Høflige Uttrykk i Forretningskinesisk og Deres Innvirkning

Introduksjon

I den globale forretningsverdenen går effektiv kommunikasjon utover bare språkkunnskaper. Høflighet, en integrert del av ethvert språk, spiller en avgjørende rolle i å lette smidige interaksjoner og fremme positive relasjoner. I konteksten av kinesisk forretningskultur er høflige uttrykk ikke bare høfligheter, men viktige elementer som påvirker forretningsutfall. Å forstå og bruke disse uttrykkene på riktig måte kan ha betydelig innvirkning på forhandlinger, partnerskap og generell forretningssuksess.

Viktigheten av Høflighet i Kinesisk Kultur

Høflighet i kinesisk kultur er dypt forankret i konfucianske prinsipper, som vektlegger respekt, ydmykhet og harmoni. Disse verdiene manifesterer seg i måten forretningsfolk kommuniserer på, med mål om å bevare ansikt (面子, miànzi) og etablere gjensidig respekt. I en forretningssammenheng er bruken av høflige uttrykk avgjørende for å skape et godt inntrykk, vise respekt og bygge tillit.

Vanlige Høflige Uttrykk i Forretningskinesisk

 1. 谢谢 (xièxiè) – Takk
  • Å uttrykke takknemlighet er grunnleggende i enhver forretningsinteraksjon. På kinesisk viser man ved å si “takk” anerkjennelse for den andre personens innsats og formidler takknemlighet, noe som kan styrke forretningsrelasjoner.
  • Eksempel: 谢谢您的帮助。(Xièxiè nín de bāngzhù.) – “Takk for hjelpen.”
  • Grammatikkmerknad: “您 (nín)” er den høflige formen av “你 (nǐ),” som betyr “du.” Å bruke “您” i stedet for “你” viser respekt og formalitet.
 2. 请 (qǐng) – Vennligst
  • Å bruke “vennligst” når man kommer med forespørsler eller gir instruksjoner er avgjørende. Det myker opp tonen og viser respekt for den andre partens autonomi og innsats.
  • Eksempel: 请您稍等一下。(Qǐng nín shāo děng yīxià.) – “Vennligst vent et øyeblikk.”
  • Grammatikkmerknad: “稍等 (shāo děng)” betyr “vent et øyeblikk.” Frasen “一下 (yīxià)” gjør forespørselen mer avslappet og høflig.
 3. 对不起 (duìbùqǐ) – Beklager
  • Å be om unnskyldning når det er nødvendig viser ydmykhet og vilje til å ta ansvar, noe som kan dempe potensielle konflikter og opprettholde harmoni.
  • Eksempel: 对不起,给您带来了不便。(Duìbùqǐ, gěi nín dàilái le bùbiàn.) – “Jeg beklager ulempen.”
  • Grammatikkmerknad: “带来 (dàilái)” betyr “bringe,” og “不便 (bùbiàn)” betyr “uleilighet.” Frasen “给您 (gěi nín)” viser at taleren retter unnskyldningen mot lytteren.
 4. 劳驾 (láojià) – Unnskyld meg
  • Dette uttrykket brukes for å høflig få noens oppmerksomhet eller be om en tjeneste, noe som gjenspeiler respekt og hensyn til den andre personens tid og oppmerksomhet.
  • Eksempel: 劳驾,请问会议室怎么走?(Láojià, qǐngwèn huìyì shì zěnme zǒu?) – “Unnskyld meg, kan du fortelle meg hvordan jeg kommer til møterommet?”
  • Grammatikkmerknad: “请问 (qǐngwèn)” betyr “kan jeg spørre,” og “怎么走 (zěnme zǒu)” betyr “hvordan kommer man dit.” Denne strukturen viser høflig forespørsel.
 5. 贵公司 (guì gōngsī) – Deres anerkjente selskap
  • Når man refererer til den andre partens selskap, bruker man ærestitler som “贵” (guì), som betyr “anerkjent,” for å formidle respekt og anerkjenne selskapets status.
  • Eksempel: 我很荣幸能与贵公司合作。(Wǒ hěn róngxìng néng yǔ guì gōngsī hézuò.) – “Jeg er beæret over å samarbeide med deres anerkjente selskap.”
  • Grammatikkmerknad: “荣幸 (róngxìng)” betyr “beæret,” og “能与 (néng yǔ)” betyr “å kunne med.” Denne konstruksjonen understreker ydmykhet og respekt.
 6. 承蒙 (chéngméng) – Være forpliktet
  • Denne frasen brukes ofte i forretningskorrespondanse for å uttrykke dyp takknemlighet og anerkjenne den støtten eller hjelpen man har fått fra den andre parten.
  • Eksempel: 承蒙您们的大力支持,我们深表感谢。(Chéngméng nínmen de dàlì zhīchí, wǒmen shēn biǎo gǎnxiè.) – “Vi er dypt takknemlige for deres sterke støtte.”
  • Grammatikkmerknad: “承蒙 (chéngméng)” er en formell måte å si “takket være,” og “大力支持 (dàlì zhīchí)” betyr “sterk støtte.”
 7. 拜托 (bàituō) – Vennligst (formell forespørsel)
  • Brukes når man kommer med en betydelig forespørsel, og det indikerer et høyt nivå av respekt og ærefrykt.
  • Eksempel: 这件事情拜托您了。(Zhè jiàn shìqíng bàituō nín le.) – “Jeg ber høflig om deres hjelp med denne saken.”
  • Grammatikkmerknad: “这件事情 (zhè jiàn shìqíng)” betyr “denne saken,” og “了 (le)” på slutten av setningen indikerer en endring av tilstand, noe som tilfører forespørselen haster og respekt.
 8. 您辛苦了 (nín xīnkǔ le) – Du har arbeidet hardt
  • Denne frasen anerkjenner noens harde arbeid og er en respektfull måte å vise takknemlighet på.
  • Eksempel: 您为了这个项目付出了很多努力,您辛苦了。(Nín wèile zhège xiàngmù fùchū le hěn duō nǔlì, nín xīnkǔ le.) – “Du har arbeidet hardt for dette prosjektet, takk for innsatsen.”
  • Grammatikkmerknad: “为了 (wèile)” betyr “for,” og “付出 (fùchū)” betyr “legge inn.” Denne konstruksjonen brukes for å vise takknemlighet for noens harde arbeid.
 9. 请多关照 (qǐng duō guānzhào) – Vennligst ta vare på denne saken
  • Ofte brukt i forretningsintroduksjoner eller når man delegerer oppgaver, og det uttrykker en høflig forespørsel om oppmerksomhet og støtte.
  • Eksempel: 这是我的名片,请多关照。(Zhè shì wǒ de míngpiàn, qǐng duō guānzhào.) – “Dette er mitt visittkort, vennligst ta vare på denne saken.”
  • Grammatikkmerknad: “多关照 (duō guānzhào)” betyr “ta vare på” eller “se etter.” Dette er en ydmyk måte å be om noens vurdering.

Innvirkning av Høflige Uttrykk på Forretningsinteraksjoner

 1. Styrking av Relasjonsbygging
  • Høflige uttrykk hjelper med å etablere en positiv relasjon. De formidler respekt og takknemlighet, som er grunnleggende for å bygge langsiktige forretningsforhold. Ved å bruke høflig språk kan fagfolk skape en hyggelig atmosfære som fremmer samarbeid og gjensidig forståelse.
  • Eksempel: 我们非常珍视与贵公司的合作关系。(Wǒmen fēicháng zhēnshì yǔ guì gōngsī de hézuò guānxì.) – “Vi verdsetter vårt samarbeid med deres anerkjente selskap høyt.”
 2. Lettelse av Forhandlinger
  • I forhandlinger kan høflighet være et strategisk verktøy. Det hjelper med å skape et ikke-konfronterende miljø, noe som gjør det lettere å oppnå gjensidig fordelaktige avtaler. Høflige uttrykk kan redusere spenning, vise god vilje og åpne kanaler for konstruktiv dialog.
  • Eksempel: 我们可以进一步讨论价格问题。(Wǒmen kěyǐ jìnyībù tǎolùn jiàgé wèntí.) – “Vi kan diskutere prisproblemet nærmere.”
 3. Opprettholdelse av Ansikt og Unngåelse av Konflikt
  • Konseptet ansikt er avgjørende i kinesisk kultur. Høflige uttrykk hjelper med å opprettholde ens eget ansikt samtidig som man bevarer andres ansikt. Denne gjensidige respekten er avgjørende for å unngå konflikter og sikre smidige forretningsinteraksjoner.
  • Eksempel: 为了不影响双方的合作关系,我想提出一个折中的建议。(Wèile bù yǐngxiǎng shuāngfāng de hézuò guānxì, wǒ xiǎng tíchū yī gè zhōngzhēng de jiànyì.) – “For å unngå å påvirke vårt samarbeid, vil jeg foreslå et kompromiss.”
 4. Demonstrere Profesjonalitet
  • Å bruke høflig språk er et kjennetegn på profesjonalitet. Det reflekterer godt på en person og deres organisasjon, og viser en forpliktelse til respektfull og høflig kommunikasjon. Dette kan forbedre en virksomhets rykte og troverdighet i forretningssamfunnet.
  • Eksempel: 作为一家专业的公司,我们始终致力于提供最优质的服务。(Zuòwéi yī jiā zhuānyè de gōngsī, wǒmen shǐzhōng zhìlì yú tígōng zuì yōuzhì de fúwù.) – “Som et profesjonelt selskap er vi forpliktet til å levere tjenester av høyeste kvalitet.”
 5. Økt Samarbeid og Produktivitet
  • Et respektfullt og høflig arbeidsmiljø oppmuntrer til samarbeid mellom teammedlemmer og partnere. Det reduserer misforståelser og fremmer en samarbeidsånd, som til slutt øker produktiviteten og oppnår forretningsmål mer effektivt.
  • Eksempel: 团队合作是我们成功的关键。(Tuánduì hézuò shì wǒmen chénggōng de guānjiàn.) – “Teamarbeid er nøkkelen til vår suksess.”

Praktiske Tips for å Bruke Høflige Uttrykk i Forretningskinesisk

 1. Vær Oppmerksom på Konteksten
  • Nivået av høflighet som kreves kan variere avhengig av konteksten. Formelle møter og korrespondanse krever høyere nivåer av høflighet sammenlignet med uformelle interaksjoner.
  • Eksempel: 在正式会议上,请使用敬语。(Zài zhèngshì huìyì shàng, qǐng shǐyòng jìngyǔ.) – “I formelle møter, vennligst bruk ærestittelspråk.”
  • Grammatikkmerknad: “敬语 (jìngyǔ)” betyr “ærestittelspråk.” Det er viktig å tilpasse språket ditt basert på formaliteten i situasjonen.
 2. Øv på Aktiv Lytting
  • Vis respekt ved å lytte oppmerksomt og svare hensiktsmessig. Dette viser at du verdsetter den andre personens innspill og er engasjert i samtalen.
  • Eksempel: 谢谢您的意见,我会认真考虑。(Xièxiè nín de yìjiàn, wǒ huì rènzhēn kǎolǜ.) – “Takk for deres mening, jeg vil vurdere det nøye.”
  • Grammatikkmerknad: “认真 (rènzhēn)” betyr “seriøst” eller “nøye,” og “考虑 (kǎolǜ)” betyr “vurdere.” Denne frasen viser at du tar den andre personens innspill seriøst.
 3. Lær Kulturelle Nyanser
  • Å forstå de kulturelle nyansene bak høflige uttrykk kan øke deres effektivitet. For eksempel kan måten man uttrykker takknemlighet eller unnskyldninger på, avvike betydelig fra vestlige praksiser.
  • Eksempel: 在中国文化中,适当的谦虚和礼貌非常重要。(Zài Zhōngguó wénhuà zhōng, shìdàng de qiānxū hé lǐmào fēicháng zhòngyào.) – “I kinesisk kultur er passende ydmykhet og høflighet veldig viktig.”
  • Grammatikkmerknad: “谦虚 (qiānxū)” betyr “ydmykhet,” og “礼貌 (lǐmào)” betyr “høflighet.” Å anerkjenne disse kulturelle elementene kan hjelpe i effektiv kommunikasjon.
 4. Søk Tilbakemelding
  • Ikke nøl med å søke tilbakemelding fra morsmålsbrukere eller kolleger om din bruk av høflige uttrykk. Dette kan hjelpe deg med å forbedre og unngå potensielle feiltrinn.
  • Eksempel: 我还在学习中文,请您多多指教。(Wǒ hái zài xuéxí zhōngwén, qǐng nín duōduō zhǐjiào.) – “Jeg lærer fortsatt kinesisk, vennligst gi meg din veiledning.”
  • Grammatikkmerknad: “指教 (zhǐjiào)” betyr “å gi råd.” Denne frasen viser ydmykhet og vilje til å lære.

Dialog Eksempler

 1. Første Møte
  • Mr. Wang (kinesisk forretningsperson): 早上好,约翰先生。欢迎您来北京!(Zǎoshang hǎo, Yuēhàn xiānshēng. Huānyíng nín lái Běijīng!) – “God morgen, Mr. John. Velkommen til Beijing!”
  • Mr. John (utenlandsk forretningsperson): 早上好,王先生。谢谢您的热情招待。(Zǎoshang hǎo, Wáng xiānshēng. Xièxiè nín de rèqíng zhāodài.) – “God morgen, Mr. Wang. Takk for deres varme gjestfrihet.”
 2. Forhandlingsmøte
  • Mr. Wang: 关于价格,我们希望能再商量一下。(Guānyú jiàgé, wǒmen xīwàng néng zài shāngliáng yīxià.) – “Angående prisen, håper vi å kunne diskutere den videre.”
  • Mr. John: 当然可以,我们非常重视贵公司的意见。(Dāngrán kěyǐ, wǒmen fēicháng zhòngshì guì gōngsī de yìjiàn.) – “Selvfølgelig, vi verdsetter deres selskaps meninger høyt.”
 3. Prosjektdiskusjon
  • Mr. Wang: 我们非常满意您的提案,期待进一步合作。(Wǒmen fēicháng mǎnyì nín de tí’àn, qídài jìnyībù hézuò.) – “Vi er svært fornøyde med deres forslag og ser frem til videre samarbeid.”
  • Mr. John: 谢谢,我也期待我们的合作能够成功。(Xièxiè, wǒ yě qídài wǒmen de hézuò nénggòu chénggōng.) – “Takk, jeg ser også frem til at vårt samarbeid blir vellykket.”
 4. Uttrykke Takknemlighet
  • Mr. Wang: 承蒙您们的大力支持,我们深表感谢。(Chéngméng nínmen de dàlì zhīchí, wǒmen shēn biǎo gǎnxiè.) – “Vi er dypt takknemlige for deres sterke støtte.”
  • Mr. John: 不客气,这是我们应该做的。(Bù kèqì, zhè shì wǒmen yīnggāi zuò de.) – “Ingen årsak, det er det vi bør gjøre.”

Ordlisten

 1. 谢谢 (xièxiè) – Takk
 2. 请 (qǐng) – Vennligst
 3. 对不起 (duìbùqǐ) – Beklager
 4. 劳驾 (láojià) – Unnskyld meg
 5. 贵公司 (guì gōngsī) – Deres anerkjente selskap
 6. 承蒙 (chéngméng) – Være forpliktet
 7. 拜托 (bàituō) – Vennligst (formell forespørsel)
 8. 您辛苦了 (nín xīnkǔ le) – Du har arbeidet hardt
 9. 请多关照 (qǐng duō guānzhào) – Vennligst ta vare på denne saken
 10. 早上好 (zǎoshang hǎo) – God morgen
 11. 欢迎 (huānyíng) – Velkommen
 12. 热情招待 (rèqíng zhāodài) – Varm gjestfrihet
 13. 价格 (jiàgé) – Pris
 14. 提案 (tí’àn) – Forslag
 15. 满意 (mǎnyì) – Fornøyd
 16. 进一步 (jìnyībù) – Videre
 17. 合作 (hézuò) – Samarbeid
 18. 支持 (zhīchí) – Støtte

Konklusjon

Høflige uttrykk i forretningskinesisk er mer enn bare ord; de er viktige verktøy som former interaksjoner og påvirker forretningsutfall. Ved å mestre disse uttrykkene kan fagfolk navigere i kompleksiteten i kinesisk forretningskultur med finesse, bygge sterkere relasjoner og oppnå større suksess i sine bestrebelser. Å omfavne høflighet stemmer ikke bare overens med kulturelle forventninger, men fremmer også et harmonisk og produktivt forretningsmiljø. Å forstå grammatikk og kulturelle nyanser bak disse uttrykkene øker deres effektivitet, og sikrer at kommunikasjonen er både respektfull og innflytelsesrik.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!