POPULÆRE FREMMEDORD PÅ KINESISK

Til tross for store forskjeller mellom ulike land når det gjelder pråk, har ulike språk alltid påvirket hverandre. Denne sammenkoblingen av ulike språk skaper et felles område der man finner ord som har likheter selv om de hører til forskjellige språk.

Fordi det er mange fremmedord i det kinesiske språket, så kan det å lære seg fremmedord være et viktig verktøy som kan gjøre det enklere å lære seg kinesisk.

På kinesisk blir fremmedord ofte oversatt til tegn som uttrykker fremmedordets lyder eller betydning. Noen ganger kan det være en kombinasjon av lydene (fonetisk) og betydningen av fremmedordene uttrykt i et kinesisk ord.

Det er tre typer fremmedord som ofte blir brukt på kinesisk. En type fremmedord, er kinesiske ord som bruker kinesiske tegn for å få frem lydene til det utenlandske ordet. Et eksempel på dette er ordet ‘pudding’ som er oversatt til bù dīng 布丁.

Mens denne oversettelsen formidler uttalen fordi hvert tegn har sin betydning, velger man noen ganger kinesiske navn som har en lignende uttale, men som samtidig har tegn som kan relateres til det utenlandske navnet. Et eksempel på dette er Coca-Cola, som er oversatt til kěkǒu kělè 可口可乐. De første tegnene kěkǒu 可口 betyr “tørst”, og det siste tegnet lè 乐 betyr “lykkelig” eller “lykke”.

I gruppe to finner vi ord som delvis uttrykker lyden på kinesisk og delvis utrykker meningen på kinesisk. Et eksempel på dette er mó tuō chē 摩托车, hvor lyden mó tuō kommer fra ordet “motor” og chē betyr “sykkel”.

En annen type fremmedord på kinesisk er ord som har kinesiske tengn som beskriver meningen av det utenlandske ordet. Et eksempel på dette er hēi bǎn 黑板. Her betyr hēi “black” og bǎn betyr “board”, som kommer fra det engelske ordet “blackboard”.

10 populære fremmedord på kinesisk

Her er noen fremmedord som er vanlige i Kina, med eksempler på hvordan du bruker dem i praksis.

āsīpīlín 阿司匹林 aspirin
Kinesisk: 有些病人不适合服用阿司匹林。
Pinyin: Yǒuxiē bìngrén bù shìhé fúyòng āsīpīlín.
Norsk: Noen pasienter er ikke egnet for å ta aspirin.

bókè 博客 blogg
Kinesisk: 我想把昨天拍的照片发到博客上。
Pinyin: Wǒ xiǎng bǎ zuótiān pāi de zhàopiàn fā dào bókè shàng.
Norsk: Jeg ønsker å legge ut bildene jeg tok i går på bloggen.

hēikè 黑客 hacker
Kinesisk: 公司财务系统遭到了黑客攻击。
Pinyin: Gōngsī cáiwù xìtǒng zāo dàole hēikè gōngjí.
Norsk: Bedriftens økonomisystem ble angrepet av hackere.

jí ta 吉他 gitar
Kinesisk: 他喜欢弹吉他。
Pinyin: Tā xǐhuān tán jítā
Norsk: Han liker å spille gitar.

kǎ lù lǐ 卡路里 kalorier
Kinesisk: 运动能有效燃烧卡路里.
Pinyin: Yùndòng néng yǒuxiào ránshāo kǎlùlǐ.
Norsk: Trening kan forbrenne kalorier effektivt.

kù 酷 kul
Kinesisk: 这个小孩很酷。
Pinyin: Zhège xiǎohái hěn kù.
Norsk: Denne ungen er kul.

hēi bǎn 黑板 tavle (blackboard)
Kinesisk: 我没戴眼镜,看不清黑板上的字。
Pinyin: Wǒ méi dài yǎnjìng, kàn bù qīng hēibǎn shàng de zì.
Norsk: Jeg har ikke på meg brillene og kan ikke lese ordene på tavlen (blackboard).

mó tuō chē 摩托车 motorsykkel
Kinesisk: 他每天骑摩托车上班。
Pinyin: Tā měitiān qí mótuō chē shàngbān.
Norsk: Han kjører motorsykkel til jobb hver dag.

péi gēn 培根 bacon
Kinesisk: 我想要点培根。
Pinyin: Wǒ xiǎngyào diǎn péigēn.
Norsk: Jeg vil ha litt bacon.

shā fā 沙发 sofa
Kinesisk: 我习惯躺在沙发上看电视剧。
Pinyin: Wǒ xíguàn tǎng zài shāfā shàng kàn diànshìjù.
Norsk: Jeg er vant til å ligge på sofaen og se på TV-serier.

iStock 1355801803

Fremmedord i markedsføring: Oversettelse av utenlandske firmanavn og merkevarer i Kina

Fremmedord på kinesisk brukes ofte i markedsføring i Kina. Utenlandske bedrifter ønsker å oversette navnet sitt eller navnet på produktene eller tjenestene de tilbyr til kinesisk når de går inn på det kinesiske markedet. Kina er et stort marked, med en befolkning på over 1,4 milliarder, og de fleste salgs- og markedsføringsaktiviteter i markedet er på kinesisk. Noe av grunnen til dette er at de fleste kinesere som bor i Kina har et dårlig engelsknivå.

Utenlandske bedrifter ønsker ofte å ha et kinesisk navn som fanger essensen av det opprinnelige navnet de har fra før.

En av de mest suksessrike utenlandske merkene i Kina er Coca Cola. Det kinesiske navnet til Coca Cola erkěkǒu kělè 可口可乐. Som vi allerede har forklart betyr, betyr navnet ‘tørst’ og ‘glad’. Dette er et godt og relevant valg av kinesisk navn.

Den kinesiske oversettelsen av “Chanel”, eller det som kalles translitterasjon av utenlandske navn, er xiāng nài er 香奈儿. Her har det kinesiske tegnet xiāng 香 en lyd som ligner den første delen av Chanel, mens tegnet betyr ‘duftende’. Dermed er dette et passende tegn. Den siste delen av navnet, nài er 奈儿, utgjør den siste delen av Chanel i en en fonetisk (lyd) oversettelse.

Som vi allerede har påpekt, bør Kina sees på som et individuelt marked, og mesteparten av markedsføringen på det kinesiske markedet skjer på kinesisk. Dermed er det det kinesiske navnet xiāng nài er 香奈儿 som kinesiske kunder bruker i kommunikasjon.

Noen bedrifter har ikke vært så vellykket i valg av kinesiske navn.

Når de skulle gå inn på det kinesiske markedet, valgte Mercedes Benz opprinnelig det kinesiske navnet bēn sǐ 奔死. Dette var en fonetisk oversettelse, hvor de ønsket å ha et kinesisk navn med lignende uttale som Benz. Selv om dette navnet definitivt hør likt ut som Benz, så glemte man betydningen av de kinesiske tegnene.

De kinesiske tegnene betyr ‘løp raskt’, ‘stormer fremover’ bēn 奔 og ‘død’ sǐ 死. «Å løpe i døden» er ikke et navn som du ønsker når du selger biler.

Etter at de innså feilen, endret de navnet til bēn chí 奔驰. Bēn 奔 betyr ‘løp raskt’, ‘storme fremover’, og chí 驰 betyr ‘fart, galopp’, som er et mye bedre budskap å kommunisere til potensielle kunder i Kina.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!