Å bygge enkle setninger på kinesisk: Leksjoner for barn

Å lære kinesisk kan være et fascinerende og givende eventyr for barn. Å forstå hvordan man bygger enkle setninger er det første skrittet for å mestre språket. Denne guiden har som mål å bryte ned prosessen, gjøre den tilgjengelig og morsom for unge elever. Vi vil utforske setningsstrukturer, gi essensielt vokabular og inkludere morsomme dialoger og aktiviteter for å forsterke læringen.

Forstå det grunnleggende: Subjekt-Verb-Objekt

På kinesisk følger den vanligste setningsstrukturen Subjekt-Verb-Objekt (SVO) rekkefølgen, likt som på engelsk. Her er en rask gjennomgang:

 1. Subjekt (主语 – zhǔyǔ): Personen eller tingen som utfører handlingen.
 2. Verb (动词 – dòngcí): Handlingen som blir utført.
 3. Objekt (宾语 – bīnyǔ): Personen eller tingen som mottar handlingen.

For eksempel, i setningen “我吃苹果” (Wǒ chī píngguǒ – Jeg spiser et eple), er “我” (Wǒ) subjektet, “吃” (chī) er verbet, og “苹果” (píngguǒ) er objektet.

Trinnvis setningsbygging

1. Start med subjektet

Subjektet i en setning på kinesisk er ofte et pronomen eller et substantiv. For barn er det flott å bruke enkle pronomen som “jeg” (我 – wǒ), “du” (你 – nǐ), og “han/hun” (他/她 – tā).

 • 我 (wǒ) – Jeg
 • 你 (nǐ) – Du
 • 他/她 (tā) – Han/Hun
 • 我们 (wǒmen) – Vi
 • 他们 (tāmen) – De

2. Legg til et verb

Verb på kinesisk er relativt enkle da de ikke endrer former som på engelsk. Her er noen grunnleggende verb for barn å lære:

 • 吃 (chī) – spise
 • 看 (kàn) – se/titte
 • 喜欢 (xǐhuān) – like
 • 喝 (hē) – drikke
 • 玩 (wán) – leke
 • 走 (zǒu) – gå
 • 学习 (xuéxí) – studere/lære
 • 跳 (tiào) – hoppe
 • 跑 (pǎo) – løpe
 • 听 (tīng) – lytte
 • 写 (xiě) – skrive
 • 读 (dú) – lese
 • 说 (shuō) – snakke

3. Avslutt med objektet

Objekter kan være substantiv eller pronomen. Her er noen enkle objekter barn kan bruke:

 • 苹果 (píngguǒ) – eple
 • 书 (shū) – bok
 • 狗 (gǒu) – hund
 • 水 (shuǐ) – vann
 • 球 (qiú) – ball
 • 路 (lù) – vei
 • 学校 (xuéxiào) – skole
 • 音乐 (yīnyuè) – musikk
 • 信 (xìn) – brev
 • 故事 (gùshì) – historie
 • 食物 (shíwù) – mat
 • 朋友 (péngyǒu) – venn

Sette det hele sammen

La oss kombinere disse elementene for å danne enkle setninger.

 1. Jeg spiser et eple.
  • 我吃苹果。(Wǒ chī píngguǒ.)
 2. Du liker bøker.
  • 你喜欢书。(Nǐ xǐhuān shū.)
 3. Han ser en hund.
  • 他看狗。(Tā kàn gǒu.)
 4. Vi drikker vann.
  • 我们喝水。(Wǒmen hē shuǐ.)
 5. De leker med en ball.
  • 他们玩球。(Tāmen wán qiú.)
 6. Jeg lytter til musikk.
  • 我听音乐。(Wǒ tīng yīnyuè.)
 7. Du skriver et brev.
  • 你写信。(Nǐ xiě xìn.)
 8. Han leser en historie.
  • 他读故事。(Tā dú gùshì.)

Utvidelse av vokabular

Etter hvert som barna blir komfortable med grunnleggende setningsstrukturer, introduser flere ord. Her er noen ekstra ord for å hjelpe til med å utvide setningene:

Verb (动词 – dòngcí)

 • 听 (tīng) – lytte
 • 写 (xiě) – skrive
 • 读 (dú) – lese
 • 跳 (tiào) – hoppe
 • 跑 (pǎo) – løpe
 • 买 (mǎi) – kjøpe
 • 做 (zuò) – gjøre
 • 学 (xué) – lære
 • 玩 (wán) – leke
 • 吃 (chī) – spise
 • 喝 (hē) – drikke
 • 看 (kàn) – se
 • 说 (shuō) – snakke

Substantiv (名词 – míngcí)

 • 苹果 (píngguǒ) – eple
 • 书 (shū) – bok
 • 狗 (gǒu) – hund
 • 水 (shuǐ) – vann
 • 球 (qiú) – ball
 • 路 (lù) – vei
 • 学校 (xuéxiào) – skole
 • 音乐 (yīnyuè) – musikk
 • 信 (xìn) – brev
 • 故事 (gùshì) – historie
 • 食物 (shíwù) – mat
 • 朋友 (péngyǒu) – venn
 • 车 (chē) – bil
 • 家 (jiā) – hjem
 • 老师 (lǎoshī) – lærer
 • 同学 (tóngxué) – klassekamerat
 • 爸爸 (bàba) – pappa
 • 妈妈 (māma) – mamma

Ordliste

Pronomen

 • 我 (wǒ) – Jeg
 • 你 (nǐ) – Du
 • 他/她 (tā) – Han/Hun
 • 我们 (wǒmen) – Vi
 • 他们 (tāmen) – De

Verb

 • 吃 (chī) – spise
 • 喝 (hē) – drikke
 • 玩 (wán) – leke
 • 走 (zǒu) – gå
 • 看 (kàn) – se/titte
 • 喜欢 (xǐhuān) – like
 • 学习 (xuéxí) – studere/lære
 • 听 (tīng) – lytte
 • 写 (xiě) – skrive
 • 读 (dú) – lese
 • 跳 (tiào) – hoppe
 • 跑 (pǎo) – løpe
 • 说 (shuō) – snakke
 • 买 (mǎi) – kjøpe
 • 做 (zuò) – gjøre
 • 学 (xué) – lære

Substantiv

 • 苹果 (píngguǒ) – eple
 • 书 (shū) – bok
 • 狗 (gǒu) – hund
 • 水 (shuǐ) – vann
 • 球 (qiú) – ball
 • 路 (lù) – vei
 • 学校 (xuéxiào) – skole
 • 音乐 (yīnyuè) – musikk
 • 信 (xìn) – brev
 • 故事 (gùshì) – historie
 • 食物 (shíwù) – mat
 • 朋友 (péngyǒu) – venn
 • 车 (chē) – bil
 • 家 (jiā) – hjem
 • 老师 (lǎoshī) – lærer
 • 同学 (tóngxué) – klassekamerat
 • 爸爸 (bàba) – pappa
 • 妈妈 (māma) – mamma

Å danne spørsmål

Å danne spørsmål på kinesisk er også ganske enkelt. Vanligvis kan du legge til spørrepartikkelen 吗 (ma) på slutten av en uttalelse.

 • Liker du epler?
  • 你喜欢苹果吗?(Nǐ xǐhuān píngguǒ ma?)
 • Leser han en bok?
  • 他在读书吗?(Tā zài dú shū ma?)

Enkle dialoger

Å skape dialoger kan hjelpe barn med å øve på å snakke og forstå flyten i samtaler. Her er noen eksempler:

Dialog 1: I parken

小明 (Xiǎomíng): 你在做什么?(Nǐ zài zuò shénme?) 小红 (Xiǎohóng): 我在玩球。(Wǒ zài wán qiú.) 小明 (Xiǎomíng): 我也喜欢玩球。(Wǒ yě xǐhuān wán qiú.)

Oversettelse: Xiaoming: Hva gjør du? Xiaohong: Jeg leker med en ball. Xiaoming: Jeg liker også å leke med en ball.

Dialog 2: På skolen

老师 (Lǎoshī): 你们喜欢学习中文吗?(Nǐmen xǐhuān xuéxí zhōngwén ma?) 学生们 (Xuéshēngmen): 我们喜欢学习中文!(Wǒmen xǐhuān xuéxí zhōngwén!)

Oversettelse: Lærer: Liker dere å lære kinesisk? Elever: Vi liker å lære kinesisk!

Dialog 3: Hjemme

妈妈 (Māmā): 你饿吗?(Nǐ è ma?) 孩子 (Háizi): 我饿了。(Wǒ è le.) 妈妈 (Māmā): 我们吃饭吧。(Wǒmen chīfàn ba.)

Oversettelse: Mamma: Er du sulten? Barn: Jeg er sulten. Mamma: La oss spise.

Dialog 4: På besøk hos en venn

朋友 (Péngyǒu): 你想玩什么?(Nǐ xiǎng wán shénme?) 你 (Nǐ): 我想玩球。(Wǒ xiǎng wán qiú.) 朋友 (Péngyǒu): 好啊!(Hǎo a!)

Oversettelse: Venn: Hva vil du leke med? Du: Jeg vil leke med en ball. Venn: Ok!

Morsomme aktiviteter

1. Flashcards

Lag flashcards med subjekter, verb og objekter. La barna velge ett kort fra hver kategori og danne setninger. Dette hjelper med å forsterke vokabular og setningsstruktur.

2. Setningsmatching

Skriv ned subjekter, verb og objekter på separate kort. Bland dem og la barna matche dem korrekt for å danne setninger. Dette kan være en morsom gruppeaktivitet.

3. Historietid

Be barna lage korte historier ved å bruke de enkle setningene de har lært. Dette oppmuntrer til kreativitet og hjelper dem med å forstå hvordan setninger flyter sammen for å danne en fortelling.

Gjennomgang og øvelse

Regelmessig gjennomgang og øvelse er essensielt for å mestre ethvert språk. Oppmuntre barna til å:

 • Gjenta setninger høyt: Dette hjelper med uttale og memorering.
 • Skrive setninger: Skriving forsterker grammatikk og vokabular.
 • Delta i samtaler: Øving med jevnaldrende eller familiemedlemmer kan øke selvtilliten.

Reelle kontekster

For å hjelpe barna med å se den praktiske bruken av det de lærer, introduser setninger og dialoger som de kan bruke i hverdagen. For eksempel:

På markedet

你 (Nǐ): 我想买苹果。(Wǒ xiǎng mǎi píngguǒ.) 商店老板 (Shāngdiàn lǎobǎn): 好的,这个苹果很好吃。(Hǎo de, zhège píngguǒ hěn hǎo chī.)

Oversettelse: Du: Jeg vil kjøpe epler. Butikkeier: Ok, disse eplene er veldig gode.

I klasserommet

老师 (Lǎoshī): 请你读这本书。(Qǐng nǐ dú zhè běn shū.) 学生 (Xuéshēng): 好的,老师。(Hǎo de, lǎoshī.)

Oversettelse: Lærer: Vennligst les denne boken. Elev: Ok, lærer.

Hjemme

爸爸 (Bàba): 你做完作业了吗?(Nǐ zuò wán zuòyè le ma?) 孩子 (Háizi): 我做完了。(Wǒ zuò wán le.)

Oversettelse: Pappa: Har du gjort ferdig leksene dine? Barn: Jeg er ferdig.

Konklusjon

Å bygge enkle setninger på kinesisk er en grunnleggende ferdighet som baner vei for mer komplekse språkstrukturer. Ved å bryte ned prosessen i håndterbare trinn og engasjere seg i regelmessig praksis, kan barn raskt få selvtillit i sine kinesiske språkkunnskaper. Gjennom morsomme og interaktive metoder kan læring av kinesisk bli en hyggelig og berikende opplevelse. God læring! (学得开心 – xué dé kāixīn!)

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!