Les Kinesisk Poesi: Forståelse av Klassiske Verker

Kinesisk poesi, med sin rike arv og dype dybde, er en hjørnestein i nasjonens litterære historie. Gjennom over to årtusener reflekterer klassisk kinesisk poesi de filosofiske, kulturelle og estetiske verdiene fra ulike dynastier. For å virkelig verdsette disse verkene, må man dykke ned i deres historiske kontekst, poetiske former og det intrikate språket som brukes av poetene. For de som er interessert i å fordype sin forståelse, kan du vurdere å melde deg på kinesiske klasser ved LC Chinese School.

Historisk Kontekst

Tidlige Begynnelser: Boken av Sanger

Kinesisk poesis røtter spores tilbake til “Shijing” eller “Boken av Sanger” (诗经, shī jīng), en samling av 305 dikt fra Zhou-dynastiet (1046-256 f.Kr.). Disse diktene dekker temaer fra frieri til jordbruksliv, og gir et innblikk i det gamle kinesiske samfunnet. Enkeltheten og direkteheten i “Shijing” står i kontrast til de mer detaljerte stilene som utviklet seg i senere perioder.

Eksempel fra Boken av Sanger: 《关雎》 (Guān Jū, “Ospreyene”)

关关雎鸠,在河之洲。
(Guān guān jū jiū, zài hé zhī zhōu.)
窈窕淑女,君子好逑。
(Yǎo tiǎo shū nǚ, jūn zǐ hǎo qiú.)

Oversettelse:

“Fair, fair,” roper ospreyene
På øya i elven.
Vakker er denne edle damen,
En passende partner for vår herre.

Ordforråd:

 • 雎鸠 (jū jiū) – ospreyene
 • 河 (hé) – elv
 • 洲 (zhōu) – øy
 • 窈窕 (yǎo tiǎo) – vakker, grasiøs
 • 淑女 (shū nǚ) – edel dame
 • 君子 (jūn zǐ) – herre, gentleman
 • 好逑 (hǎo qiú) – passende partner

Dette diktet skildrer elegansen til en edel dame og har blitt tolket som en allegori for et harmonisk ekteskap.

Tang-dynastiet: Den Gyldne Tiden

Tang-dynastiet (618-907 e.Kr.) anses ofte som den gyldne tiden for kinesisk poesi. Poeter som Li Bai (李白, Lǐ Bái), Du Fu (杜甫, Dù Fǔ) og Wang Wei (王维, Wáng Wéi) blomstret i denne perioden, og produserte verk som fortsatt er høyt verdsatt i dag. Tang-poesi kjennetegnes av sin lyriske skjønnhet, filosofiske dybde og innovative bruk av form. Temaer som natur, vennskap og den menneskelige tilstand er fremtredende, og reflekterer poetenes reaksjoner på de politiske og sosiale omveltningene i deres tid.

Eksempel på Tang-poesi: 《静夜思》 (Jìng Yè Sī, “Tanker på en stille natt”) av Li Bai (李白, Lǐ Bái)

床前明月光,
(Chuáng qián míng yuè guāng,)
疑是地上霜。
(Yí shì dì shàng shuāng.)
举头望明月,
(Jǔ tóu wàng míng yuè,)
低头思故乡。
(Dī tóu sī gùxiāng.)

Oversettelse:

Foran min seng, lyser måneskinnet,
Jeg mistenker at det er frost på bakken.
Jeg løfter hodet for å se på den lyse månen,
Så senker jeg det, og tenker på hjembyen min.

Ordforråd:

 • 床前 (chuáng qián) – foran sengen
 • 明月 (míng yuè) – lys måne
 • 地上 (dì shàng) – på bakken
 • 霜 (shuāng) – frost
 • 举头 (jǔ tóu) – løfte hodet
 • 低头 (dī tóu) – senke hodet
 • 思 (sī) – tenke på, savne
 • 故乡 (gùxiāng) – hjemby

Dette diktet fanger vakkert poetens lengsel etter hjembyen sin, ved å bruke bilder av måneskinn og frost for å fremkalle en følelse av nostalgi og hjemlengsel.

Song-dynastiet: Tiden for Ci Poesi

Song-dynastiet (960-1279 e.Kr.) så fremveksten av “ci” poesi (词, cí), en lyrisk form som ofte utforsker temaer som kjærlighet og lengsel. I motsetning til de regulerte versformene fra Tang, er “ci” poesi mer fleksibel i strukturen, og gir større rom for følelsesmessig uttrykk. Kjente “ci” poeter inkluderer Su Shi (苏轼, Sū Shì) og Li Qingzhao (李清照, Lǐ Qīngzhào), hvis verk fanger de subtile nyansene av menneskelige følelser.

Eksempel på Ci Poesi: 《如梦令》 (Rú Mèng Lìng, “Som en drøm”) av Li Qingzhao (李清照, Lǐ Qīngzhào)

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。
(Cháng jì xī tíng rì mù, chén zuì bù zhī guī lù.)
兴尽晚回舟,误入藕花深处。
(Xìng jìn wǎn huí zhōu, wù rù ǒu huā shēn chù.)
争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。
(Zhēng dù, zhēng dù, jīng qǐ yī tān ōu lù.)

Oversettelse:

Jeg husker ofte paviljongen ved bekken ved solnedgang,
Full, visste jeg ikke veien hjem.
Da gleden var over, rodde jeg tilbake sent,
Ved en feil kom jeg dypt inn blant lotusblomstene.
Rodd, rodd,
Skremte jeg opp en hel flokk av hegrer og måker.

Ordforråd:

 • 常记 (cháng jì) – huske ofte
 • 溪亭 (xī tíng) – paviljong ved bekken
 • 日暮 (rì mù) – solnedgang
 • 沉醉 (chén zuì) – dypt full
 • 归路 (guī lù) – vei hjem
 • 晚回 (wǎn huí) – sen retur
 • 舟 (zhōu) – båt
 • 藕花 (ǒu huā) – lotusblomster
 • 深处 (shēn chù) – dypt sted
 • 争渡 (zhēng dù) – rodd
 • 惊起 (jīng qǐ) – skremt opp
 • 鸥鹭 (ōu lù) – hegrer og måker

Dette “ci” diktet fanger et øyeblikk av tapt retning og skjønnheten i en utilsiktet reise, som fremkaller både naturens ro og poetens reflekterende tilstand.

Poetic Forms and Structures

Jueju og Lüshi

Under Tang-dynastiet dukket det opp to primære former for regulert vers: “jueju” (绝句, juéjù) og “lüshi” (律诗, lǜshī). “Jueju” består av fire linjer med enten fem eller syv tegn per linje, mens “lüshi” er et åttelinjers dikt med lignende tegnbegrensninger. Begge former følger strenge tone mønstre og parallellisme, og krever nøyaktig håndverk fra poeten.

Eksempel på Jueju (五言绝句, wǔ yán juéjù): 《登鹳雀楼》 (Dēng Guàn Què Lóu, “Å klatre opp på Storketårnet”) av Wang Zhihuan (王之涣, Wáng Zhīhuàn)

白日依山尽,
(Bái rì yī shān jìn,)
黄河入海流。
(Huáng hé rù hǎi liú.)
欲穷千里目,
(Yù qióng qiān lǐ mù,)
更上一层楼。
(Gèng shàng yī céng lóu.)

Oversettelse:

Den hvite solen går ned bak fjellene,
Den Gule Elv renner ut i havet.
For å se tusen mil lenger,
Gå opp en etasje til.

Ordforråd:

 • 白日 (bái rì) – hvit sol
 • 依 (yī) – lene seg på, avhenge av
 • 山尽 (shān jìn) – fjellene ender
 • 黄河 (Huáng hé) – Den Gule Elv
 • 入海 (rù hǎi) – renne ut i havet
 • 流 (liú) – flyte
 • 欲 (yù) – ønske
 • 穷 (qióng) – utmatte, nå
 • 千里目 (qiān lǐ mù) – tusen-mil syn
 • 更 (gèng) – videre
 • 一层楼 (yī céng lóu) – en etasje til

Ci Poesi

“Ci” poesi, fremtredende i Song-dynastiet, er satt til musikalske melodier og varierer i lengde og struktur. Hvert “ci” dikt tilsvarer en spesifikk melodi, med et foreskrevet mønster av toner og rim. Denne formen tillot poeter å eksperimentere med rytme og melodi, og tilføre en musikalsk kvalitet til sine vers.

Eksempel på Ci Poesi (词, cí): 《声声慢》 (Shēng Shēng Màn, “Sakte, sakte melodi”) av Li Qingzhao (李清照, Lǐ Qīngzhào)

寻寻觅觅,冷冷清清,
(Xún xún mì mì, lěng lěng qīng qīng,)
凄凄惨惨戚戚。
(Qī qī cǎn cǎn qī qī.)
乍暖还寒时候,最难将息。
(Zhà nuǎn hái hán shíhòu, zuì nán jiāng xī.)
三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急?
(Sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ, zěn dí tā wǎn lái fēng jí?)
雁过也,正伤心,却是旧时相识。
(Yàn guò yě, zhèng shāng xīn, què shì jiù shí xiāngshí.)

Oversettelse:

Søker og leter, kaldt og øde,
Trist og melankolsk.
I tiden med plutselig varme og kulde, vanskeligst å bære.
Tre kopper, to boller med lett vin, hvordan motstå den sene nattens vind?
Selv de forbipasserende gjessene, så hjerteskjærende, minner meg om gamle bekjente.

Ordforråd:

 • 寻寻觅觅 (xún xún mì mì) – søker og leter
 • 冷冷清清 (lěng lěng qīng qīng) – kaldt og øde
 • 凄凄惨惨戚戚 (qī qī cǎn cǎn qī qī) – trist og melankolsk
 • 乍暖还寒 (zhà nuǎn hái hán) – plutselig varme og kulde
 • 最难 (zuì nán) – vanskeligst
 • 将息 (jiāng xī) – å bære
 • 三杯两盏 (sān bēi liǎng zhǎn) – tre kopper, to boller
 • 淡酒 (dàn jiǔ) – lett vin
 • 晚来风急 (wǎn lái fēng jí) – sene nattens vind
 • 雁过 (yàn guò) – forbipasserende gjess
 • 旧时相识 (jiù shí xiāngshí) – gamle bekjente

Dette “ci” diktet fanger de smertefulle følelsene av nostalgi og tristhet, og reflekterer poetens dype emosjonelle tilstand.

Verdsette Kinesisk Poesi i Dag

Oversettelser og Tolkninger

Å lese klassisk kinesisk poesi i oversettelse kan være utfordrende på grunn av språkets kompleksitet og den kulturelle konteksten som er innebygd i tekstene. Gode oversettelser forsøker imidlertid å fange essensen og skjønnheten i de opprinnelige verkene. Kommenterte utgaver kan gi verdifulle innsikter og hjelpe leserne å navigere de kulturelle og historiske referansene.

Samtidsrelevans

Til tross for deres gamle opprinnelse, fortsetter klassiske kinesiske dikt å resonnere i dag. Deres utforskning av universelle temaer som natur, kjærlighet og menneskelig lidelse overskrider tid og kulturelle grenser. Moderne lesere kan finne trøst, inspirasjon og visdom i disse tidløse verkene.

Engasjere seg med Originaltekstene

For de som er interessert i en dypere forståelse, kan det å lære klassisk kinesisk være en givende oppgave. Å engasjere seg med originaltekstene gjør det mulig for leserne å verdsette nyansene i språk, tone og form som ofte går tapt i oversettelsen. Ulike ressurser, inkludert nettkurs og vitenskapelige verk, kan hjelpe i denne jakten. Vurder å melde deg på kinesiske klasser ved LC Chinese School for å utdype din forståelse og verdsettelse av kinesisk poesi.

Konklusjon

Å lese klassisk kinesisk poesi er en reise inn i hjertet av Kinas litterære og kulturelle arv. Ved å forstå den historiske konteksten, poetiske former, språket og temaene, kan leserne låse opp den dype skjønnheten og visdommen som er innebygd i disse verkene. Enten de nærmer seg tekstene gjennom oversettelser eller originaltekster, tilbyr den tidløse tiltrekningen av kinesisk poesi en rik og givende opplevelse for alle som våger seg inn i dens dybder.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!