Utvid ditt vokabular med Lær 20 Viktige Kinesiske Adjektiver for Daglig Bruk

Læring av kinesiske adjektiver er en viktig del av å mestre det kinesiske språket. Adjektiver spiller en avgjørende rolle i å uttrykke følelser, beskrive objekter og personer, og formidle informasjon på en mer nøyaktig og levende måte. Å ha et solid fundament i kinesiske adjektiver vil hjelpe deg med å uttrykke deg bedre og forstå språket mer fullstendig. I denne artikkelen vil vi utforske hvorfor det er viktig å lære kinesiske adjektiver, hvordan du kan lære dem effektivt, de mest viktige adjektivene for daglig bruk, hvordan du bruker dem i setninger, hvordan du uttaler dem riktig, hvilke adjektiver som er vanlig brukt i kinesisk kultur, hvordan du bruker adjektiver mens du reiser, hvordan du øver på å bruke adjektiver i dagliglivet, og hvordan du kan utvide ditt kinesiske ordforråd med adjektiver.

Sammendrag

 • Læring av kinesiske adjektiver er viktig for å kunne beskrive og uttrykke deg selv på kinesisk.
 • Du kan lære kinesiske adjektiver ved å bruke flashcards, lytte til kinesisk musikk og se på kinesiske filmer og TV-serier.
 • De 20 viktigste kinesiske adjektivene for daglig bruk inkluderer: 高兴Gāoxìng (glad), 美丽Měilì (vakker), 好吃Hào chī (god mat), 快乐Kuàilè (lykkelig) og 大Dà(stor).
 • For å bruke kinesiske adjektiver i setninger, må du huske å plassere dem før substantivet og bruke riktig partikkel.
 • For å uttale kinesiske adjektiver riktig, må du øve på tonene og lytte til naturlig uttale.
 • Adjektiver som ofte brukes i kinesisk kultur inkluderer: 中国式Zhōngguó shì
 •  (kinesisk stil), 传统Chuántǒng (tradisjonell), 现代 (moderne) og 美食Měishí (delikatesse).
 • Du kan bruke kinesiske adjektiver på reise ved å beskrive steder, mat og kultur.
 • Øv på å bruke kinesiske adjektiver i dagliglivet ved å beskrive dine følelser, omgivelser og opplevelser.
 • For å utvide ditt kinesiske vokabular med adjektiver, kan du lære nye ord hver dag og bruke dem i setninger.
 • Flere ressurser for å lære kinesiske adjektiver inkluderer: kinesiske lærebøker, språk-apps og online-kurs.

Hvorfor er det viktig å lære kinesiske adjektiver?

Å lære kinesiske adjektiver er viktig fordi de forbedrer språkferdighetene dine på flere måter. For det første gir adjektiver deg muligheten til å beskrive verden rundt deg på en mer presis og levende måte. Ved å bruke adjektiver kan du formidle farger, størrelser, former, følelser og mange andre egenskaper som gjør språket ditt mer nyansert og interessant. For det andre er adjektiver en viktig del av kinesisk grammatikk og setningsstruktur. Ved å lære adjektiver vil du kunne bygge setninger på en mer naturlig og flytende måte. Til slutt er adjektiver en integrert del av kinesisk kultur og språkbruk. Å ha kunnskap om adjektiver vil hjelpe deg med å forstå og kommunisere bedre med kinesiske mennesker.

Hvordan kan du lære kinesiske adjektiver?

Det er flere tips og triks som kan hjelpe deg med å lære kinesiske adjektiver effektivt. For det første er det viktig å ha et solid fundament i grunnleggende kinesisk grammatikk og ordforråd før du begynner å lære adjektiver. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvordan adjektiver brukes i setninger og hvordan de påvirker betydningen av setningen. For det andre kan du bruke forskjellige ressurser for å lære adjektiver, for eksempel bøker, lydopptak, videoer og språkapper. Disse ressursene vil gi deg muligheten til å høre, se og lese adjektivene i forskjellige sammenhenger, noe som vil hjelpe deg med å forstå og huske dem bedre.

De 20 viktigste kinesiske adjektivene for daglig bruk

 

Adjektiv Betydning
好Hǎo bra
不好Bù hǎo dårlig
高兴Gāoxìng glad
悲伤Bēishāng trist
快乐Kuàilè lykkelig
累Lèi trett
漂亮Piàoliang vakker
丑Chǒu stygg
聪明Cōngmíng smart
愚蠢Yúchǔn dum
忙Máng opptatt
闲Xián ledig
容易Róngyì enkel
难Nán vanskelig
新Xīn ny
旧Jiù gammel
快Kuài rask
慢Màn treg
贵Guì dyr
便宜Piányí billig

Her er en liste over de mest brukte kinesiske adjektivene sammen med deres engelske oversettelser:

1. 高兴 (gāoxìng) – glad
2. 漂亮 (piàoliang) – vakker
3. 好吃 (hǎochī) – velsmakende
4. 快乐 (kuàilè) – lykkelig
5. 聪明 (cōngmíng) – intelligent
6. 美丽 (měilì) – vakker
7. 幸福 (xìngfú) – lykke
8. 好玩 (hǎowán) – morsomt
9. 可爱 (kě’ài) – søt
10. 有趣 (yǒuqù) – interessant
11. 懒惰 (lǎnduò) – lat
12. 勇敢 (yǒnggǎn) – modig
13. 聪明 (cōngmíng) – smart
14. 干净 (gānjìng) – ren
15. 热情 (rèqíng) – entusiastisk
16. 害怕 (hàipà) – redd
17. 紧张 (jǐnzhāng) – nervøs
18. 疲倦 (píjuàn) – sliten
19. 难过 (nánguò) – trist
20. 愉快 (yúkuài) – hyggelig

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke disse adjektivene i setninger:

– 我很高兴见到你。(Wǒ hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.) – Jeg er veldig glad for å møte deg.
– 这个花园很漂亮。(Zhège huāyuán hěn piàoliang.) – Denne hagen er vakker.
– 这个菜很好吃。(Zhège cài hěn hǎochī.) – Denne retten er velsmakende.
– 我们玩得很开心。(Wǒmen wán dé hěn kāixīn.) – Vi har det veldig morsomt.

Hvordan bruke kinesiske adjektiver i setninger

I kinesisk språk kommer adjektiver vanligvis før substantivet de beskriver. For eksempel, i setningen “这个房间很干净” (Zhège fángjiān hěn gānjìng) betyr “这个” (zhège) “dette”, “房间” (fángjiān) betyr “rom” og “干净” (gānjìng) betyr “ren”. Setningen betyr “Dette rommet er rent”. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen verb i denne setningen, adjektivet står alene for å beskrive substantivet.

Det er også mulig å bruke adjektiver i kinesiske setninger uten et substantiv. For eksempel, i setningen “我很高兴” (Wǒ hěn gāoxìng) betyr “我” (wǒ) “jeg” og “高兴” (gāoxìng) betyr “glad”. Setningen betyr “Jeg er glad”. Her brukes adjektivet direkte for å beskrive subjektet uten et substantiv.

Lær å uttale kinesiske adjektiver riktig

Kinesisk uttale kan være utfordrende for ikke-morsmålere, spesielt når det gjelder toner og lyder som ikke finnes i ens eget språk. For å uttale kinesiske adjektiver riktig, er det viktig å lytte nøye til naturlige uttalelser og prøve å etterligne dem. Du kan også bruke lydopptak og språkapper for å øve på uttalen din. Det kan være nyttig å jobbe med en språklærer eller en språkpartner som kan gi deg tilbakemelding og veiledning.

Hvilke adjektiver brukes vanligvis i kinesisk kultur?

Språk er en refleksjon av kulturen det tilhører, og kinesisk er intet unntak. Det er flere adjektiver som er spesielt vanlige i kinesisk kultur. For eksempel, “和谐” (héxié) betyr “harmoni” og er et viktig konsept i kinesisk filosofi og samfunnsliv. “尊敬” (zūnjìng) betyr “respekt” og er en viktig verdi i kinesisk kultur. “传统” (chuántǒng) betyr “tradisjonell” og refererer til den lange historien og rike kulturarven i Kina.

Hvordan bruke kinesiske adjektiver mens du reiser

Å ha kunnskap om kinesiske adjektiver kan være svært nyttig mens du reiser i Kina eller andre kinesisktalende land. Du kan bruke adjektiver til å beskrive severdigheter, mat, mennesker og opplevelser på en mer nøyaktig og levende måte. For eksempel, hvis du besøker Den kinesiske mur, kan du si “这堵墙很壮观” (Zhè dǔ qiáng hěn zhuàngguān), som betyr “Denne muren er imponerende”. Hvis du prøver en ny matrett, kan du si “这道菜很美味” (Zhè dào cài hěn měiwèi), som betyr “Denne retten er deilig”.

Øv på å bruke kinesiske adjektiver i dagliglivet

For å bli mer komfortabel med å bruke kinesiske adjektiver, er det viktig å øve på å bruke dem i dagliglivet. Du kan prøve å inkludere adjektiver i dine daglige samtaler og setninger. For eksempel, i stedet for å si “这个书包” (Zhège shūbāo) som betyr “denne ryggsekken”, kan du si “这个漂亮的书包” (Zhège piàoliang de shūbāo) som betyr “denne vakre ryggsekken”. Dette vil hjelpe deg med å utvide ditt vokabular og bli mer fortrolig med å bruke adjektiver i riktig sammenheng.

Hvordan utvide ditt kinesiske ordforråd med adjektiver

Å lære kinesiske adjektiver er en flott måte å utvide ditt kinesiske ordforråd på. Når du lærer nye adjektiver, kan du også lære nye substantiver som de beskriver. For eksempel, når du lærer adjektivet “好吃” (hǎochī) som betyr “velsmakende”, kan du også lære ordet “食物” (shíwù) som betyr “mat”. På denne måten kan du bygge opp ditt ordforråd på en mer systematisk og sammenhengende måte.

Konklusjon

Læring av kinesiske adjektiver er en viktig del av å mestre det kinesiske språket. Adjektiver forbedrer språkferdighetene dine, hjelper deg med å uttrykke deg bedre og forstå språket mer fullstendig. Ved å lære kinesiske adjektiver effektivt, kan du utvide ditt ordforråd, forbedre din uttale og kommunisere mer presist og levende. Fortsett å lære og øve på kinesiske adjektiver, og du vil se fremgang i språkferdighetene dine. Lykke til!

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!