kultur på en interaktiv og engasjerende måte.

Kulturelle aktiviteter og utveksling er avgjørende for å utvikle barnas kulturelle forståelse og bidra til deres helhetlige læring av kinesisk. Ved å integrere disse aktivitetene i undervisningen, vil barna få en rikere og mer meningsfull opplevelse av språket og kulturen de studerer.

Aktivitet Beskrivelse
Kulturelle arrangementer Inviter gjesteforelesere eller arrangere besøk for å dele kunnskap om kinesisk kultur.
Kulturell utveksling Organiser utveksling av brev, videoer eller virtuelle møter med andre skoler for å lære om forskjellige kulturer.
Kulturelle feiringer Arranger aktiviteter for å feire kinesiske høytider og tradisjoner.
Kulturelle kunstformer Introduser kinesiske kunstformer som kalligrafi og tradisjonelle danser.
Virtuelle kulturelle turer Gjennomfør turer til kinesiske museer og historiske steder virtuelt.

Bruk av teknologi i kinesiskundervisningen

I dagens digitale tidsalder er teknologi en uvurderlig ressurs for å støtte kinesiskundervisningen og engasjere barn i læringen. Ved å integrere digitale ressurser i undervisningen kan lærere hjelpe barna med å utvikle sine språkferdigheter på en morsom og interaktiv måte. Teknologien kan også bidra til å øke barnas engasjement og læringseffektivitet.

En av fordelene med å bruke teknologi i kinesiskundervisningen er at det gir barna muligheten til å lære i sitt eget tempo og på en måte som passer deres individuelle læringsstil. Dette kan bidra til å øke motivasjonen og selvtilliten til barna, samt styrke deres språkutvikling. Ved å bruke digitale ressurser kan lærere også tilpasse undervisningen til barnas ulike språkferdigheter og faglige mål.

Ved å bruke teknologi som en del av undervisningen kan lærere skape en dynamisk og interaktiv læringsopplevelse som kan inspirere barna til å utforske og lære kinesisk på en ny og spennende måte.

Evaluering og oppfølging av språklæringen

En viktig del av språklæring er å evaluere barns fremgang og følge opp deres språkferdigheter over tid. Dette bidrar til å identifisere områder hvor det er behov for ytterligere støtte, samt tilpasse undervisningen for å møte barnas individuelle behov.

Vurdering av språklæring kan gjøres gjennom ulike metoder, for eksempel:

 1. Formelle vurderinger: Gjennomføring av tester og eksamener for å måle barnas språkferdigheter.
 2. Uformelle observasjoner: Observasjon av barnas daglige kommunikasjon og deltakelse i språkaktiviteter.
 3. Porteføljevurdering: Samling og vurdering av barnas arbeider og progresjon over tid.

Ved evalueringen er det viktig å ta hensyn til barnas individuelle språkutvikling, samt deres språkferdigheter i forhold til alder og språknivå. Dette kan bidra til å identifisere områder som trenger ekstra oppfølging og rette undervisningen deretter.

Etter evalueringen er det viktig å følge opp barnas språkferdigheter gjennom kontinuerlig oppfølging og tilpasning av undervisningen. Her er noen strategier som kan være nyttige:

 • Tilpasset læring: Tilby undervisning som er tilpasset barnas individuelle behov og språkferdigheter.
 • Hyppige tilbakemeldinger: Gi regelmessige tilbakemeldinger til barna om deres språkferdigheter og oppmuntre dem til å forbedre seg.
 • Fortløpende evaluering: Gjenta evalueringen med jevne mellomrom for å vurdere fremgangen og identifisere eventuelle områder som trenger ekstra støtte.
 • Støttende læringsmiljø: Skap et inkluderende og støttende læringsmiljø der barna føler seg trygge og oppmuntret til å ta risiko og praktisere språket.

Ved å evaluere barnas språklæring og følge opp deres språkferdigheter over tid, kan lærere bidra til å sikre at barna oppnår gode resultater i sin språkutvikling. Dette vil bidra til å styrke deres kommunikative ferdigheter og språkkompetanse på en effektiv og vellykket måte.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi utforsket viktigheten av språkleker i kinesiskundervisningen for barn. Vi har sett på hvordan kreativ læring og språkglede kan gjøre læringen av kinesisk morsommere og mer engasjerende for barn.

Gjennom integrering av språkleker, spill, sanger, fortellinger og kulturelle aktiviteter kan barna oppleve en mer dynamisk og interaktiv læringsprosess. Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til utviklingen av kinesiske språkkunnskaper, men også til en dypere forståelse av kinesisk kultur og oppmuntrer til en positiv holdning til språklæring generelt.

Det er viktig å tilpasse språklekene til barnas alder og språknivå, og å anvende ulike læringsmetoder for å engasjere alle barna i klasserommet. Språkleker fremmer ikke bare språklæring, men hjelper også barna med å utvikle andre viktige ferdigheter, som samarbeid, kreativ tenkning og problemløsning.

Oppmuntre barna til å utforske kinesisk språk gjennom lek og skape en positiv og stimulerende læringsatmosfære. Ved å bruke språkleker i kinesiskundervisningen kan vi bidra til å gjøre læringsprosessen morsommere, engasjerende og effektiv for barna.

FAQ

Hva er språkleker?

Språkleker er kreative aktiviteter som brukes i klasserommet for å gjøre det morsomt og engasjerende å lære et nytt språk. Disse lekene bidrar til å fremme språkglede hos barn.

Hvorfor er det viktig for barn å lære kinesisk?

Å lære kinesisk er viktig for barn av flere grunner. Det åpner dører for fremtidige karrieremuligheter, bidrar til å utvikle kulturell forståelse og stimulerer kognitiv utvikling.

Hvordan lærer barn språk?

Barn lærer språk ved å lytte, imitere og eksperimentere. Deres kognitive evner og språklige utvikling spiller en viktig rolle i språklæringen. Det er viktig å tilpasse læringen til barnas utviklingstrinn.

Hvordan kan jeg integrere språkleker i kinesiskundervisningen?

Du kan integrere språkleker i kinesiskundervisningen ved å tilpasse dem til barnas alder og språknivå. Bruk kreative metoder som å lage egne flashcards, spille språkrelaterte spill og oppmuntre til dialog og samarbeid.

Hvilke type spill og rollespill kan jeg bruke for å lære kinesisk?

Spill- og rollespillbaserte aktiviteter er effektive for å lære kinesisk. Du kan bruke spill som Memory, Kahoot og Charades som er tilpasset kinesiskundervisningen. Rollespill som å leke butikk, restaurant eller skuespill er også en god måte å praktisere språket på.

Kan sanger og rim hjelpe barn å lære kinesisk?

Ja, musikk, sanger og rim kan hjelpe barn å lære kinesisk. Ved å synge og lære seg tekster til kinesiske sanger og rim, får barna økt vokabular og forbedret uttale.

Hvordan kan storytelling og fortellinger på kinesisk brukes i undervisningen?

Storytelling og fortellinger på kinesisk kan brukes til å engasjere barn og øke språklæringen. Du kan lese kinesiske eventyr og fortellinger for barna, eller la dem lage sine egne historier på kinesisk. Det er en flott måte å stimulere fantasien og vokabularet.

Hva kan jeg gjøre for å øke kulturell forståelse i kinesiskundervisningen?

Du kan organisere kulturelle aktiviteter og utveksling for å øke barnas kulturelle forståelse. Dette kan inkludere å feire kinesiske høytider, utforske kinesisk mat og tradisjoner, eller samarbeide med en kinesisk skole for å bygge broer mellom kulturer.

Hvordan kan teknologi brukes i kinesiskundervisningen?

Teknologi kan brukes til å støtte kinesiskundervisningen ved bruk av digitale ressurser. Dette kan øke barnas engasjement og læringseffektivitet.

Hvordan kan jeg evaluere og følge opp barnas språklæring?

Du kan evaluere barnas språklæring ved hjelp av tester, muntlige prøver og observasjon. Det er viktig å følge opp deres språkferdigheter ved å tilpasse undervisningen basert på evalueringsresultatene og gi kontinuerlig tilbakemelding.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!