Komparativer og Superlativer på Mandarin Kinesisk

Komparative og superlative former er essensielle verktøy i ethvert språk, og gjør det mulig for talere å beskrive, sammenligne og fremheve kvaliteter blant objekter, mennesker og opplevelser. På mandarin kinesisk er konstruksjonen av disse formene betydelig forskjellig fra engelsk. Denne artikkelen vil dykke dypt inn i bruken av komparativer og superlativer på mandarin, med fokus på bruken av 比较 (bǐjiào) og 最 (zuì) når bare ett element nevnes i en sammenligning.

Komparative Former: Bruk av 比较 (bǐjiào)

På engelsk innebærer komparativer typisk bruk av “-er”-endelser eller ordet “mer” foran adjektiver, som “taller” eller “more beautiful”. På mandarin brukes 比较 (bǐjiào) for å indikere en komparativ grad. Dette ordet oversettes til “relativt” eller “sammenligningsvis” og plasseres foran et adjektiv for å antyde at subjektet har mer av den egenskapen beskrevet av adjektivet enn en uspesifisert standard eller gjennomsnitt.

Eksempler og Bruk

Vurder følgende eksempler for å forstå bruken av 比较 (bǐjiào):

 1. 他比较高。
  • Tā bǐjiào gāo.
  • Han er relativt høy.

  Her brukes 比较 (bǐjiào) foran adjektivet 高 (gāo, høy), og antyder at han er høyere enn gjennomsnittspersonen, selv om ingen direkte sammenligning er gjort.

 2. 这个房间比较亮。
  • Zhège fángjiān bǐjiào liàng.
  • Dette rommet er relativt lyst.

  I denne setningen fremheves lysstyrken i rommet som mer enn gjennomsnittlig uten å spesifisere hva det sammenlignes med.

 3. 这本书比较有趣。
  • Zhè běn shū bǐjiào yǒuqù.
  • Denne boken er relativt interessant.

  Her forsterker 比较 (bǐjiào) adjektivet 有趣 (yǒuqù, interessant), og indikerer at boken er mer interessant enn andre, selv om sammenligningen er implisitt.

 4. 他比较喜欢吃辣的食物。
  • Tā bǐjiào xǐhuān chī là de shíwù.
  • Han liker relativt godt å spise krydret mat.

  Denne setningen viser en preferanse som er sterkere enn gjennomsnittet, men ikke den sterkeste mulig.

Grammatikk: Danne Komparativer med 比较 (bǐjiào)

Strukturen for å bruke 比较 (bǐjiào) er enkel:

 • Subjekt + 比较 (bǐjiào) + Adjektiv

For eksempel:

 • 这个问题比较简单。
  • Zhège wèntí bǐjiào jiǎndān.
  • Dette spørsmålet er relativt enkelt.

Denne formelen kan utvides til å inkludere mer komplekse setninger:

 • 他的汉语比较好,但是英语不是很好。
  • Tā de Hànyǔ bǐjiào hǎo, dànshì Yīngyǔ bù shì hěn hǎo.
  • Hans kinesisk er relativt god, men engelsk er ikke veldig bra.

Superlative Former: Bruk av 最 (zuì)

På engelsk slutter superlativer ofte med “-est” eller bruker ordet “most”. Mandarin bruker 最 (zuì) for å uttrykke den superlative graden, som indikerer den høyeste graden av en kvalitet. 最 (zuì) plasseres foran adjektivet for å angi dette.

Eksempler og Bruk

La oss undersøke noen eksempler for å illustrere bruken av 最 (zuì):

 1. 她是最漂亮的。
  • Tā shì zuì piàoliang de.
  • Hun er den vakreste.

  最 (zuì) går foran adjektivet 漂亮 (piàoliang, vakker), og indikerer at hun er den vakreste av alle.

 2. 今天是最热的一天。
  • Jīntiān shì zuì rè de yītiān.
  • I dag er den varmeste dagen.

  Denne setningen bruker 最 (zuì) foran adjektivet 热 (rè, varm), og fremhever at i dag har den høyeste temperaturen sammenlignet med andre dager.

 3. 这是最好的选择。
  • Zhè shì zuì hǎo de xuǎnzé.
  • Dette er det beste valget.

  I dette eksempelet forsterker 最 (zuì) adjektivet 好 (hǎo, god), og antyder at dette valget overgår alle andre i kvalitet.

 4. 他是班上最聪明的学生。
  • Tā shì bān shàng zuì cōngmíng de xuéshēng.
  • Han er den smarteste studenten i klassen.

  Denne setningen spesifiserer at han er den smarteste blant klassekameratene.

Grammatikk: Danne Superlativer med 最 (zuì)

Strukturen for å bruke 最 (zuì) er lik den for 比较 (bǐjiào):

 • Subjekt + 是 (shì) + 最 (zuì) + Adjektiv + 的 (de)

For eksempel:

 • 这个问题是最难的。
  • Zhège wèntí shì zuì nán de.
  • Dette spørsmålet er det vanskeligste.

Denne formelen kan også brukes i mer komplekse setninger:

 • 这是我吃过的最美味的菜。
  • Zhè shì wǒ chī guò de zuì měiwèi de cài.
  • Dette er den mest velsmakende retten jeg noensinne har spist.

Praktisk Bruk og Nyanser

Forståelsen av bruken av 比较 (bǐjiào) og 最 (zuì) er avgjørende for å uttrykke grader av kvaliteter på mandarin. Her vil vi utforske flere praktiske scenarier og dykke ned i nyansene av disse begrepene.

Sammenligning av Ett Element med en Gjennomsnittlig Standard

Når man sammenligner ett element eller en person med en generell standard, brukes ofte 比较 (bǐjiào). Denne formen for sammenligning kan være subtil og indirekte, og brukes ofte for å formidle høflighet eller beskjedenhet.

 1. 这道菜比较辣。
  • Zhè dào cài bǐjiào là.
  • Denne retten er relativt krydret.

  Dette indikerer at retten er krydret sammenlignet med gjennomsnittlige retter, selv om ingen spesifikk sammenligning er gjort.

 2. 他比较聪明。
  • Tā bǐjiào cōngmíng.
  • Han er relativt smart.

  Her antyder 比较 (bǐjiào) at han er smartere enn gjennomsnittspersonen.

 3. 这个地方比较安静。
  • Zhège dìfang bǐjiào ānjìng.
  • Dette stedet er relativt stille.

  Dette antyder at stedet er stillere enn gjennomsnittlige omgivelser.

 4. 他的工作比较轻松。
  • Tā de gōngzuò bǐjiào qīngsōng.
  • Jobben hans er relativt enkel.

  Denne setningen viser at jobben hans er lettere enn de fleste jobber uten å gjøre en direkte sammenligning.

Dialog: Bruke 比较 (bǐjiào) i Hverdagslig Samtale

Kontekst: Li Ming og Wang Yu diskuterer sine favoritt hobbyer og preferanser.

Li Ming: 你平时喜欢做什么? (Nǐ píngshí xǐhuān zuò shénme?) Li Ming: Hva liker du vanligvis å gjøre?

Wang Yu: 我比较喜欢读书。你呢? (Wǒ bǐjiào xǐhuān dúshū. Nǐ ne?) Wang Yu: Jeg liker relativt godt å lese bøker. Hva med deg?

Li Ming: 我比较喜欢运动,特别是跑步。 (Wǒ bǐjiào xǐhuān yùndòng, tèbié shì pǎobù.) Li Ming: Jeg liker relativt godt sport, spesielt løping.

I denne dialogen bruker Wang Yu 比较 (bǐjiào) for å uttrykke en preferanse for å lese bøker, mens Li Ming bruker 比较 (bǐjiào) for å uttrykke en preferanse for sport, spesielt løping. Denne sammenligningen er gjort i forhold til de generelle aktivitetene de kan gjøre på fritiden.

Å Uttrykke Den Høyeste Graden av en Kvalitet

For å uttrykke at noe har den høyeste graden av en bestemt kvalitet, brukes 最 (zuì). Denne formen er direkte og uttrykker den superlative graden klart.

 1. 他是最聪明的学生。
  • Tā shì zuì cōngmíng de xuéshēng.
  • Han er den smarteste studenten.

  Denne setningen bruker 最 (zuì) for å indikere at han er den smarteste blant alle studentene.

 2. 那是最美丽的景色。
  • Nà shì zuì měilì de jǐngsè.
  • Det er den vakreste utsikten.

  Her fremhever 最 (zuì) at utsikten er den vakreste sammenlignet med alle andre.

 3. 这是最贵的房子。
  • Zhè shì zuì guì de fángzi.
  • Dette er det dyreste huset.

  最 (zuì) før adjektivet 贵 (guì, dyr) indikerer at dette huset har den høyeste prisen.

 4. 他是我们公司最勤奋的员工。
  • Tā shì wǒmen gōngsī zuì qínfèn de yuángōng.
  • Han er den mest flittige ansatte i vårt selskap.

  Dette viser at han er den mest hardtarbeidende ansatte sammenlignet med alle andre i selskapet.

Dialog: Bruke 最 (zuì) i Hverdagslig Samtale

Kontekst: To venner, Zhang Wei og Liu Hui, snakker om sine nylige opplevelser.

Zhang Wei: 你最近去哪里旅游了? (Nǐ zuìjìn qù nǎlǐ lǚyóu le?) Zhang Wei: Hvor har du reist nylig?

Liu Hui: 我去了黄山,那是我见过的最美的地方。 (Wǒ qùle Huángshān, nà shì wǒ jiànguò de zuì měi de dìfāng.) Liu Hui: Jeg dro til Huangshan, det er det vakreste stedet jeg noensinne har sett.

Zhang Wei: 哇,那听起来很棒! (Wā, nà tīng qǐlái hěn bàng!) Zhang Wei: Wow, det høres fantastisk ut!

I denne dialogen bruker Liu Hui 最 (zuì) for å uttrykke at Huangshan er det vakreste stedet han noensinne har sett, og indikerer den høyeste graden av skjønnhet sammenlignet med andre steder han har besøkt.

Høflighet og Indirektehet

Selv om 比较 (bǐjiào) og 最 (zuì) er enkle i sin anvendelse, spiller kontekst og nyanser en betydelig rolle på mandarin. Bruken av 比较 (bǐjiào) kan antyde en mykere sammenligning, ofte brukt for å være høflig eller mindre direkte.

 1. 你的汉语比较好。
  • Nǐ de Hànyǔ bǐjiào hǎo.
  • Kinesisken din er relativt god.

  Bruken av 比较 (bǐjiào) her gjør komplimentet beskjedent og høflig, og antyder at personens kinesisk er god sammenlignet med en uspesifisert gjennomsnittlig standard.

 2. 这件衣服比较适合你。
  • Zhè jiàn yīfu bǐjiào shìhé nǐ.
  • Dette plagget passer deg bedre.

  Her antyder 比较 (bǐjiào) en forsiktig anbefaling om at dette plagget er mer passende for personen uten å gjøre en sterk uttalelse.

 3. 他比较喜欢这个工作。
  • Tā bǐjiào xǐhuān zhège gōngzuò.
  • Han liker denne jobben relativt godt.

  Dette indikerer at han liker jobben mer enn gjennomsnittspersonen, uten å være for påståelig.

Konklusjon

Å mestre bruken av komparativer og superlativer på mandarin kinesisk, spesielt gjennom 比较 (bǐjiào) og 最 (zuì), er avgjørende for effektiv kommunikasjon. Disse formene lar talere beskrive og evaluere verden rundt seg med presisjon og subtilitet. Ved å forstå de kontekstuelle nyansene og riktig bruk av disse begrepene, kan elever forbedre sin flyt og uttrykksevne på mandarin.

Enten det er å gjøre høflige sammenligninger med 比较 (bǐjiào) eller å fremheve den høyeste graden av en kvalitet med 最 (zuì), er disse språklige verktøyene uvurderlige for å formidle det rike teppet av menneskelig erfaring på mandarin kinesisk. Disse formene hjelper til med å lage nyanserte uttalelser, gi komplimenter og beskrive verden med dybde og subtilitet som mandarin er kjent for.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!