HVORDAN SIER MAN DATOER PÅ KINESISK? (DEL 1 HSK 1 – GRAMMATIKK)

I denne artikkelen gå vi igjennom noen grammatiske deler fra HSK 1 汉语水平考试 som er nivå 1 i “Kinesisk Ferdighetstest”.

Når du uttrykker datoer på kinesisk, er rekkefølgen måned yuè 月, dato hào 号/rì日, og deretter ukedag.
Det som er viktig er at de “største tidsenhetene kommer foran de minste” når man sier datoer på kinesisk. Derfor sier du Først måneden yuè 月, deretter datoen og til slutt dagen.

Før vi fortsetter med å forklare hvordan du sier datoer på kinesisk, må vi først forklare hvordan man sier tall på kinesisk.
1 yī 一
2 èr 二
3 sān 三
4 sì 四
5 wǔ 五
6 liù 六
7 qī 七
8 bā 八
9 jiǔ 九
10 shí 十
11 shíyī 十一
12 shíèr 十二
13 shísān 十三
14 shísì 十四
15 shíwǔ 十五
16 shíliù 十六
17 shíqī 十七
18 shíbā 十八
19 shíjiǔ 十九
20 èrshí 二十
21 èrshíyī 二十一
22 èrshíèr 二十二
23 èrshísān 二十三
24 èrshísì 二十四
25 èrshíwǔ 二十五
26 èrshíliù 二十六
27 èrshíqī 二十七
28 èrshíbā 二十八
29 èrshíjiǔ 二十九
30 sānshí 三十
31 sānshíyī 三十一

MÅNEDER PÅ KINESISK

Navnene på månedene på kinesisk er basert på ordet 月 (yuè), som betyr “måned” og et tall. For å si januar til desember, begynner du med tallet som tilsvarer rekkefølgen på måneden og deretter 月 (yuè).

januar 一月 yī yuè
februar 二月 èr yuè
mars 三月 sān yuè
april 四月 sì yuè
mai 五月 wǔ yuè
juni 六月 liù yuè
juli 七月 qī yuè
august 八月 bā yuè
september 九月 jiǔ yuè
oktober 十月 shí yuè
november 十一月 shíyī yuè
desember 十二月 shíèr yuè
Når du sier månedene, bruker du kardinalnumre (en, to, tre, etc.) i stedet for ordinære tall (første, andre, tredje, etc.).

DAGENE I EN MÅNED PÅ KINESISK

Datoer på kinesisk følger det samme mønsteret av måneder: Først sier du dagens nummer (rekkefølgen i måneden), deretter ordet 号 (hào) som betyr “dato”.

Som med måneder bruker du kardinalnumre (en, to, tre, etc.) i stedet for ordinære tall (første, andre, tredje, etc.) for datoer på kinesisk, for eksempel 二号 (èr hào) og ikke 第二号 (dì èr hào).

første 一号 yī hào
andre 二号 èr hào
tredje, 三号 sān hào
fjerde 四号 sì hào
femte 五号 wǔ hào
sjette 六号 liù hào
syvende 七号 qī hào
åttende 八号bā hào
niende 九号 jiǔ hào
tiende 十号 shí hào
ellevte 十一号 shíyī hào
tolvte 十二号 shíèr hào
trettende 十三号 shísān hào
fjortende 十四号 shísì hào
femtende 十五号 shíwǔ hào
sekstende 十六号 shíliù hào
syttende 十七号 shíqī hào
attende 十八号 shíbā hào
nittende 十九号 shíjiǔ hào
tjuende 二十号 èrshí hào
tjueførst 二十一号 èrshíyī hào
tjueandre 二十二号 èrshíèr hào
tjuetredje 二十三号 èrshísān hào
tjuefjerde 二十四号 èrshísì hào
tjuefemte 二十五号 èrshíwǔ hào
tjuesjette 二十六号 èrshíliù hào
tjuesyvende 二十七号 èrshíqī hào
tjueåttende 二十八号 èrshíbā hào’
tjueniende 二十九号 èrshíjiǔ hào
trettiende 三十号 sānshí hào
trettiførste 三十一号 sānshíyī hào

Når du sier datoen på kinesisk brukes hào (muntlig), mens rì 日 er mer formelt og brukes skriftlig. Når du skriver en dato, bør rì 日 brukes.
På kinesisk blir det da:
1: jiǔyuè 2: shíyī hào 3: xīngqīliù.
1: 9月 2: 11号 3: 星期六。
1: september 2: 11. 3: lørdag
Her betyr shíyī hào den ellevte. Når du skriver kinesisk, skriver du shíyī rì eller den 11. dagen.

Andre eksempler
Eksempel 1
1: jiǔyuè 2: èrshíèrhào 3: xīngqīsān
1: 9月 2: 22号 3: 星期三
1: 9. september 2: 22. 3: onsdag

Eksempel 2
1: shíyuè 2: sānshíyīhào 3:xīngqīrì
1: 10月 2: 31号 3: 星期日
1: 2. oktober 2: 31. 3: søndag

iStock 146817346

UKEDAGER

Som vi allerede har påpekt, skrives og leses kinesiske datoer fra den større enheten. Et år leses siffer for siffer, etterfulgt av tegnet “nián 年”. Når man skal si en En måned og en dato, sier man hele tallet etterfulgt av henholdsvis “yuè 月” (måned) og “rì 日/ hào 号” (dato) .

En ukedag uttrykkes med “uke” “xīngqī 星期” pluss et tall. For eksempel leses ”8. august 2008, fredag” som “èr líng líng bā nián bā yuè, xīngqīwǔ”. Fordi fredag er den femte dagen i uken, sier man “uke” “xīngqī 星期” + 5 wǔ.
Når vi sier “søndag”, bruker man “uke” “xīngqī 星期” pluss “tiān 天” eller “rì 日”

iStock 1345800313

Eksempel 1

Jīntiān shì èr líng èr yī nián shí yuè shíliù hào.
今天是2021年10月16号。
I dag er det 16. oktober 2021.

Eksempel 2

A: Jīntiān shì xīngqí jǐ?
B: Jīntiān jiǔ yuè shíèr hào, xīngqīrì.
A: 今天是星期几?
B: 今天是9月12号星期日。
A: Hvilken dag er det i dag?
B: I dag er det 12. september, søndag.

Eksempel 3
A: Nǐde shēngrì shì jǐyuè jǐhào?
B: Wǒde shēngrì shì shí yuè shíqī rì.
A: 你的生日是几月几号?
B: 我的生日是10月17日。
A: Når har du bursdag?
B: Jeg har bursdag 17. oktober.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle kinesiskklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!