Hvordan tilbyr man hjelp på kinesisk | HSK 1-HSK 2

Gitt Kinas lange historie og rike kulturelle arv, er språk og oppførsel tett sammenflettet. I enhver kultur er det å hjelpe andre en av de mest grunnleggende måtene å vise vennlighet på. I likhet med ethvert språk er det ulike tilnærminger for å hjelpe noen på kinesisk, avhengig av situasjonen og akseptabelt formalitetsnivå.

Grunnleggende setninger for å tilby hjelp

  • 你需要帮忙吗? (Nǐ xūyào bāngmáng ma?)- “Trenger du hjelp?” Dette er et direkte og ofte brukt uttrykk som passer for de fleste situasjoner.
  • 我可以帮你。 (Wǒ kěyǐ bāng nǐ.) – “Jeg kan hjelpe deg.” Dette er en grei måte å tilby hjelp på.

For mer spesifikke situasjoner

Noen ganger krever det å tilby hjelp mer spesifisitet. Her er noen setninger som kan komme til nytte:

  • Hvis noen virker fortapt: 你要找什么地方? (Nǐ yào zhǎo shénme dìfāng?) – “Hvilket sted leter du etter?”
  • Ved et måltid: 我可以帮你夹菜。 (Wǒ kěyǐ bāng nǐ jiā cài.) – “Jeg kan hjelpe deg med å servere rettene.”
  • Når noen bærer på noe tungt: 我帮你拿。 (Wǒ bāng nǐ ná.) – “La meg bære det for deg.”

Å være høflig og formell

Når du arbeider med eldre eller i formelle situasjoner, er det viktig å bruke høflig språk:

  • 您需要我帮忙吗? (Nín xūyào wǒ bāngmáng ma?)
  • Dette er en mer høflig måte å si “Trenger du min hjelp?” Legg merke til bruken av “您” (Nín), som er en formell måte å si “du” på.

Tilby hjelp i forretningssammenheng

Forretningsinteraksjoner har ofte sitt eget sett med regler og etikette. Hvis du er i et forretningsmiljø og ønsker å tilby hjelp, bør du vurdere følgende:

  • 如果您有任何问题,请告诉我。 (Rúguǒ nín yǒu rènhé wèntí, qǐng gàosù wǒ.) – “Hvis du har spørsmål, vennligst gi meg beskjed.”

Godta og avslå hjelp

Å vite hvordan du kan tilby hjelp er viktig, men det er også å forstå svarene du kan få:

  • 谢。 (Xièxiè.) – “Takk.”
  • 不用了,谢谢。(Bùyòng le, xièxiè.) – “Trenger det ikke, takk.”

Kulturelle nyanser

Å forstå kulturelle forskjeller er avgjørende. Selv om kinesere generelt er takknemlige for tilbud om hjelp, avslår de av og til av høflighet, selv om de trenger det. Det er avgjørende å vurdere omstendighetene og gi et nytt tilbud dersom det er behov for bistand.

Konklusjon

Som alle språk innebærer det å hjelpe til med kinesisk mer enn bare å bruke de riktige ordene; Det innebærer også å bruke riktig holdning og kulturell kontekst. Å få ferdigheter med disse uttrykkene og forstå de underliggende kulturelle finessene vil gjøre deg godt rustet til å håndtere en rekke omstendigheter og tilby hjelp så høflig og vellykket som mulig.

Kontakt vår studieveileder, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Meld deg på en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Lær om ferier i Kina i 2023.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!